1177.se

Så tillgänglig är Egen provhantering

Egen provhantering är en e-tjänst som förvaltas av Inera Ab. Vi vill att alla ska kunna använda Egen provhantering. Det gäller även dig som använder olika hjälpmedel för att ta del av innehållet. Här finns information om de brister som vi känner till och arbetar med att åtgärda.

Här kan du lämna synpunkter på sådant som inte fungerar för dig.

Den här informationen gäller e-tjänsten Egen provhantering på 1177, som finns på den delen av 1177.se du når genom att logga in.

Hur tillgänglig är Egen provhantering?

Egen provhantering är delvis förenlig med lagen om digital tillgänglighet till offentlig service. Det innebär att Egen provhantering delvis motsvarar nivå AA i den så kallade standarden WCAG 2.1.

Innehåll som inte är tillgängligt

Allmänna brister  

Dessa brister kan beröra alla besökare: 

  • Tjänsten förmedlar provsvar och medicinska termer från vårdgivare och det kan vara svårt ta till sig informationen. Inera jobbar vidare med att tydliggöra och förbättra strukturen för provsvar och informationstexter.

För dig som använder skärmläsare 

Här finns inga upptäckta brister som rör digital tillgänglighet. 

För dig som navigerar med hjälp av tangentbordet 

Här finns inga upptäckta brister som rör digital tillgänglighet. 

Så har vi testat Egen provhantering

Vi testar sajtens tillgänglighet löpande. Både genom interna och externa granskningar. 

En omfattande extern granskning av tillgängligheten gjordes mellan den 28 oktober och 16 december 2022.

1177 ägs av Inera AB

1177.se drivs av Inera AB. Inera ägs av regionerna, kommunerna och organisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR. Därför är Inera offentligt finansierat och ska följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tillsyn

Du kan anmäla till Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, om du inte är nöjd med hur vi hanterat din synpunkt om bristande tillgänglighet. Du kan också anmäla om du inte är nöjd med hur vi hanterat en begäran från dig om att tillgängliggöra innehåll.

DIGG har ansvar för att kontrollera att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service följs.

Till toppen av sidan