Riktlinjer för språket

Titlar

Vi anger den titel som är relevant i sammanhanget, och som förklarar varför personen har faktagranskat texten.

Så presenterar du granskaren

  • Titel, exempelvis läkare, sjuksköterska, psykolog eller kurator.
  • Specialisering, det vill säga vilken specialistutbildning granskaren har. Den ska motivera varför den här personen har skrivit eller granskat texten. En person kan benämnas på olika sätt i olika granskade texter om hen har flera specialiteter.  
  • Arbetsplats, om personen har någon just nu. En del kan frilansa, ha egen firma eller ha gått i pension. Ha bara med klinik eller mottagning om det motiverar varför just den här personen har skrivit eller granskat texten. Om granskaren även är professor, uppge vid vilken högskola eller universitet.  
  • Ort, om det inte framgår av sjukhusets namn, till exempel Södertälje sjukhus.

Akademisk titel 

Professor är den enda akademiska titel vi anger. Vi skriver då "läkare, professor i XXX", till exempel professor i psykiatri.  
 
Skriv inte om specialisering enligt punktlistan ovan. Det beror på att vara professor innebär en högre grad av specialisering oftast inom inom samma ämnesområde.  

Skriv inte:

  • Andra akademiska titlar än professor ska inte skrivas ut. Vi skriver alltså inte docent, med dr eller liknande. 
  • Yrkesroller ska inte skrivas ut. Det är oväsentligt om en person har en tjänst som till exempel överläkare eller avdelningschef. 

Vad menar vi med specialitet?

Granskaren kan förutom sin titel ha en specialitet. Vi anger specialiteten för att förklara varför granskaren är särskilt lämplig att granska en text.  

Det är den formella specialiteten du ska använda när du presenterar en granskare. Vissa titlar är skyddade. Det betyder att bara den som har legitimationen får använda titeln. Det är straffbart att använda sig av en yrkestitel utan legitimation. Vi skriver aldrig legitimerad, eftersom du inte kan titulera dig utan legitimation.  

Här kan du se tabeller för hur vi skriver olika titlar:  

Varför har vi riktlinjer för titlar?

  • Det ska bli tydligt för våra läsare varför just den personen har granskat texten. Eftersom vi noggrant väljer granskare utifrån deras kompetens så ska vi förmedla det till läsarna.
  • Granskarna ska presenteras på ett jämlikt sätt. Det blir inte jämlikt om någon granskare presenterar en lång meritlista och någon annan nöjer sig med få uppgifter, fast de har likvärdiga referenser.
Till toppen av sidan