Det här kan du göra när du loggat in

Beställa teckenspråkstolk eller taltjänst

Innehållet gäller Västra Götaland

Du som är hörselskadad, döv eller dövblind kan här beställa teckenspråkstolk, dövblindtolk, TSS-tolk eller skrivtolk. 

Taltjänst är en annan service som vänder sig till dig med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk. Även det kan du beställa här. 

Du som arbetar i vården och kommer i kontakt med personer med de här funktionsnedsättningarna kan också beställa tolk- eller taltjänst den här vägen.

Tjänsterna är gratis och ger service dygnet runt, årets alla dagar.

Tolktjänst

Du kan beställa tolktjänst på flera sätt:

  • Beställ via e-tjänster på 1177.se
  • Telefon:  010-441 23 00
    Behöver du tolk i en akut situation eller vid olycksfall när tolkbeställningen är stängd, vänd dig till beredskapstolk. Gäller endast teckenspråkiga tolkanvändare. Telefon 010 - 441 23 20
  • Bildtelefon
    tolkbestallning.vgr@t-meeting.se
  • Beställ via webbformulär

Läs mer om tolktjänst

Läs mer om att beställa tolk

Taltjänst

Du kan beställa taltjänst på flera sätt:

Läs mer om taltjänst

Till toppen av sidan