När familjelivet är svårt

Att må dåligt som förälder

Läs om vad som är bra att tänka på vid en separation eller om du har en sjukdom.

Innehåll - Att må dåligt som förälder

Visa innehåll som:
Att prata med barn när en närstående är allvarligt sjuk

Barn påverkas när någon som står dem nära till exempel blir allvarligt sjuk. Barn behöver så tidigt som möjligt få veta vad som händer och prata om det. Du kan få stöd från vården i att prata med barnen.

Intervju: Att vara förälder och ha psykisk ohälsa

Många som mår dåligt psykiskt är oroliga för hur det påverkar barnen. Annelie Lindberg är socionom och jobbar med föräldrar som har psykisk ohälsa. Här ger hon råd om hur du kan göra för att det ska vara så bra som möjligt för barnen.

Om du är förälder och har en allvarlig sjukdom eller skada

Att drabbas av sjukdom och samtidigt vara förälder kan sätta vardagen i rubbning. Ibland är sjukdomen eller skadan allvarlig, andra gånger är den mindre allvarlig men inverkar på vardagen trots det.

Skilsmässa eller separation när du har barn

En separation eller skilsmässa kan vara svår för alla inblandade. Det är viktigt att försöka samarbeta kring barnen och ge dem stöd.

Aktuella artiklar

Att må dåligt

Det är vanligt att må dåligt ibland. Det finns mycket som du kan göra själv för att må bättre om du känner dig orolig, ledsen eller stressad.

Att söka stöd och hjälp

Här finns information om olika former av stöd du kan få. Det finns också kontaktuppgifter till olika patient- och närståendeföreningar.

Till toppen av sidan