Förbered ditt vårdbesök

Patientsäkerhet på sjukhus

Innehållet gäller Västra Götaland

Här ges goda råd och tips om vad som är allra viktigast att tänka på så att din sjukhusvistelse ska bli så säker som möjligt. Detta leder förhoppningsvis till ökad patientsäkerhet och färre vårdskador. Råden bygger på "Din säkerhet på sjukhus" som är ett informationsmaterial som gör det möjligt för patienter att bli mer delaktiga i sin vård och behandling. Kompletterande material finns i form av informationsblad och film.

Tabletter i folieförpackning
Berätta vilka läkemedel du tar och varför. Ta gärna med dig en aktuell lista över dina mediciner.
Till toppen av sidan