Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Vaccinationer

Vaccination mot influensa i Västmanland

Innehållet gäller Västmanland

Vaccinationen mot säsongens influensa börjar i mitten av november. Du som behöver vaccinera dig mot både influensa och covid-19 kan boka en tid för att få båda vaccinen samtidigt.

Boka tid eller se tider för drop-in

Tänk på följande saker inför ditt besök:

 • Har du ett planerat besök på vårdcentralen under samma period kan du passa på att vaccinera dig i samband med det besöket.
 • Om du har förkylningssymtom behöver du vänta tills du är frisk igen innan du kommer för vaccination.
 • Skriv ut och fyll i frågeformuläret hemma eller fyll i det på plats. Frågeformulären finns även på mottagningarna. Influensa och pneumokockvaccination - frågeformulär.pdf
 • Ha en anpassad klädsel som gör det lätt att ta sprutan i överarmen.

Se om du bör vaccinera dig mot influensan

Det är särskilt viktigt att personer som ingår i vissa riskgrupper vaccinerar sig mot säsongens influensa.

Vaccination mot säsongens influensa rekommenderas om någon av punkterna stämmer in på dig: 

 • 65 år eller äldre (personer födda 1957 eller tidigare). 
 • Du är gravid i graviditetsvecka 12 eller senare. 
 • Du är gravid tidigare än vecka 12 och någon av de övriga punkterna stämmer in på dig.  
 • Du har kronisk hjärtsjukdom 
 • Du har kronisk lungsjukdom, exempelvis KOL eller astma 
 • Du har tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller till svårigheter att hosta 
 • Du har kronisk lever- eller njursvikt 
 • Du har diabetes mellitus 
 • Du har tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering 
 • Du bor tillsammans med någon som har kraftigt nedsatt immunförsvar.  

Vaccination mot influensa och covid-19

Du som är över 18 år kan vaccinera dig mot både influensa och covid-19 samtidigt. 
Läs mer om vilka som rekommenderas vaccin mot covid-19

Vad kostar vaccinationen?

Vaccinationen är kostnadsfri om du ingår i någon av riskgrupperna. Om du inte tillhör en riskgrupp kostar det 262 kr att vaccinera sig.

Till toppen av sidan