1177.se

Digitala assistenten Liv - behandling av personuppgifter

Innehållet gäller Västra Götaland

Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya  dataskyddsförordningen (GDPR) inom hela EU. GDPR bestämmer hur offentliga myndigheter och företag ska behandla personuppgifter. I enlighet med GDPR:s grundläggande principer ska personuppgifter behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den vars personuppgifter behandlas (den registrerade).

Här kan du läsa om hur vi inom Västra Götalandsregionen, VGR, behandlar dina personuppgifter för det fall du har lämnat dem i den digitala assistenten. Här finns också information om hur du kommer i kontakt med oss om du vill utöva någon av dina rättigheter.

Syftet med chatroboten är inte att behandla individrelaterade uppgifter eller att göra individuella medicinska bedömningar. Undvik därför att skriva personuppgifter om dig eller någon annan i chatten.

Vem ansvarar för behandlingen av mina personuppgifter?

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter som kan komma att lämnas i den digitala assistenten är Regionhälsan i VGR. Regionhälsan arbetar inom regiongemensamma vårdverksamheter, hälsofrämjande nära vård, vårdgivarstöd, forskning, utbildning och kunskapsstöd i VGR.

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?

Digitala assistenten Liv ger information från 1177.se. Invånaren använder inte den digitala assistenten i inloggat läge när denne chattar och den digitala assistenten kan inte göra några individuella medicinska bedömningar. För det fall du ändå väljer att skriva personuppgifter i chatten, till exempel namn eller e-postadress, kommer dessa att sparas så länge det är nödvändigt för den digitala assistenten. Med begreppet ”personuppgift” menas all slags information som kan kopplas till dig eller någon annan person. För de fall personnummer skrivs in kommer dessa automatiskt maskeras.

Regionhälsans digitala assistent använder din IP-adress för att ta emot din fråga och att leverera ett svar till dig. Det räknas som personuppgiftsbehandling men IP-adressen är maskerad.

Hanteringen av din IP-adress och, andra personuppgifter som du skrivit i chatten i förekommande fall, sker med stöd av den rättsliga grunden att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse och för att utföra en rättslig förpliktelse.

Dataskyddsombud

Om du har frågor kring hur du kan utöva dina rättigheter som registrerad kan du vända dig till dataskyddsombudet dso.koncernkontoret@vgregion.se.

Offentlighetsprincipen

Om du skriver in personuppgifter i chatten blir dessa som regel en allmän handling enligt offentlighetsprincipen fram till dess att de gallras (raderas). Uppgifter som lämnas in av dig i den digitala assistenten, och som ännu inte gallrats, kan därför komma att lämnas ut på begäran. Uppgifter som omfattas av sekretess får däremot inte lämnas ut.

Vem kan ta del av mina uppgifter?

Databehandling sker inom Regionhälsan och driftas på servrar i Irland, av underleverantör Boost AI AS (organisationsnummer 917362394).

Hur länge sparas personuppgifterna?

Frågor du har ställt den digitala assistenten sparas i 30 dagar.

Rättigheter som registrerad

Du har rätt att begära tillgång till personuppgifter om dig (s k registerutdrag). Om du vill begära tillgång till dina personuppgifter kan du vända dig till: dso.koncernkontoret@vgregion.se.

Du har rätt att i vissa fall begära rättelse och radering, att invända mot behandling och begära en begränsning. Merparten av personuppgiftsbehandlingen bygger på den rättsliga grunden ”uppgift av allmänt intresse” då rätten till radering däremot inte är tillämplig. Rätten till radering gäller inte heller när uppgifterna finns i allmänna handlingar som vi är skyldiga att spara fram till dess att de ska gallras.

Om du har frågor om dina rättigheter eller framföra klagomål har du rätt att vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Du hittar mer information på Datainspektionens hemsida.

Till toppen av sidan