Textstrukturer i artiklar

Behandling

Den här typen av text beskriver vad just denna behandling innebär, inte vad en sjukdom innebär.

Utgå från mallen nedan. Beskrivningen och frågorna ger en grund till vad kapitlen ska innehålla.

Lägg till fler kapitel om informationen kräver det, till exempel Så påverkar behandlingen livet. Ändra kapitelordningen om det behövs. Ta bort kapitel som inte är relevanta. 

Tänk på att läsaren behöver få veta vilken ålder som avses i texten. Det ska framgå om texten enbart handlar om vuxna. Handlar den om alla åldrar behöver du i hela texten ställa frågor om hur det är för vuxna, barn eller specifika åldrar.

Ingress

Läs mer i kapitlet Ingress i artikeln Sjukdom.

Brygga

Här skriver du till vem texten riktar sig. Länka till information som riktar sig till barn om det finns, och omm texten bara riktar sig till vuxna.

Ibland kan du länka till sjukdomar som behandlingen ingår i. 

Bryggan ska vara kort. Läs mer i kapitlet Inledande kapitel eller brygga i artikeln Sjukdom.

Förberedelser

 • Var får jag behandlingen? Hemma, på en vårdcentral eller på sjukhus?
 • Behöver jag förbereda mig? Vad händer innan jag kommer till sjukhuset/där behandlingen ska ske? Ska jag tvätta mig på något särskilt sätt?
 • Kan jag ta min vanliga medicin? Kan jag äta och dricka innan?
 • Behöver jag göra ett rökstopp och alkoholstopp innan behandlingen påbörjas? Länka till Levnadsvanor i samband med operation och till standardtexten Hjälp att sluta röka.
 • Kan det vara bra att ta med en närstående?
 • Är det något annat jag behöver tänka på innan? 

Så går behandlingen till

Beskriv hur behandlingen går till, från det att jag kommer till sjukhuset tills behandlingen är klar.

 • Ligger jag? Sitter jag? Är jag sövd? Får jag smärtlindring och i så fall hur? Hur lång tid tar det?
 • Om utrustning används, beskriv väldigt kort hur den fungerar.
 • Hur känns det? Gör det ont? Kan jag eller vårdpersonalen göra något åt det?
 • Skiljer sig behandlingen åt för barn? Kan den vuxna vara med barnet då?
 • Får jag lämna mottagningen eller behöver jag stanna kvar?

Kan jag göra behandlingen själv?

Det här kapitlet används när det passar.

 • Hur gör jag? Beskriv kortfattat hur behandlingen går till.
 • Behöver jag någon särskild utrustning?
 • Hur känns det?
 • I vilket läge kan jag behöva söka vård?

Så mår du efteråt

Här beskriver du hur man brukar må den närmaste tiden efter behandlingen.

 • Mår jag illa? Blöder det? Gör det ont? Kan jag må psykiskt dåligt efter behandlingen? Kan jag påverkas på annat sätt?
 • Hur kan detta lindras?
 • Finns det möjlighet att få samtalsstöd?
 • Vem kan jag kontakta om jag mår dåligt?
 • Om jag får läkemedel, kan de ge biverkningar? Länka till läkemedelstext om det finns.

Komplikationer och följdsjukdomar

Här beskriver du komplikationer och följdsjukdomar som kan uppstå av behandlingen. Länka om text finns. Ibland passar det också bra att beskriva oväntade eller ovanliga biverkningar.

 • När ska jag söka vård om jag får besvär eller blir sämre? Skriv kortfattat och länka om det finns en text om komplikationen.
 • Vem kan jag kontakta om jag mår dåligt? Detta innehåll kan behöva stämmas av med Söka vård-gruppen.

Varför görs behandlingen?

 • Vad är syftet med behandlingen? För att lindra? Bromsa? För att bli av med besvären?
 • Länka till sjukdomstexter och symtomtexter om det finns.

När är behandlingen olämplig?

Kan jag behandlas om något av följande stämmer in på mig?

 • Jag är gravid.
 • Jag ammar.
 • Jag har en viss sjukdom.
 • Jag använder vissa läkemedel.

Påverka och delta i din vård

I de flesta texter på 1177.se ska det finnas information om bestämmelserna i patientlagen. Här kan det passa att lägga den informationen. Läs mer här.

Till toppen av sidan