1177.se

Tillgänglighetsredogörelse 1177:s app

Vårt mål är att 1177:s app ska kunna användas av alla. Appen ska vara tillgänglig för dig som har en funktionsnedsättning. Appen ska också fungera oberoende av vilka hjälpmedel du använder för att kunna ta del av innehållet.

Här kan du lämna synpunkter på sådant som inte fungerar för dig.

Brister i tillgängligheten

Den här appen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Användning utan synförmåga

  • För användare utan synförmåga finns det brister i möjligheten att navigera och ta till sig av sidans innehåll och information. Huvudnavigation kan förbättras ytterligare.

Användning med nedsatt synförmåga

  • Det finns mindre problem för dig som ändrar förutsättningar för hur text presenteras.

Användning med nedsatt finmotorik, styrka eller rörlighet

  • För användare med nedsatt finmotorik, styrka eller rörlighet, kan vissa problem med navigering uppstå.

Hur tillgänglig är 1177:s app?

Vi är medvetna om att delar av appen inte är helt tillgängliga.

Den nivå av tillgänglighet som 1177:s app minst ska uppnå är den så kallade standarden WCAG 2.1 på nivå AA.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar inom tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Har du beröm, kritik eller förslag på förbättringar ska du istället använda formuläret på den här sidan.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan kontakta Myndigheten för digitalförvaltning, DIGG, om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Till toppen av sidan