Akuta råd – första hjälpen

Så gör du vid nedkylning

Innehållet gäller Västra Götaland

Nedkylning kan vara ett mycket allvarligt tillstånd. Många onödiga dödsfall och tillbud skulle kunna undvikas genom bättre förberedelser. Ofta är det enkla saker det kommer an på. – Att komma inomhus, få på sig en mössa eller en värmande filt är jätteviktiga åtgärder som de flesta kan utföra säger Andreas Claesson, docent vid Centrum för hjärtstoppsforskning Karolinska institutet och ordförande i Svenska HLR-rådet"

Person pimpelfiskar på isen
Kraftig nedkylning med kroppstemperatur under 35 grader, så kallad hypotermi, kan vara ett farligt tillstånd. Allra snabbast går nedkylningen i vatten. Vatten leder bort kroppsvärmen 25 gånger effektivare än luft

Långfärdskridosåkare, fiskare, skidåkare och skoterförare kanske har det i bakhuvudet: kylan kan bli farlig. Men vem som helst kan råka illa ut; du går vilse på hundpromenaden, bilen stannar i ödemarken eller du skadas i samband med en trafikolycka. Om man av misstag sköljer till exempel T-sprit eller bensin över sig, leder det till en mycket snabb värmeförlust och avkylning av vävnaden. Resultatet blir ofta djupa förfrysningsskador.

Riskgrupper för nedkylning

Vissa människor är känsligare än andra för kyla.
– Barn har större värmeförluster än vuxna i och med de har stor hudyta i förhållande till kroppsvikt. Gamla människor har i sin tur svårt att reglera sin kroppstemperatur.
– Och de som dricker alkohol får ett försämrat omdöme och har en ökad värmeförlust då alkoholen vidgar blodkärlen. Värst är det att alkohol försämrar huttringsförmågan, säger Andreas Claesson.

Sjukdomar och mediciner kan öka risken

Ett flertal sjukdomar ökar känsligheten för kyla, till exempel diabetes som försämrar blodcirkulationen. De med hudsjukdomar som psoriasis och eksem har en ökad värmeförlust. Ryggmärgsskadade, alzheimersjuka och parkinsonsjuka har försämrad temperaturreglering. En annan riskgrupp är dementa som dessutom har svårt att orientera sig, söka skydd och ta rätt beslut.
En del vanliga mediciner som till exempel antidepressiva och betablockerare (hjärtmedicin) försämrar också kroppens förmåga att hantera kyla.

Nedkylning ökar blödning

Människor som är med om olyckor är en annan utsatt grupp. Kraftigt yttre våld som till exempel vid en bilolycka, kan slå ut kroppens värmereglering, det vill säga förmågan att ha rätt kroppstemperatur. Vid nedkylning försämras dessutom blodets förmåga att levra sig, koagulera. Risken är att man drabbas av stora blödningar som inte vill stoppa. Blöta eller blodiga kläder kyler ner kroppen ytterligare.
– Är kroppstemperaturen under 33 grader har koagulationsförmågan halverats. Det är ofta det som tar livet av folk, menar Andreas Claesson.

Varm söt dryck vid lätt nedkylning

Det flesta klarar en lätt nedkylning bra. När kroppstemperaturen sjunker under 35 grader träder den viktiga huttringen in – en funktion som små barn och drogpåverkade kan sakna. Huttring är ofrivilliga, snabba sammandragningar i olika muskler för att bilda värme. Då höjs kroppens värmeproduktion 2-5 gånger. Om den nedkylda personen kommer i lä, kan röra på sig, få torra kläder och komma inomhus, så brukar kroppen hantera nedkylningen. Man ska ändå inte lämna en nedkyld människa ensam.
– Det är bra att ge varm och söt dryck. Kalorierna är kroppens energi och det alstrar värme. Det viktigaste är ett förebygga nedkylning genom att äta före, under och efter aktiviteten, tipsar Andreas Claesson.

Så länge en person kan äta och dricka själv så kan han eller hon få göra det. Det gäller även vid lättare olyckor och då väntan på ambulans kan bli lång.
– Ett brutet ben kan vänta länge med operation men det är farligt att bli kraftigt nedkyld, säger Andreas Claesson.

Var förberedd och påläst

När man ska ut på friluftsaktivitet eller köra bil på ensliga vägar är det bra att ha med sig extrakläder eller filt (ylle värmer bäst), termos, mat och inte minst en mössa. Andreas Claesson brukar köpa speciella små värmekuddar i friluftsbutiker. Kuddarna alstrar värme på kemisk väg och de kan läggas i sockor, handskar eller i fickor för att öka värmen. Det är viktigt att ha koll på isförhållanden och väderleksprognos. Inte minst vinden kan vara förrädisk. Den nedkylande effekten är mycket stor. Om det är -15 grader och blåser måttligt (3,5 – 8 m/s) motsvarar det en temperatur på -32 grader!

Farligast i vatten

Kraftig nedkylning med kroppstemperatur under 35 grader, så kallad hypotermi, kan vara ett farligt tillstånd. Allra snabbast går nedkylningen i vatten. Vatten leder bort kroppsvärmen 25 gånger effektivare än luft.
– Att hamna i vatten är direkt livsfarligt. Andningen och pulsen ökar kraftigt samtidigt blodflödet minskar till hjärnan och man riskerar medvetslöshet. Ring 112 direkt om du ser någon hamna i vatten, uppmanar Andreas Claesson.

De som rör sig i miljöer med risk för att hamna i kallt vatten, kan träna sin andning genom att delta i organiserad och övervakad isträning eller att duscha kallt.
– Om du ramlar ned i en isvak är det absolut viktigaste att hålla koll på andningen, lugna ned den för att inte riskera att svimma, tillägger Andreas Claesson som också forskar kring omhändertagande av hjärtstopp i samband med drunkning

Andreas Claesson menar att man som mest har tio minuter på sig i iskallt vatten. Därefter blir händer och fingrar helt stelfrusna och obrukbara, omdöme och tankeförmåga grumlas. Efter ungefär en halvtimme är man så nedkyld att man är medvetslös.

Hela kroppen påverkas vid hypotermi

När kroppstemperaturen sjunker under 35 grader hotas temperaturregleringen och alla kroppens organsystem påverkas. Vid 33 grader försvinner också den viktiga huttringsförmågan.

Vid kraftig nedkylning ökar urinproduktionen men många kan inte få av sig kläderna för att kissa på grund av stelfrusenhet. Då blir kläderna nerkissade och värmeförlusten ökar ytterligare.

Symtom på hypotermi inträffar redan vid 35-36 grader.  Först märks hunger, illamående, tystnad, trötthet, dåligt humör, försämrad koordinationsförmåga och förvirring.  Därefter kommer ofta oro och apati som kan övergå i hallucinationer. Medvetandet sjunker och de flesta blir mer eller mindre medvetslösa när kroppstemperaturen är 30 grader.

”Döda” kan vara levande

Ingen vet vid hur låg kroppstemperatur man kan överleva. En nedkyld medvetslös person ser och känns död ut. Pulsen kan vara omöjlig att känna, andetagen är inte märkbara och pupillerna kan vara stora och stela. I många fall har ändå dessa personer överlevt genom kvalificerad sjukhusvård med bland annat hjärt-lungmaskin. Därför ska man aldrig ge upp även om personen verkar död.

Varning för hjärtstopp

Om man påträffar en kraftigt nedkyld människa ska man genast ringa efter 112. Ambulans behövs även då personen är vid medvetande men är apatisk, förvirrad och inte kan ta hand om sig själv. I väntan på hjälp ska man vara mycket försiktig. Kroppen har omdirigerat blodet så att det kalla blodet befinner sig i armar och ben.
– Kontrollera medvetande och andning, andningen kan vara mycket långsam. Kontrollera även puls i upp till en minut. Om det saknas andning och/eller puls eller om du är osäker, starta då hjärt-lungräddning med omväxlande 30 kompressioner och 2 inblåsningar utan avbrott i väntan på ambulans, berättar Andreas Claesson.

Vårda och transportera i plant läge

På grund av riskerna för hjärtstopp är det plant läge som gäller vid omklädning eller transport av den nedkylde. Undvik onödiga rörelser. Blöta kläder kan klippas bort. För att förhindra fortsatt nedkylning isoleras personen med filtar, sovsäckar, torra kläder eller dylikt. Om det är möjligt lindas ben och armar in för sig. Glöm inte mössa och skydda mot markkyla. Är personen medvetslös så placeras den i stabilt sidoläge. Kontrollera andning ofta. 

Till toppen av sidan