Att få hjälpmedel

Det som är enkelt ska inte vara svårt

Innehållet gäller Västmanland

För att kunna leva ett aktivt och självständigt liv kan du ibland behöva ett hjälpmedel, till exempel för att förflytta dig, klä dig, sköta din hygien, sova, planera och kommunicera.

Så gör du för att få låna ett hjälpmedel

Illustration på dosett med rubriken Kaffe, tidningen och ta medicinen.
Hjälpmedel underlättar din vardag. En medicin- påminnare kan hjälpa dig att komma ihåg när det är dags att ta din medicin.

För att få låna ett hjälpmedel behöver du först träffa en förskrivare som utreder och bedömer ditt behov av hjälpmedel. Tillsammans kommer ni fram till i vilka situationer ett hjälpmedel kan underlätta och vilket hjälpmedel du behöver. Förskrivare arbetar oftast på vårdcentraler, olika kliniker inom regionen eller i kommuner i Västmanland. Den som förskriver hjälpmedel är exempelvis arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, logoped eller sjuksköterska. Vissa hjälpmedel förskrivs av läkare.

Ett hjälpmedel är oftast ett kostnadsfritt lån. När hjälpmedlet inte längre används ska det lämnas tillbaka. Vissa hjälpmedel köper du själv. De kallas för egenansvarsprodukter. Du kan få råd om dessa av en förskrivare. En del vanliga hjälpmedel kan du hyra under en kortare period direkt från Hjälpmedelscentrum, se länk nedan för kontaktuppgifter.

Läs mer om hjälpmedel

Att få ett hjälpmedel - så går det till
Hjälpmedelscentrum

Till toppen av sidan