ATT SÖKA STÖD OCH HJÄLP

Råd och stöd på mejl, chatt och telefon

Det finns många olika föreningar och organisationer som erbjuder råd och stöd på nätet och på telefon. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill. Här hittar du stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta.

Här nedan finns en lista på olika organisationer som du kan kontakta anonymt. Öppettider och tillgänglighet skiljer sig åt. Beroende på vilken stödlinje du kontaktar kan det variera vilken utbildning och erfarenhet den som svarar har.

Vissa stödlinjer bemannas av personer med egen erfarenhet, andra av professionellt utbildad personal och en del av personer som har fått en kortare utbildning i att ge medmänskligt stöd.

Alla stödlinjer har någon form av tystnadsplikt. Det betyder att det du säger eller skriver inte får berättas vidare för någon annan. För mer information samt aktuella uppgifter om öppettider hänvisar vi till stödlinjernas webbplatser.

Stöd med anledning av utbrottet av covid -19

Frågor om covid-19

Du som har allmänna frågor om covid -19 kan ringa telefonnummer 113 13. Du kan också läsa mer på webbplatsen krisinformation.se. Där finns också teckentolkad information om covid-19.

Mer information på SOS Alarm.

Telefonlinje om covid-19 på flera språk 
Nu finns möjligheten att ringa och få svar på sina frågor om det nya coronaviruset på arabiska, somaliska, persiska, tigrinja, amarinja eller ryska. De som svarar är hälsokommunikatörer och hälsoinformatörer i regionerna.

Telefonnumret är: 08-123 680 00 
Måndag till fredag kl 09.00-12.00 och mellan 13.00-15.00.
Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Här har vi samlat all information om covid -19 på 1177.se.

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har satt ihop en särskild stödlista med anledning av utbrottet av covid-19. Där kan du hitta information, råd och stöd för att må bättre och förbygga psykisk ohälsa. Listan är uppdelad på olika åldersgrupper och länkar vidare till information och stöd utifrån olika behov.

Läs mer och se hela sammanställningen på uppdragpsykiskhalsa.se.

Här kan du få råd och stöd

Anhöriglinjen

Behöver du stöd i din roll som anhörig eller närstående? Anhöriglinjen är en nationell stödtelefon som drivs av Anhörigas riksförbund. Du kan även mejla.

Telefon: 0200-23 95 00
Mer information finns på anhörigasriksförbund.se.

BRIS för vuxna om barn 

BRIS har stödverksamheter för både barn och vuxna. Du som är vuxen och orolig för ett barn i din närhet kan kontakta BRIS vuxentelefon.

Telefon 0771-50 50 50
Mer information finns på bris.se/for-vuxna-om-barn.

Brottsofferjouren

Du som är utsatt för brott, är närstående eller vittne till brott kan få stöd av Brottsofferjouren.

Telefon: 0200-21 20 19 
Mer information på brottsofferjouren.se.

Friends 

Du som behöver råd eller stöd angående ett barn eller tonåring som verkar vara ensam eller må dåligt kan kontakta barnrättsorganisationen Friends. De som svarar arbetar med att utbilda, ge råd och stöd för att förebygga och motverka mobbning och kränkande särbehandling.

Telefon: 08-545 519 90
Du kan även mejla. Mer information på friends.se

Frisk och fri – Riksföreningen mot ätstörningar

Du som är närstående eller själv har en ätstörning kan kontakta den rikstäckande föreningen Frisk och fri. Föreningen drivs av personer med egen erfarenhet, och har flera lokala avdelningar runt om i landet. Du kan nå dem via chatt, mejl eller telefon.

Du som själv behöver stöd, ring 020-20 80 18
Du som är närstående, ring 0200-12 50 85
Mer information finns på friskfri.se.

Föräldralinjen

För föräldrar eller andra vuxna som är oroliga för barn eller ungdomar i sin närhet. Föräldralinjen drivs av föreningen Mind och de som svarar är utbildade psykologer eller socionomer med lång yrkeserfarenhet. 

Telefon: 020-85 20 00
Mer information finns på mind.se.

Jourhavande medmänniska

Ibland behöver du prata om dina upplevelser, tankar och känslor med någon som lyssnar. För dig som söker medmänskligt stöd på natten. Du kan även chatta med jourhavande medmänniska.

Telefon: 08-702 16 80
Mer information på jourhavande-medmanniska.se

Jourhavande präst

Jourhavande präst är öppen för alla som behöver medmänskligt stöd på natten. Ring 112 och be att få tala med jourhavande präst.

Det går också att mejla eller chatta. Mer information finns på svenska kyrkan.se/jourhavandeprast.

Kyrkans SOS

Du kan kontakta Svenska kyrkans på deras jourtelefon eller mejlbrevlåda. Du bestämmer själv vad du vill prata om, och är välkommen oavsett trosuppfattning och sexuell läggning. De som svarar i SOS-telefonen är vanliga medmänniskor som har tystnadsplikt och är utbildade att ge känslomässigt stöd i svåra situationer.  

Telefon: 0771- 800 650
Du kan också skriva till SOS-brevlådan. Då får du svar inom 72 timmar. Inloggning samt information om öppettider med mera hittar du på svenskakyrkan.se/kyrkans-sos.

Kvinnofridslinjen

Anonym stödtelefon för dig som utsatts för hot eller våld. Närstående är också välkomna att ringa. Samtalet är kostnadsfritt och syns inte på telefonräkningen.

Telefon: 020-50 50 50
Mer information på kvinnofridslinjen.se.

Lifeline

Lifeline är en ideell kristen jourlinje där du kan prata om dina tankar, känslor och funderingar om livet och dess mening med en medmänniska som lyssnar. De som svarar har fått utbildning i samtalsstöd. Du kan ringa eller mejla.

Telefon: 010-498 10 10 
Mer information på ringlifeline.nu.

Mansjouren

Mansjouren i Stockholm tar emot samtal från hela Sverige. Till dig som behöver prata om relationer, framtid, jobb, barn eller ekonomi. Kommer du inte fram så kopplas du vidare till en telefonsvarare, och kan bli uppringd om du vill det. 

Telefon: 08-30 30 20 
Mer information på mansjouren.se

PrevenTell – hjälp vid oönskad sexualitet

PrevenTell är en nationell stödlinje som du kan ringa om du upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet och känner oro för dina tankar och handlingar. Du kan också ringa om du är rädd att göra dig själv eller andra illa. Samtalet är kostnadsfritt och syns inte på telefonräkningen.

Telefon: 020-66 77 88
Du kan ringa när som helst på dygnet och lämna meddelande på telefonsvararen. Då blir du uppringd nästkommande vardag.
Mer information finns på preventell.se.

Rädda Barnens orostelefon om radikalisering

Hit kan du ringa anonymt om du är orolig över att någon i din närhet håller på att radikaliseras. Du kan även få hjälp om det gäller dig själv. Orostelefonen drivs av Rädda barnen. De som svarar kan ge dig råd och stöd oavsett din ålder eller åldern på den som oron gäller. 

Telefon: 020-100 200
Mer information finns på raddabarnen.se.

SHEDO

Föreningen SHEDO stödjer dig som har ätstörningar eller självskadebeteende. Du kan kontakta dem på en särskild jourmejl eller chatt. De som svarar har egna erfarenheter av ätstörningar eller självskadebeteende, men mår bra idag. Här finns även möjlighet att diskutera med andra i ett slutet diskussionsforum. Ett särskilt forum finns även för dig som är närstående.

Mer information finns på shedo.se.

Självmordslinjen

Självmordslinjen drivs av den ideella föreningen Mind som arbetar för psykisk hälsa. Du som känner att du inte vill leva längre eller har någon närstående du är orolig för kan ringa eller chatta anonymt. De som svarar är volontärer som har fått utbildning och handledning för att ge medmänskligt stöd.

Telefon: 901 01
Mer information finns på mind.se.

SPES – Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd

SPES är till för dig som är närstående till någon som tagit sitt liv. SPES har en telefonjour som du kan ringa till. Alla som du har kontakt med har själva förlorat någon genom självmord.

Telefon: 020 - 18 18 00
För öppettider, information med mera, besök spes.se.

Fredsbaskrarnas kamratstödtelefon är till för dig som har tjänstgjort i den militära utlandsstyrkan. De som svarar har egen erfarenhet av utlandstjänst och kan ge stöd och råd.

Telefon: 020-666 333
Mer information finns på sverigesveteranforbund.

Terrafem 

Terrafem är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rättigheter. Terrafem driver den enda rikstäckande jourtelefonen för kvinnor och flickor med utländsk bakgrund.

Telefon: 020- 52 10 10.
Mer information finns på terrafem.org 

Välj att sluta-linjen

En anonym stödlinje för den som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen. Den drivs av länsstyrelserna i Stockholm och Skåne samt Manscentrum i Stockholm.

Telefonnummer: 020-555 666
Mer information finns på valjattsluta.se.

Äldrelinjen

Föreningen Minds stödtelefon för dig som är 65 år eller äldre och mår psykiskt dåligt. Äldrelinjen bemannas av utbildade volontärer som har erfarenhet av att ge medmänskligt stöd på telefon.

Telefon: 020-22 22 33
Mer information finns på mind.se.

Palveleva puhelin – Svenska kyrkans finskspråkiga telefonjour

Ruotsin kirkon Palvelevassa puhelimessa soittoosi vastaa suomenkielinen lähimmäinen. Voit keskustella elämäntilanteestasi kertomatta nimeäsi tai asuinpaikkaasi. Päivystäjä on vaitiolovelvollinen, tehtäväänsä koulutettu vapaaehtoinen.

Svenska kyrkans finska telefonjour är öppen för alla som vill prata om sin livssituation på finska. Samtalen är kostnadsfria.

Telefon: 020-26 25 00
Mer information finns på svenskakyrkan.se/palvelevapuhelin.

Västra Götaland

Att söka psykiatrisk hjälp i Västra Götaland

Vid psykiska problem som sömnsvårigheter, ångest, lättare depressioner eller sorgereaktioner, ska du i första hand vända dig till din vårdcentral för att få hjälp. När vårdcentralen är stängd kan en jourcentral hjälpa dig.

Läs mer om att söka psykiatrisk hjälp i Västra Götaland.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets ger krisstöd under pandemin. Krisstödet är praktiskt, medmänskligt och psykosocialt.

Läs mer om krisstödet

Råd och stöd till unga

BRIS för barn

BRIS, Barnens rätt i samhället, stödjer barn som far illa. Du kan ringa, mejla eller chatta. Du behöver inte säga vem du är och det är kostnadsfritt för barn och ungdomar upp till 18 år.

Telefon: 116 111
Mer information finns på bris.se

Brottsofferjouren – Unga brottsoffer

Brottsofferjouren kan ge dig stöd, råd och information om du utsatts för brott, blivit vittne till ett brott eller känner någon som har utsatts för ett brott. Brottet behöver inte vara anmält och du kan vara anonym. Brottsofferjouren har en särskild verksamhet för unga mellan 12 och 25 år.

Telefon: 0200-21 20 19
Mer information finns på ungaboj.se.

Ecpats stödlinje för barn och unga

Här kan du prata om allt som har med sexuella kränkningar, hot eller övergrepp att göra. Det kan till exempel vara något som har hänt dig eller en kompis på nätet eller i verkliga livet. De som svarar har kunskap och erfarenhet och kan ge dig råd och stöd. Du kan även få hjälp att anmäla någon eller något, om du vill det. Du kan även mejla, och få svar inom två dagar.

Telefon: 020-112 100 
För mer information, besök ecpat/stödlinjen

Friends

Här kan du få råd och stöd om du blir mobbad eller känner dig otrygg i skolan. De som svarar är vana att prata med barn och unga, och har stor kunskap om mobbning och barns rättigheter. Du kan antingen ringa, mejla eller chatta. 

Telefon: 08-545 519 90
Mer information finns på friends.se

Frisk och fri – Riksföreningen mot ätstörningar

Du som är närstående eller själv har en ätstörning kan kontakta den rikstäckande föreningen Frisk och fri. Föreningen drivs av personer med egen erfarenhet, och har flera lokala avdelningar runt om i landet. Du kan nå dem via chatt, mejl eller telefon.

Du som själv behöver stöd, ring 020-20 80 18
Du som är närstående, ring 0200-12 50 85
Mer information finns på friskfri.se.

Storasyster

Storasyster erbjuder stöd till dig som blivit utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. De som svarar har tystnadlöfte och erbjuder stöd till dig som är 13 år och uppåt, oavsett könsidentitet. Du kan vara anonym. 

Mer information finns på storasyster.org.

Föreningen Tilia

Tilia är en ideell förening som vill motverka psykisk ohälsa hos dig som är ung. Föreningen erbjuder bland annat stöd på chatt och mejl för dig som är under 30 år. De som svarar är själva unga. Du kan vara anonym om du vill, och det du berättar kommer inte att föras vidare om du själv inte vill det.

Mer information finns på föreningen Tilia.

Jourhavande kompis

Jourhavande kompis är en chattjour där barn och ungdomar upp till 25 år kan chatta anonymt om vad som helst.

Mer information finns på jourhavandekomp.se.

Killfrågor

På Killfrågor.se kan du som känner dig som kille chatta anonymt när du behöver någon som lyssnar, stöttar och peppar. Du kan prata om vad du vill. De som svarar är vuxna volontärer som har fått utbildning för att jobba med uppdraget.

Chatten och mer information finns på killfragor.se.

Rädda Barnens orostelefon om radikalisering

Hit kan du ringa anonymt och gratis om du är orolig över att någon i din närhet håller på att radikaliseras. Du kan även få hjälp om det gäller dig själv. Orostelefonen drivs av Rädda barnen. De som svarar kan ge dig råd och stöd oavsett din ålder eller åldern på den som oron gäller. 

Telefon: 020-100 200
Mer information finns på Rädda barnens webbplats.

Rädda Barnens stödchatt för barn och unga 

Anonym stödchatt för dig som är barn eller ung och är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Chatten finns för dig som känner att du inte får bestämma över ditt liv och din framtid. De som svarar har tystnadsplikt, vilket innebär att allt som det skrivs och pratas om i chatten inte får föras vidare. 

Mer information finns på dinarättigheter.se.

SHEDO

Föreningen SHEDO stödjer dig som har ätstörningar eller självskadebeteende. Du kan kontakta dem på en särskild jourmejl eller chatt. De som svarar har egna erfarenheter av ätstörningar eller självskadebeteende, men mår bra idag. Här finns även möjlighet att diskutera med andra i ett slutet diskussionsforum. Ett särskilt forum finns även för dig som är närstående.

Mer information finns på shedo.se.

Terrafem 

Terrafem är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rättigheter. Terrafem driver den enda rikstäckande jourtelefonen för kvinnor och flickor med utländsk bakgrund.

Telefon: 020- 52 10 10.
Mer information finns på terrafem.org 

Ungasjourer.se

Ungasjourer.se samlar alla jourer i Sverige som arbetar med att stötta och stärka barn, unga och unga vuxna!

Mer information finns på ungasjourer.se

Unga Lukas

Här kan du som är ung vuxen chatta om livet, relationer och hur du mår. Alla tankar och känslor är välkomna. De som svarar är vuxna med kunskap och erfarenhet av att ge samtalsstöd. Du kan också mejla.

Mer information finns på Unga Lukas. Där finns även kunskap och inspiration om psykisk hälsa och vad du kan göra för att må bättre.

Ungarelationer.se

Den här verksamheten drivs av stiftelsen 1000 möjligheter och riktar sig till dig som är upp till 20 år och blir utsatt för våld i din relation. Även för dig som känner någon som blir utsatt eller själv utsätter någon. Chatten är öppen varje kväll kl 20-22.

Mer information finns på ungarelationer.se.

Mer information

På UMO.se finns mer information om stödlinjer för dig som är ung. Du kan också läsa mer om att må dåligt och få tips på vad du kan göra för att må bättre. Du kan även läsa andras berättelser.

En del av innehållet på UMO.se finns översatt till andra språk på Youmo.se

Västra Götaland

Att må psykiskt dåligt som ung i Västra Götaland

Om man är ung och tycker livet känns jobbigt finns det flera ställen att vända sig till, exempelvis elevhälsan, vårdcentralen eller en ungdomsmottagning.
Läs mer om att må psykiskt dåligt som ung

Råd och stöd om beroende

Alkohollinjen

Du kan ringa Alkohollinjen om du funderar över dina egna eller någon annans alkoholvanor. Du är även välkommen att mejla. Du kan få stöd för att ändra ditt drickande, eller få råd om hur du ska göra om någon du känner har problem med alkohol. 

Telefon: 020-84 44 48 
Mer information finns på alkohollinjen.se.

Droghjälpen

Du som har funderingar kring dina drogvanor kan kontakta Droghjälpen. Det är en stödlinje som erbjuder anonymt stöd via nätet och telefon, och drivs av Beroendecentrum i Stockholm. Du som närstående är också välkommen att höra av dig.

Telefon: 020-91 91 91
Mer information finns på droghjälpen.se.

Sluta Röka-linjen

Sluta Röka-linjen finns för dig som behöver stöd att sluta med tobak. De som svarar är utbildade rådgivare. Du kan ringa eller chatta. Även närstående som undrar hur de kan stötta någon är välkomna. Du är anonym och allt som sägs eller skrivs stannar mellan dig och rådgivaren.

Mer information finns på slutarokalinjen.se.

Stödlinjen – hjälp vid spelproblem

Du kan kontakta Stödlinjen för råd och stöd om du har problem med spel om pengar. Den ger även råd och stöd till dig som är orolig för någon annan som spelar om pengar. Du kan ringa, chatta eller mejla och det kostar ingenting.

Telefon: 020-81 91 00
För mer information, besök stodlinjen.se.

Spelfriheten

Här kan du få stöd och hjälp av andra med egen erfarenhet, via telefon, chatt eller video. 

Telefon: 08-37 43 00
För mer information, besök spelfriheten.se.

Om det är bråttom

Kontakta en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du mår så dåligt att det känns outhärdligt, eller om du har allvarliga självmordstankar eller självmordsplaner.

Detsamma gäller om du är orolig över att någon i din närhet mår så dåligt att hen riskerar att skada sig själv eller någon annan allvarligt. 

Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med var du kan söka vård. 

Här kan du läsa mer om att söka psykiatrisk vård. 

Om du behöver mer stöd

Om du redan har kontakt med psykiatrin, men känner att du behöver mer hjälp och stöd kan du kontakta en patientförening. Även för dig som är närstående kan det vara värdefullt att prata med andra med liknande erfarenheter.

Du behöver inte vara medlem för att kontakta en patientförening eller närståendeförening. Här finns en lista över patient- och närståendeföreningar som du kan kontakta.

Har du synpunkter på innehållet?

Saknar du information om någon stödlinje eller organisation? Då kan du höra av dig till oss via den här sidan.

Till toppen av sidan