Visuell identitet

Grafiska element

Cirkeln är vår grund. Läs om hur du använder den i textplattor, bildmasker och ikoner.

Cirkeln som textplatta

Exempel på cirkeln som textplatta

Principer för användning av cirkeln som textplatta i liggande, stående och kvadratiskt format:

 • Placera cirkeln under mitten av satsytan.
 • Centrera horisontellt.
 • Max halva cirkeln får användas.
 • Cirkelns diameter minst halva satsytans bredd.
 • Cirkeln utfallande över satsytans botten.
Här ser du hur cirkeln ska placeras som textplatta.

Cirkeln som horisontell bildmask

BIldexempel på horisontell bildmask

Principer för användning av cirkeln som horisontell bildmask i liggande, stående och kvadratiskt format.

 • Centrera cirkeln horisontellt på satsytan.
 • Cirkelns diameter minst 3 gånger satsytans bredd.
 • Bildmask ska vara större än halva satsytans höjd.
 • Textfältet ska vara mindre än halva satsytans höjd.
Här ser du hur cirkeln ska placeras som horisontell bildmask.

Cirkeln som vertikal bildmask

Bildexempel på cirkeln som vertikal bildmask

Principer för användning av cirkeln som vertikal bildmask i liggande, stående och kvadratiskt format.

 • Centrera cirkeln vertikalt på satsytan.
 • Cirkelns diameter minst 3 gånger satsytans höjd.
 • Minst 1/3 av satsytans bredd.
 • Max 2/3 av satsytans bredd.
Här ser du hur cirkeln ska placeras som vertikal bildmask.

Cirkeln som sidhuvud

Exempelbild på cirkeln som sidhuvud

Principer för användning av cirkeln som sidhuvud i liggande, stående och kvadratiskt format.

 • Centrera cirkeln horisontellt på satsytan.
 • Max 1/4 av satsytans höjd.
 • Sätts i Röd. Läs mer om färger här.
Exempel på reglerna för sidhuvudets placering
Här ser du hur cirkelns ska placeras som sidhuvud.

Cirkeln och sidfot

Exempelbild på cirkeln som sidfot

Principer för användning av cirkeln som textplatta mot sidfot i liggande, stående och kvadratiskt format.

 • Centrera cirkeln horisontellt på satsytan.
 • Cirkelns diameter 3 gånger satsytans bredd
 • Placera cirkeln så dess utfallande delar tangerar en tänkt linje motsvarande ⅔ av satsytans totala höjd.

Resterande del av satsytans botten används till sidfot i Röd med centrerad logotyp i vitt.

Läs mer om färger och om logotypen.

Här ser du hur cirkelns ska placeras som sidfot.

Ikoner

Ikonernas manér bygger på en kombination av rundade linjer i Röd och Mörkröd eller Himmel Bas och Himmel Mörk.

Röd och blå ikon
Ikon i Röd och Mörkröd samt i Himmel Bas och Himmel Mörk.

För att spegla logotypens “släpp” kan ikonernas linjer med fördel ges “släpp”. Ikonerna utgår från cirkeln som basform och görs enkla och geometriska.

 • Använd minsta linjetjocklek 2 pixlar.
 • Rundade hörn och linjeslut.
 • “Släpp” i möten mellan linjer.
Urval av ikoner, både blå och röda
Exempel på olika ikoner.

Se hur du använder de grafiska elementen

Trycksaker

Rollup, foldrar och kontaktkort är exempel på trycksaker.

Grafik

Här finns exempel på hur du använder infografik, ikoner och illustrationer.

Till toppen av sidan