1177.se

Så tillgänglig är formulärhanteringen på 1177.se

Formulärhanteringen på 1177 är en e-tjänst som förvaltas av Inera Ab. Vi vill att alla ska kunna använda formulärhanteringen. Det gäller även dig som använder olika hjälpmedel för att ta del av innehållet. Här finns information om de brister som vi känner till och arbetar med att åtgärda.

Här kan du lämna synpunkter på sådant som inte fungerar för dig.

Den här informationen gäller e-tjänsten formulärhantering på 1177, som finns på den delen av 1177.se du når genom att logga in.

Formulär från formulärhanteringen hittas via övriga tjänster under rubriken ”Formulär att fylla i”, inkorgsmeddelanden, mottagningarnas kontaktkort och externa länkar som leder direkt till ”Formulär”.

Hur tillgänglig är formulärhanteringen på 1177?

Formulärhanteringen på 1177 är delvis förenlig med lagen om digital tillgänglighet till offentlig service. Det innebär att formulärhanteringen på 1177 delvis motsvarar nivå AA i den så kallade standarden WCAG 2.1.

Innehåll som inte är tillgängligt

Allmänna brister 

Dessa brister kan beröra alla besökare:

  • Just nu är det samma titel på alla sidor i ett formulär, nämligen ”Formulär att fylla i”. För att förtydliga formulären så kommer varje sida få en beskrivande text.
  • Sidor och vyer saknar en huvudrubrik. Ibland används olika rubriknivåer inkonsekvent.
  • På mindre skärmar blir en del av namnet på den inloggade personen osynligt i sidhuvudet på grund av platsbrist.

För dig som använder skärmläsare

  • Det saknas en funktion för att lista alla rubriker på en sida med hjälp av skärmläsarens kortkommando.
  • Standardiserade formulär, även kallade standardiserade mätinstrument, kan vara bristfälliga i detta avseende då de inte får ändras i sin utformning eller text av upphovsmakare. Anledningen är oftast att mätinstrumenten ska vara forskningsbara över lång tid.

För dig som navigerar med hjälp av tangentbordet

  • Här finns inga upptäckta brister som rör digital tillgänglighet.

Så har vi testat formulärhanteringen på 1177

Vi testar sajtens tillgänglighet löpande. Både genom interna och externa granskningar. 

En omfattande extern granskning av tillgängligheten gjordes 23 september 2020.

1177 ägs av Inera AB

1177.se drivs av Inera AB. Inera ägs av regionerna, kommunerna och organisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR. Därför är Inera offentligt finansierat och ska följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tillsyn

Du kan anmäla till Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, om du inte är nöjd med hur vi hanterat din synpunkt om bristande tillgänglighet. Du kan också anmäla om du inte är nöjd med hur vi hanterat en begäran från dig om att tillgängliggöra innehåll.

DIGG har ansvar för att kontrollera att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service följs.

Till toppen av sidan