Fysisk aktivitet och träning

Hans fick recept på fysisk aktivitet, FaR

Innehållet gäller Västra Götaland

Fysisk aktivitet på recept, FaR, har hjälpt Hans Bjurek efter en stroke. – Jag är övertygad om att träningen har gjort så att jag har fått bättre förmåga att klara av vardagliga saker, säger han.

Drygt 20 000 recept på fysisk aktivitet skrevs ut 2022 i Västra Götaland varav ett av dessa recept gick till Hans Bjurek. Det är ett recept han har utnyttjat väl.

Hans var den populära föreläsaren på Handelshögskolan. Ämnet var nationalekonomi. Hans tyckte att jobbet var roligt och givande och hade tänkt vara kvar på arbetsplatsen några år efter 65. Den andra maj för två sedan förändrades dock allt för honom. Efter att ha varit och handlat en matta kom han hem och fick kraftig yrsel.
– Det kändes som om jag var sjösjuk, allting snurrade, berättar Hans.
Då han trodde att yrseln skulle gå över så kontaktade han inte vården förrän dagen efter. Han fick åka ambulans till Sahlgrenska sjukhuset och blev inlagd på neurologen. Här kunde man konstatera en blödning i lillhjärnan.

Korttidsminnet påverkades

När den akuta fasen var över förflyttades Hans Bjurek till neurorehabiliteringen på Högsbo sjukhus. Hjärnblödningen hade inte orsakat riktigt svåra skador och han kunde snabbt börja träna. Yrseln och balansproblemen fortsatte dock och han fick stanna på sjukhuset några veckor. Hans kunde sedan fortsätta sin träning i ett halvår på en rehabmottagning .
Hans Bjurek blev först sjukskriven och därefter gick han i pension. Att fortsätta sitt arbete på Handelshögskolan var det inte tal om.
– Jag kunde konstatera att det inte bara var balansen som hade drabbats. Även mitt korttidsminne försämrades och det är ju något man inte vill ska märkas i ett ens arbete, påpekar Hans Bjurek.

Svårt med balansen

Hans Bjurek kunde klara sig bra i sin bostad men han hade fortfarande svårt med balansen. När han lagade mat blev han yr av att böja sig ned i skåpet efter kastruller. Han kände sig också ostadig på benen. Rehabiliteringen måste med andra ord fortsätta. Nästa steg blev fysisk aktivitet på recept, FaR. Det är en skriftlig ordination på fysiska aktiviteter anpassade just efter ditt hälsotillstånd.
Hans kände att han behövde mer träning för att komma till rätta med sviterna efter såväl stroken som efter en fallolycka. Han behövde bland annat bli mer stadig på benen och övervinna rädslan för att ramla.

Fick hjälp av fysioterapeut

Hans Bjurek valde att gå till friskvårdsanläggningen på Slottsskogsvallen i Göteborg och träffade där fysioterapeuten Camilla Bylin Ottehall för inledande samtal om hälsa och livsstilsförändringar. Han fick också en introduktion till gymmets träningsmaskiner. Uppföljningar av träningen gjordes regelbundet för att se om Hans kände sig trygg med sina aktiviteter och hur hans kropp svarade på träning. Aktiviteterna anpassades utifrån Hans mål, hälsostatus, funktionsnivå och motivation. Ett av målen var ökad självständighet.

Bra med medicinsk kompetens

Camilla Bylin Ottehall kunde avgöra vilken typ av träning som var mest lämpad för Hans Bjurek. Som fysioterapeut kunde hon också ta hänsyn till eventuella risker förknippade med fysisk aktivitet. Hon tittade också på om hans mediciner kunde påverka intensiteten av träningen.
– Visst kan man motionera på egen hand men fördelen med att få stöttning av en fysioterapeut är att man kan få hjälp att avgöra vilka övningar som är bra och vilken belastning som är lämplig, säger Hans Bjurek.
Till sin hjälp att individanpassa den fysiska aktiviteten, har fysioterapeuterna en handbok kallad FYSS.

Blev bekväm med åren

Hans Bjurek spelade basket i division 2 som ung men med åren blev det allt mindre med fysisk aktivitet. Idag får han hjälp med motivationen via FaR och fysioterapeut Camilla Bylin Ottehall.
– Jag var typiskt en sådan person som sa: ”Vad skönt att få ta det lugnt”. Det viktigaste för mig med receptet är att ha någon som sporrar mig. Man blir annars lätt bekväm i min ålder, säger Hans med ett leende.

Idag tränar Hans Bjurek två gånger i veckan på gym, såväl kondition som balans och styrka. Han mår bättre, går snabbare och är starkare. Han gör även övningar hemma och tar regelbundna promenader. Nu vill Hans komplettera med att förbättra sitt balanssinne i knagglig skogsterräng.
Genom förbättrad fysisk kapacitet och gångförmåga ökar självförtroendet till att våga prova nya aktiviteter.

Kommer att träna efter FaR

Hans är mycket tacksam över det stöd som FaR har inneburit. Upplägget efter perioden med FaR kommer att bli som tidigare även om det inte finns ett recept. Att hålla igång kroppen har kommit att bli viktigt för Hans. Träningen kommer han att fortsätta med.
– Jag vill ju inte bli försämrad utan jag har ju tagit vara på fysioterapeutens förslag, säger han.

Hans Bjureks period med fysisk aktivitet på recept har avslutats.

FAKTA

Fysisk aktivitet på recept, FaR, anpassas till dina behov, förutsättningar och önskemål. Under tre till sex månader (Hans Bjurek fick förlängt till 1 år) får du stöd av fysioterapeut längs vägen mot att uppnå dina mål. FaR kan användas för att minska risk för att utveckla sjukdom och i behandlande syfte för att bota, förbättra prognos eller lindra symtom.
Receptet kan innebära allt ifrån att öka vardagsaktiviteten till fysisk träning på en motionsanläggning. Du kan välja att träna på egen hand, på en friskvårdanläggning eller i en förening. FaR kan erbjudas som ett alternativ eller komplement till farmakologisk behandling. Du kan få FaR förskrivet av all legitimerad personal inom hälso- och sjukvården.

Till toppen av sidan