Varumärkesmanual för 1177

Vårt varumärke

Tjänsterna inom 1177 har hög kännedom, högt förtroende och hög användning. En framgångsfaktor är att vi alltid utgår från vår varumärkesplattform som vägleder oss i hur vi vill uppfattas, och hur vi ska agera för att lyckas med det.

Vilka vi är

1177 erbjuder råd, information, e-tjänster och inspiration inom hälsa och vård. Vi finns på telefon och på webben somockså inkluderar inloggade tjänster. Vi har öppet dygnet runt. 1177 är en tjänst från Sveriges regioner.

Vad vi erbjuder

1177 erbjuder råd, kvalitetssäkrad information,
e-tjänster och inspiration inom hälsa och vård.

Du kan ringa 1177 för att få sjukvårdsrådgivning eller besöka 1177.se för innehåll och tjänster på både nationell och regional nivå. Vi erbjuder information om hälsa, sjukdomar, behandlingar, regler och rättigheter. 

På 1177.se kan du söka och hitta vårdmottagningar och logga in för att kontakta och göra ärenden i vården. Genom att logga in på 1177.se kan du förnya recept, läsa din journal, av- och omboka tider i vården, ta del av internetbehandling eller delta i ett stödprogram.

Baspresentation om 1177

Här hittar du en baspresentation om 1177 i PowerPoint. Använd den gärna och bygg vidare utifrån de behov du har. 

Hög kännedom och stort förtroende

Tillsammans gör vi 1177 till ett enhetligt varumärke för hela Sveriges offentligt finansierade hälso- och sjukvård. Att kommunicera med ett tydligt varumärke som avsändare ger fördelar. Nästan alla invånare känner till 1177 och har ett stort förtroende för oss. Det ger oss möjlighet att nå fram med vår information och skapa värden och nyttor för varje enskild person.

Ansvar för kommunikation 

 • Det är enbart regioner och kommuner som kan använda 1177 som avsändare för sin kommunikation.
 • Den nationella förvaltningen för 1177 ansvarar för nationellt producerad kommunikation och varje region ansvarar för regionalt producerad kommunikation. 
 • För en kommun som har frågor, kontaktas: kommunikation@inera.se.

Läs mer i artikeln Nationellt och regionalt material – vem ansvarar för vad?

Vår värdegrund

Vision

En bättre hälsa hos alla, utifrån varje människas unika situation och behov.

Mission

Vi förenklar människors tillgång till hälsa, vård och omsorg genom attraktiva, smarta och kvalitetssäkrade tjänster.

Löfte

Alltid med dig. När du vill må bättre.

Värdeord

 • Smidig
 • Engagerad
 • Nära 
 • Trygg

Varumärkespersonlighet

Många hör av sig till mig när de behöver ett råd. Det är för att de litar på min kunskap och för att jag är bra på att lyssna. Jag tycker också om att vara uppdaterad kring det senaste. Jag gillar att peppa andra, att inspirera och att visa vägar till nästa steg. Jag är bra på att säga som det är, utan att krångla till det.

I mitt nätverk finns dessutom alltid någon jag snabbt kan hänvisa till när jag inte själv har svaret. Ingen fråga är för liten.

Mina egenskaper

 • Kunnig
 • Pålitlig
 • Klok
 • Medmänsklig
 • Lyhörd
 • Attraktiv
 • Professionell

Jag drivs av

Ge andra en trygg grund att stå på, vara seriös, förmedla livslust, skapa en känsla av sammanhang, att inspriera andra.

Våra värdeord

Smidig

Vi förenklar för individen och ökar tillgängligheten till hälsa, vård och omsorg. Vi är lätta att ha att göra med, attraktiva och obyråkratiska.

Engagerad

Genom vårt engagemang inspirerar vi till handlingskraft och underlättar för individen att själv ta ansvar för sin hälsa.

Nära

Vi ser individens unika siutation, har ett personligt tilltal, finns i hela landet och för alla.

Trygg

Alla ska kunna känna förtroende för oss, tack vare vår pålitlighet, kvalitet och erfarenhet.

Tonalitet

All kommunikation för 1177 ska genomsyras av nedanstående tonalitet. Vår kommunikation ska förmedla känslan av att 1177 alltid finns med dig, när du vill må bättre. Vi ska göra det genom att skapa igenkänning, vi ska kännas mänskliga, genuina, hoppfulla och varma.

Igenkänning

Vi ska kännas sanna och använda oss av riktiga människor och verkliga historier i största möjliga utsträckning.

Mänsklig

Vi ska alltid kännas mänskliga och genuina. Vi vill bygga långsiktiga relationer, där invånarna litar på oss och det vi förmedlar.

Moderna

1177 erbjuder moderna och innovativa lösningar för hälsa och vård, vår kommunikation ska reflektera detta.

Lustfyllt

Vi ska inte kännas byråkratiska eller formella. Även om vi behandlar tunga ämnen ska vi kännas hoppfulla och varma, vi ska inspirera människor till en bättre hälsa.

Läs mer på 1177.se

När du ringer 1177

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Du kan ringa dygnet runt.

1177.se

Besök 1177.se för att få kunskap och hitta tjänster inom hälsa och vård från alla Sveriges regioner. Du kan läsa om sjukdomar, behandlingar, regler och rättigheter. Här kan du också hitta kontaktuppgifter till vårdmottagningar och logga in för att kontakta vården.

När du loggar in på 1177.se

Med e-tjänsterna på 1177.se kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt. Här kan du läsa mer om de olika e-tjänsterna.

Till toppen av sidan