Riktlinjer för språket

Meningsbyggnad

Här kan du läsa mer om hur du skriver meningar som är enkla att läsa och förstå.

Innehåll - Meningsbyggnad

Visa innehåll som:

Börja inte meningar med en bisats

Texter ska vara så lättlästa som möjligt. Det viktigaste ska komma först. Börja meningar med en huvudsats och inte en bisats.

Skriv inte inskjutna förklaringar

Meningar med inskjutna förklaringar är svårlästa. De blir också lätt ganska långa. Texten blir lättare att läsa om du skriver två meningar i stället för att skriva en inskjuten förklaring.

Skilj på till och med och upp till

Använd antingen till och med eller upp till. De har olika betydelse, och en sammanblandning av uttrycken blir svår att förstå.

Använd hjälpord

Hjälpord gör samband i en text tydligare.

Till toppen av sidan