Textstrukturer i artiklar

Labbtest

Den här typen av text beskriver mer i detalj vad provet innebär, inte vad en sjukdom innebär. Texterna Blodprov: CRP och Blodprov: Hb är exempel på texter som passar i den här mallen.

Hur det går till vid provtillfället beskrivs i korta drag här men beskrivs mer på djupet i texter som att lämna blodprov och att lämna urinprov.

Ingress

Läs mer i kapitlet Ingress i artikeln Sjukdom.

Bryggan

Bryggan ska vara kort. Läs mer i kapitlet Inledande kapitel eller brygga i artikeln Sjukdom.

När behöver jag lämna prov för xx?

 • I vilka sammanhang kan jag få lämna provet?
 • Vilka sjukdomar kan utredas med hjälp av det här provet? Ge exempel.

Vad är xx och var finns det?

 • Beskriv ämnet som mäts.
 • Var i kroppen finns ämnet?
 • Hur bildas ämnet?

Hur tas provet?

 • Tas provet med ett blodprov, urinprov eller avföringsprov?
 • Beskriv kort hur det går till. En mer detaljerad förklaring finns i de övergripande texterna. Länka till dem här. Det kan till exempel vara texterna Att lämna blodprov och Att lämna urinprov.

När får jag svar?

 • Hur lång tid tar det tills jag får svar?
 • Hur får jag svar?

Hur mäts halten av xx?

 • Mäts halten av ämnet i en viss del av blodet/urinen/avföringen?

Hur tolkas provsvaret?

 • Beskriv att det behövs mer än ett labbtest för att avgöra om du är sjuk.
 • Beskriv vad referensintervall är.
 • Vad är referensintervallet för just det här provet?
 • Kan referensintervallet variera under livet?

Höga värden, vad innebär det? Positivt svar, vad innebär det?

 • Vad betyder provresultatet?
 • Finns det behandling?
 • Hur ser behandlingen ut?

Låga värden, vad innebär det? Negativt svar, vad innebär det?

 • Vad betyder provresultatet?
 • Finns det behandling?
 • Hur ser behandlingen ut?

Vanliga förkortningar

Beskriv de förkortningar som den som läser kan ha sett i sin journal. Exempel är B: Hb, P: Na.

Påverka och delta i din vård

I de flesta texter på 1177.se ska det finnas information om bestämmelserna i patientlagen. Här kan det passa att lägga den informationen. Läs mer här. 

Till toppen av sidan