Operationer av knä och höfter

Höftprotesoperation i Västmanland

Innehållet gäller Västmanland

Du som ska få en höftprotes behöver ta del av viktig information för att vara förberedd på bästa sätt inför din operation. Meningen är också att att du ska känna dig trygg och allt ska fungera bra när det är dags för operationen. Teamet som kommer ta hand om dig består av fysioterapeut, läkare, sjuksköterska och undersköterska. Vid behov finns även arbetsterapeut och kurator knutna till teamet.

Vad innebär en höftprotesoperation?

En höftprotesoperation innebär att lårbenshuvud, lårbenshals och ledskål ersätts med konstgjorda delar av metall och plast. Den smärta och värk som fanns före operationen försvinner eller minskar kraftigt redan efter några dagar. Däremot är det vanligt att en viss stelhet och smärta i muskulaturen finnas kvar under en tid.

När är en operation olämplig?

Du kan inte opereras som planerat om du:

 • har en infektion i kroppen
 • har sår på benen
 • har feber.

Det kan också finnas anledning att ändra ditt operationsdatum om du: 

 • är förkyld
 • har pågående behandling hos tandläkare
 • har rodnader
 • har sår på huden
 • har hudpåverkan som till exempel eksem eller utslag.

Ovan nämda besvär ökar risken för dålig sårläkning, infektion i operationsområdet och andra komplikationer.

Du bör heller inte opereras om du inom det senaste halvåret haft:

 • hjärtinfarkt.
 • TIA, en liten blodpropp en kort stund täpper till blodcirkulationen i ett litet kärl i hjärnan.
 • stroke.

Kontakta ortopedmottagningen i Västerås eller Sala utifrån var din operation är planerad vid frågor om ovannämda besvär. Kontakta oss även om du har sökt vård utomlands under de senaste sex månaderna.


Frågor inför din operation

Ortopedmottagningen Västerås
Telefon: 021–17 37 80, knappval 2 (operationsplaneringen)

Ortopedmottagningen Sala
Telefon: 021-17 37 80, knappval 7 (operationsplaneringen)

Före operation

Förberedelser hemma

Du kan förbereda dig hemma genom att göra följande:

 • Placera saker du använder dagligen mer lättillgängligt.
 • Ta bort lösa mattor och trösklar för att minska risken att snubbla.
 • Införskaffa hjälpmedel såsom till exempel griptång, ett långt skohorn, halkmatta i duschen, elastiska skosnören.
 • Handla hem mat, laga till och frysa in.
 • Öva på att gå med kryckor innan din operation. Saknar du kryckor kommer du att få låna hem dessa i samband med ditt inskrivningsbesök.

Sluta röka och inte dricka alkohol

För att minska risken för infektioner efter operationen är det nödvändigt med rökuppehåll minst sex veckor före och efter operationen. Tips och råd för rökavvänjning finns att få på apotek, vårdcentraler, regionens stöd för tobaksavvänjning via Hälsocenter och Sluta-röka-linjen, telefon 020-84 00 00.

Har du inte lyckats med ett rökuppehåll minst sex veckor inför operationen måste du kontakta operationsplaneringen i Västerås eller Sala.

Du bör också undvika att dricka alkohol sex veckor före och efter en operation för att minska risken för komplikationer.

Tatuering/piercing

Du får inte tatuera eller pierca dig någonstans på kroppen de fyra sista veckorna före operationen.

Förberedande besök

Du kommer att bli kallad till flera olika besök inför din operation.

 • Du träffar läkare och en narkosläkare för ett inskrivningsbesök. Syftet med besöket är att du ska bli informerad om hur operationen kommer att gå till och hur vistelsen på sjukhuset kommer att bli. Det förberedande besöket syftar också till att gå igenom hur du mår och vad som är viktigt att förbereda inför operationen samt att ta ett blodtryck.
 • Ta med en aktuell läkemedelslista och eventuella naturläkemedel (dos och styrka) till inskrivningsbesöket. Informera din läkare om du är överkänslig mot någon medicin. Om du äter Waran se då till att ta med dig ditt Waran-schema. Du kan behöva göra ett uppehåll om du tar blodförtunnande läkemedel.
 • I kallelsen till inskrivningsbesöket finns en länk till en hälsodeklaration som skickats till dig via 1177. Den ska vara ifylld innan du kommer.
 • Du ska även lämna ett blodprov och eventuellt ta ett EKG samt ta nya röntgenbilder, mer information om detta i din kallelse.
 • Du kommer att få delta i en gruppinformation där du träffar fysioterapeut och undersköterska. Utöver information kring träning och duschförberedelser får du även provtagningsunderlag för ett blodprov, så kallat BAS-test (pdf).


Innan operationen

Du får inte äta, dricka, röka eller snusa efter midnatt operationsdagen. Du får dricka maximalt 2 dl klar vätska fram till 06.00 operationsdagens morgon.

Dagen innan operation kan du gärna äta lite extra och även ta ett extra mellanmål sent på kvällen.

Du ska duscha hela kroppen och tvätta dig med en speciell tvål tre gånger, första tillfället två dagar innan operation, andra tillfällen dagen innan och tredje tillfälle operationsdagens morgon. Läs tvättinstruktionen

Bra att vara i god form innan operationen

Det är en stor påfrestning för kroppen att få en ny höftled. Därför är det bra om du försöker förbättra din kondition och bygga upp styrkan i benmusklerna inför operationen. Genom träningen kommer du att få lättare att vara uppe och röra dig den första tiden efter operationen. Träningen minskar också risken för komplikationer, som till exempel blodpropp och lunginflammation. Det är bra att få hjälp av en fysioterapeut med hur du ska lägga upp din träning för att få bästa resultat.

Du kan också tänka på att försöka äta bra, både för att öka kroppens motståndskraft och för att bygga upp muskelstyrkan. Du kan behöva gå ner i vikt om du har stor övervikt. Det underlättar operationen och läkningen. En dietist kan ge råd och stöd.

Många av förslagen för att komma i god form inför en operation påverkar också den psykiska hälsan positivt. Det kan vara bra att prata med en läkare om dessa råd inte hjälper och du till exempel är deprimerad. Du kanske behöver behandling med läkemedel innan operationen.

Att ta med

Värdesaker, smycken och större penningsummor bör inte tas med då det kan finnas risk för stöld.

 • Ta med kläder för inomhusbruk, stadiga inneskor och toalettartiklar.
 • Ta med egna mediciner i originalförpackning till avdelningen
 • Ta med kryckkäppar eller annat gånghjälpmedel om du har detta hemma sedan tidigare. Om inte, får du låna hem detta i samband med att du blir inlagd på sjukhuset.
 • Ta med griptång om du är i behov av sådan.
 • Ta med giltig legitimation.

På sjukhuset

Du får komma till sjukhuset samma morgon som operationen är planerad. Vårdpersonalen säkerställer att du inte har feber, något sår eller en pågående infektion.

Du får en venkateter så att du kan få vätska och läkemedel direkt in i blodet. Du får smärtstillande läkemedel före operationen så du slipper ha ont efter operationen. Du får även antibiotika i blodet för att förebygga infektioner.

Åter till vårdavdelningen

Du får komma till en uppvakningsavdelning efter operationen, innan du kommer tillbaka till vårdavdelningen. Du får smärtstillande läkemedel och läkemedel som skyddar mot blodpropp.

Enkla övningar

Vid sängläge försämras blodcirkulationen i benen och lungorna genomvädras sämre. En operation medför ytterligare försämring av dessa funktioner. Så snart bedövningen i benen har släppt ska du börja trampa kraftigt med fötterna 20 gånger varje vaken timme. Övningen minskar risken för blodproppsbildning i benen. Du ska också ta 10 djupa andetag i samband med fottrampningarna för att undvika lungkomplikationer.

Du ska komma upp och sitta på sängkanten samt stå och gå med gåbord bredvid sängen. Avdelningspersonalen kommer hjälpa dig.

Efter en operation kan man ibland uppleva yrsel i samband med mobilisering, du ska därför meddela personal om du vill/behöver gå upp ur sägen på operationsdagen, till exempel om du behöver gå på toaletten. Det gäller även om du behöver gå upp ur sängen under natten.

Du använder dina egna kläder. Kläderna ska vara rymliga, oömma och lätta att ta på. Det är viktigt att du så snart som möjligt börjar klä på och av dig själv. Vid behov kan griptång och strumppådragare användas. Måltiderna äter du i dagrummet på avdelningen. Det är en viktig del i träningen att ta sig till matsalen och sitta uppe vid måltiden.

Träning och förhållningsregler

Fysioterapeuten på avdelningen går igenom ett första träningsprogram med dig. Du får fler övningar som du kan göra efterhand. Se träningsprogram (pdf).

Du får öva på att gå med två kryckor alternativt rollator samt även att gå i trappa.

Frågeformulär

Du kommer få ett frågeformulär från Svenska Ledprotesregistret att svara på innan operationen och även uppföljning en tid efter operationen.

Information om register och enkäter som används på ortopedkliniken, Västmanland:


Hemgång

Du åker hem dagen efter operation.

Efter hemgång

Läkemedel

Instruktion för läkemedel (pdf).


Uppföljning och återbesök

Cirka en vecka efter hemgång kontaktas du av sjuksköterska från avdelningen för att höra hur det går.

Efter cirka tre veckor är det sårkontroll och stygnborttagning på sjukhus.

Efter sex veckor blir du kallad till höftprotesgrupp.

Efter tre månader kan du ta kontakt med ortopedmottagningen Västerås (oavsett om du blivit opererad i Västerås eller Sala) och boka in ett återbesök om du har smärta eller upplever att resultatet är sämre än förväntat. I övrigt avslutas din kontakt med ortopedkliniken tre månader efter operationen och du återremitteras till din familjeläkare.  

Fortsatt uppföljning kommer att ske enligt rutin för Svenska Ledprotesregistret.

Vid frågor innan sårkontrollen

Kontakta Ortopedmottagningen i Västerås
Ring 021–17 37 80, välj knappval 1 (rådgivande sjuksköterska), Öppet måndag-torsdag 07.15-15.00, fredag 07.15-12.00.


Träning hemma

När du kommer hem ska du fortsätta träna tre till fyra gånger per dag enligt det program som du gått igenom med fysioterapeuten. Du ska även börja ta korta promenader och sedan öka gångsträckan successivt.

Två kryckor, stavar eller rollator bör användas i sex veckor efter operationen. Glöm inte att du även måste vila en del första tiden och att det är helt normalt att känna sig trött efter en operation.

Benet kan bli rejält svullet då du varit uppe och gått en stund. Du ska ändå utföra övningarna på träningsprogrammet. Svullnaden kan sitta i länge, ibland flera månader. Lägga benet i högläge om det har svullnat. Med högläge menas att ha benet ovan hjärthöjd och trampa ordentliga tag med foten.

Det finns inga restriktioner på i vilken sovställning du ska sova. Vi brukar rekommendera att du kan ha en kudde mellan knäna mest för bekvämlighetens skull.

Sex veckor efter operationen blir du kallad till höftprotesgrupp på respektive hemort (Fagersta, Köping, Sala eller Västerås). Träningen sker i grupp en gång i veckan i fyra veckor.


Viktigt att tänka på

Det är bra med daglig fysisk aktivitet för att öva upp musklerna och gångtekniken. Promenader är bra träning. Cykling är också bra träning. Utomhus ska cykling påbörjas tidigast efter tre månader.

Aktiviteter som inkluderar hopp, löpning och kontaktidrott är inte att rekommendera.

Det finns en viss ökad risk för att höften går ur led de första tre månaderna, därför bör du undvika att böja i höften samtidigt som du vrider det opererade benet inåt under denna tid.

Använd gärna griptång och strumppådragare de tre första månaderna för att underlätta vid aktivitet. Om du använder griptång eller skohorn, använd det på insidan av det opererade benet. Börja med det opererade benet vid påklädning och tvärt om vid avklädning.

Du kan själv avgöra när det går bra att ha sex, diskutera gärna med din fysioterapeut eller läkare. Du kan börja köra bil när du har återfått god kontroll och styrka i benet. Det är upp till dig att avgöra när du är trafiksäker.

De flesta blir bra

De flesta som får en ny höftled efter artros kan räkna med att kunna leva resten av livet utan att behöva operera höften igen. Men det finns alltid risk för komplikationer. Man brukar dela in komplikationer i de som kan komma i anslutning till operationen och de som kan komma senare.

Möjliga komplikationer efter operationen

Din protes är infektionskänslig, framför allt första tiden sex till åtta veckor. Om du upplever tecken på infektion ska du ta kontakt med ortopedmottagningen i Västerås eller Sala (beroende på var du blivit opererad) på dagtid och övriga tider 1177.  

 • Hög feber med allmänpåverkan.
 • Rodnad och värmeökning runt operationssåret.
 • Svullnad och tecken på varbildning i operationssåret.
 • Tilltagande smärta


Du kan också få en blodpropp även om du har fått läkemedel som förebygger blodpropp efter operationen. Ett viktigt sätt att minska risken för blodpropp i benen är att snabbt komma på benen efter operationen.

Blodpropp visar sig som svullnad och stumhet i benet, ibland tillsammans med feber. En allvarlig komplikation som kan tillkomma är att blodproppen når lungorna, vilket ger andnöd. Om du misstänker en sådan komplikation bör du söka vård snarast.

Möjliga komplikationer efter en tid

Komplikationer kan också uppkomma flera år efter operationen. Det finns alltid en liten risk att protesen hoppar ur led. Ju yngre och aktivare du är, desto större är risken att protesdelarna lossnar från benstommen. Tio år efter operationen är det färre än fem av hundra som behöver genomgå en operation där hela eller delar av protesen behöver bytas ut.

Du bör kontakta en läkare om du får ont när du rör dig och belastar höften. Det kan bero på att den nya leden inte sitter fast ordentlig, eller att en protesdel kan ha blivit sliten eller gått sönder. Du kan också ha fått en infektion i området kring leden. Då måste du gå igenom en ny operation för att ersätta den gamla protesen.

Kontaktuppgifter

Frågor inför operation

Ortopedmottagningen Västerås
Telefon: 021–17 37 80, knappval 2 (operationsplaneringen)

Ortopedmottagningen Sala
Telefon: 022-45 80 20, knappval 7 (operationsplaneringen)


Akuta förhinder på operationsdagen

Ortopedmottagningen i Västerås eller Sala via växeln 021-17 30 00.

Frågor efter din operation fram till sårkontroll/stygntagning

Om du är opererad i Västerås kontakta ortopedmottagningen Västerås
Telefon: 021–17 37 80, knappval 1.

Om du är opererad i Sala kontakta Enheten planerade operationer Sala (EPOS)
Telefon: 021–17 62 34, måndag-torsdag 14.00-19.30 samt fredagar 09.30-11.30.

Frågor efter din operation

Kontakta Ortopedmottagningen Västerås
Telefon: 021–17 37 80, knappval 1 (rådgivande sjuksköterska), måndag-torsdag 07.15-15.00, fredag 07.15-12.00

Vid misstanke om infektion efter sårkontroll/stygntagning

Ortopedmottagningen Västerås
Telefon: 021–17 37 80, knappval 1 (rådgivande sjuksköterska), måndag-torsdag 07.15-15.00, fredag 07.15-12.00.

Kontakt utanför öppettider

Ring 1177.

Till toppen av sidan