Skapa och revidera innehåll på 1177.se

Riktlinjer för fråga och svar-artiklar

En del texter har en eller flera fråga och svar-artiklar kopplade till sig. De bedöms i samband med att huvudtexten revideras. Förhoppningsvis kan du besvara frågan i huvudtexten och därefter avpublicera artikeln.

Så vet du om det finns fråga och svar-artiklar kopplade till en text

Det står i planeringsfliken i Epi vilka fråga och svar-artiklar som är kopplade till texten. Se över om fråga och svar-artikelns koppling till huvudtexten verkar stämma.

Avpublicera eller revidera?

Börja med att bedöma om det är en vanlig fråga invånarna kan ha. Sedan ska du försöka besvara frågan i huvudtexten. Det kan du till exempel göra genom att förtydliga informationen i huvudtexten med den information som finns i fråga och svar-artikeln. Då kan du avpublicera frågan. Kom ihåg att även stryka informationen i planeringsfliken i Epi om att det finns en fråga och svar-artikel.

Fråga och svar-artikeln ska finnas kvar om frågan inte kan besvaras i huvudtexten och du bedömer att informationen är relevant att ha kvar på sajten.

Avstämning ska alltid göras innan en artikel byggs ut 

Ett fåtal fråga och svar-artiklar kan revideras till vanliga artiklar om det är en vanlig fråga invånarna kan ha. Lämna förslag till produktionsledningen och medicinskt sakkunnig om du tycker att en fråga skulle passa för det. 

Stäm alltid av med produktionsledningen innan du börjar bygga ut en fråga och svar-artikel till en längre text.

Gör så här

  1. Gör om frågan så att den blir generell om det är en personlig fråga. Till exempel kan ”Min son har fått XXX. Är det allvarligt?” göras om till “Vad innebär XXX?".
  2. Se till att det endast är en frågeställning per artikel. Ibland kan frågor besvaras i svaret utan att de behöver nämnas i frågeställningen. Du kan också avgränsa svaret till att bara svara på frågeställningen.
  3. Håll fråga och svar-artikeln så kort som möjligt. Besvara endast det som efterfrågas. I enstaka fall kan artikeln behöva göras så lång att mellanrubriker behövs. Bild kan också användas. Kapitelrubriker ska inte finnas i fråga och svar-artiklar.
  4. Bearbeta texten språkligt så att den stämmer överens med våra språkliga riktlinjer.
  5. Förbättra fråga och svar-artikelns sökbarhet. Skapa en puff som du kan använda i huvudtexten. Det kan vara bra att i svaret länka vidare till andra artiklar på 1177.se för mer information. Länka också till fråga och svar-artikeln från huvudartikelns brödtext eller länklista.

Bara faktagranskare, ingen svarare

Fråga och svar-artiklar ska inte ha någon svarare. Därför ska du ta bort svararens namn, som du hittar längst ner när du går in på i artikelns innehåll i Epi. I stället ska textens faktagranskare och redaktör presenteras med sina personblock under rubriken Artikelfot i Epi på samma sätt som i vanliga artiklar.

Faktagranskaren får ingen extra ersättning för att granska fråga och svar-artiklar som hör till en huvudtext. För att inga missförstånd ska uppstå är det bra om du meddelar granskaren vilka eventuella fråga och svar-artiklar som ingår i uppdraget redan när du kontaktar hen för revidering av huvudtexten.

Faktagranskaren ska erbjudas ett arvode om hen granskar en fråga och svar-artikel som inte går att koppla till någon huvudtext. Arvodets belopp finns angivet i redaktionens prislista.

Skriv i planeringsfliken

Skriv in publiceringsdatumet för fråga och svar-artikeln i planeringsfliken i Epi. Skriv även vilken huvudtext artikeln hör till om det finns en sådan koppling.

Se till att fråga och svar-artikeln finns med i huvudtextens planeringflik i Epi. Se till att huvudtexten och fråga och svar-artikeln har samma revideringsdatum och revideringsintervall.

Skriv i veckorapporten

Skriv in fråga och svar-artikeln i veckorapporten när artikeln är granskad och publicerad. Även avpublicerade fråga och svar-artiklar ska skrivas in i veckorapporten. Skriv då även anledningen till avpublicering, till exempel ”Innehållet finns i texten XXX.”

Läs mer om länklistor

Länkar: sökdriven länklista

Med en sökdriven länklista kan du länka till en viss typ av text inom en vald kategori.

Till toppen av sidan