1177.se

Så tillgänglig är Stöd och behandling

Stöd och behandling är en e-tjänst som förvaltas av Inera Ab. Vi vill att alla ska kunna använda Stöd och behandling. Det gäller även dig som använder olika hjälpmedel för att ta del av innehållet. Här finns information om de brister som vi känner till och arbetar med att åtgärda.

Här kan du lämna synpunkter på sådant som inte fungerar för dig.

Den här informationen gäller e-tjänsten Stöd och behandling på 1177, som finns på den delen av 1177.se du når genom att logga in.

Inera som personuppgiftsbiträde tar inte ansvar för det innehåll som regionen lägger in i tjänsten Stöd och behandling. Som personuppgiftsansvarig åligger det regionerna att ta fullt ansvar för innehållet i de Stöd och behandlingsprogram som de producerar och följa de villkor och riktlinjer som tjänsten har.

Hur tillgänglig är Stöd och behandling?

Stöd och behandling är delvis förenlig med lagen om digital tillgänglighet till offentlig service. Det innebär att Stöd och behandling delvis motsvarar nivå AA i den så kallade standarden WCAG 2.1.

Innehåll som inte är tillgängligt

Allmänna brister 

Dessa brister kan beröra alla besökare:

  • I dagsläget är det inte möjligt för den som skapar Stöd och behandlingsprogrammen att lägga till undertexter för mediatypen ljud och video. Det går inte heller att lägga till separata ljudspår för syntolkat ljud. Det saknas även beskrivningstexter för ljud- och videofiler på flera ställen. Under 2024 kommer beslut fattas om vilken lösning som är bäst för tjänsten med målsättningen att under första delen av 2025 implementera lösningen.
  • På mindre skärmar blir en del av namnet på den inloggade personen osynligt i sidhuvudet på grund av platsbrist.
  • Det saknas en etikett på fältet för datum när du skapar en ny händelse i planeringen.
  • På startsidan för Stöd och behandling finns en introduktionsvideo. I videospelaren finns det en meny med inställningar. I inställningarna för undertext har ramarna runt listorna otillräcklig kontrast, däremot har alla texter och fokusramar tillräcklig kontrast. Detta har vi uppmärksammat företaget som tillhandhåller videospelaren.

För dig som använder skärmläsare

  • När man tar bort en konversation, kontakt eller händelse får man ett bekräftelsemeddelande. Detta meddelande ska läsas upp samt visas grafiskt och det finns möjlighet att stänga meddelandet med en knapp. När fokus hamnar på knappen läses endast “knapp” upp och om man klickar på knappen försvinner meddelandet men inget läses upp. Skärmläsarverktyget JAWS kan inte läsa upp meddelandet alls. Vi ser över en lösning för att göra det mindre förvirrande för de användare som inte ser bekräftelsemeddelandet eller använder JAWS och vi planerar att komma med en lösning under våren 2024.
  • När skärmläsarverktyget JAWS används framgår det inte att länken till Inera.se i sidfoten kommer öppnas i en ny flik.

  • I vissa behandlingar finns en förloppsmätare som visar hur många dagar av behandlingen du har avklarat. För personer som använder skärmläsare kan det vara svårt att förstå mätaren, den läser bara upp hur många dagar behandlingen har pågått. Du kan istället ta del av informationen om hur lång behandlingen är och hur länge den har pågått i texten ovanför förloppsmätaren.

Beroende på vilken skärmläsare du använder rekommenderar vi dig att använda följande webbläsare:

  • Använder du skärmläsarverktyget JAWS så rekommenderar vi att använda Google Chrome som webbläsare.
  • Använder du skärmläsarverktyget Voiceover så rekommenderar vi att använda Safari som webbläsare.

För dig som navigerar med hjälp av tangentbordet

  • Här finns inga upptäckta brister som rör digital tillgänglighet.

Så har vi testat Stöd och behandling

Vi testar sajtens tillgänglighet löpande. Både genom interna och externa granskningar. 

En omfattande extern granskning av tillgängligheten gjordes mellan 15 januari och 21 februari 2018.

1177 ägs av Inera AB

1177.se drivs av Inera AB. Inera ägs av regionerna, kommunerna och organisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR. Därför är Inera offentligt finansierat och ska följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tillsyn

Du kan anmäla till Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, om du inte är nöjd med hur vi hanterat din synpunkt om bristande tillgänglighet. Du kan också anmäla om du inte är nöjd med hur vi hanterat en begäran från dig om att tillgängliggöra innehåll.

DIGG har ansvar för att kontrollera att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service följs.

Till toppen av sidan