Hjälpmedelscentrum

Signalistgatan 2, Västerås

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
021-17 30 48
Öppet idag
 • 08:00 - 16:00
Telefontid idag
 • 08:00 - 12:00
 • 13:00 - 16:00

Fler tider och telefonnummer

Telefontider
 • Mån - Fre08:00 - 12:00
 • Mån - Fre13:00 - 16:00
Öppettider
 • Mån - Fre08:00 - 16:00

Besöksadress:
Signalistgatan 2, Västerås
Län, kommun:
Västmanlands län, Västerås
Postadress:
Signalistgatan 2, 721 31 Västerås
Webbplats:
https://regionvastmanland.se/vardgivare/behandlingsstod/hjalpmedel/hjalpmedelscentrum/

Vägbeskrivning

Hitta hit:

Du kan ta buss linje 22 mot Irsta, sedan promenad ca 400 m.

Du kan också ta buss linje 3 till Västerås flygplats. Därifrån är det ca 800 m till oss.

Flextrafikens linje 93 stannar utanför vår entré.

För dig som åker bil har vi gratis parkering och flera parkeringsplatser för rörelsehindrade.

Hjälpmedelscentrums lokaler på Hässlö är en gul tvåplansbyggnad, där all verksamhet är samlad.

På Hjälpmedelscentrum kan du få information om, och tillsammans med din förskrivare prova, olika hjälpmedel och bostadsanpassningar i dess rätta miljö, till exempel en trapphiss. I vår visningslägenhet kan du se hjälpmedel som underlättar för minnet. Utomhus finns en körbana där hjälpmedel för utomhusbruk kan provas.


Våra hjälpmedel underlättar vardagen för personer med rörelsehinder, kognitiva funktionsnedsättningar och kommunikationssvårigheter. I vårt utbud ingår också hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling och inkontinenshjälpmedel.


Ett hjälpmedel är oftast ett kostnadsfritt lån. När hjälpmedlet inte längre används ska det lämnas tillbaka. Du får inte sälja eller låna ut ditt hjälpmedel.


Du kan även hyra vissa hjälpmedel om du inte uppfyller kriterier för att få ett hjälpmedel förskrivet eller om du tillfälligt behöver ett hjälpmedel.


Hjälpmedelscentrum:

köper in, lagerhåller och ger service av hjälpmedel

utbildar och stöttar förskrivare i deras arbete

lämnar och hämtar hjälpmedel i hela länet

Driftsform

Driftsform: Region

Information till patienter

Du får endast röka på anvisade platser.

Påslagna mobiltelefoner är tillåtet.

Remisskrav

I Västmanland finns inget remisskrav. Utprovning av hjälpmedel sker efter behovsbedömning av förskrivare. Förskrivare kan vara: arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, specialpedagog, läkare eller logoped.

Ålder

Vi tar emot patienter i alla åldrar.

 • För att få ett hjälpmedel behöver du träffa en förskrivare som utreder och bedömer ditt behov av hjälpmedel. Tillsammans kommer ni fram till i vilka situationer ett hjälpmedel kan underlätta och vilket hjälpmedel du behöver. Vid behov görs utprovningen på Hjälpmedelscentrum. Här finns utprovningsrum med vårt förskrivningsbara sortiment.

  Förskrivare arbetar oftast på vårdcentraler, olika kliniker inom regionen eller i kommuner i Västmanland. Den som förskriver hjälpmedel är arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, logoped, läkare eller sjuksköterska.

  Kostnad
  Ett hjälpmedel är oftast ett kostnadsfritt lån. När hjälpmedlet inte längre används ska det lämnas tillbaka. Vissa hjälpmedel köper du själv. De kallas för egenansvarsprodukter. En del vanliga hjälpmedel kan du hyra under en period direkt från Hjälpmedelscentrum.

  Läs mer här om hur det går till

 • Ditt hjälpmedel behöver följas upp regelbundet. Då behöver du träffa din förskrivare som utreder och bedömer ditt fortsatta behov av hjälpmedel. Tillsammans kommer ni fram till om ditt hjälpmedel fortfarande fungerar bra eller om det behöver bytas ut. En ny utprovning kan behövas.

  I samband med reparation av ditt hjälpmedel kan hjälpmedelstekniker från Hjälpmedelscentrum uppmana dig att kontakta din förskrivare för uppföljning.

  Om du inte vet vem som har förskrivit ditt hjälpmedel så kan du kontakta din vårdcentral eller kommunernas rehabenheter i Västmanland. Bor du i Arboga eller Köping ska du kontakta din vårdcentral. Du som är under 20 år ska också alltid kontakta din vårdcentral. Den som förskriver hjälpmedel är arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, logoped, läkare eller sjuksköterska.

 • Hjälpmedel är ett lån från Region Västmanland. Under låneperioden ansvarar du för hjälpmedlet och att det sköts enligt de anvisningar du fått. Vid oaktsamhet eller stöld kan du bli ersättningsskyldig.

  Du som lånar ett hjälpmedel uppmanas ta kontakt med ditt försäkringsbolag och förvissa dig om att din hemförsäkring täcker lånade hjälpmedel.

  Om hjälpmedlet behöver repareras kontakta Hjälpmedelscentrum till exempel genom att använda vår e-tjänst Felanmälan (ovan).
  Vid reparation som inte är normalt slitage kan du bli ersättningsskyldig.

  Om tillverkaren upptäcker ett fel på hjälpmedlet kommer din förskrivare att kontakta dig.

  Beredskap
  Hjälpmedelstekniker har beredskap för vissa akuta reparationer under lördag, söndag och helgdagar kl 8-15, telefon 021-17 30 00 (regionens växel). Det gäller i huvudsak reparation av hjälpmedel som du är helt beroende av, till exempel säng, rullstol, säng- eller personlyft.

 • Hjälpmedel är ett lån från Region Västmanland. Under låneperioden ansvarar du för hjälpmedlet och att det sköts enligt de anvisningar du fått. Vid oaktsamhet eller stöld kan du bli ersättningsskyldig.

  Du som lånar ett hjälpmedel uppmanas ta kontakt med ditt försäkringsbolag och förvissa dig om att din hemförsäkring täcker lånade hjälpmedel.

  När hjälpmedlet inte längre används ska du återlämna det till närmaste vårdcentral, Habiliteringscentrum eller till Hjälpmedelscentrum. Hjälpmedlet ska vara väl rengjort.
  Du kan boka hämtning av skrymmande hjälpmedel via vår e-tjänst (ovan) eller genom att ringa vår kundtjänst 021-17 30 48. 

  Nu kan du också lämna tillbaka rullstolsdynan Contur, toaförhöjningen Stapla-Lätt och duschstol Kulan, som alla ingår i ett miljöprojekt där fler hjälpmedel rekonditioneras och används igen. 

 • Dra dig inte för att söka hjälp om du har problem med urinläckage. Genom att ta kontakt med distriktssköterska, barnmorska eller familjeläkare på vårdcentralen kan du få rätt diagnos och behandling. Familjeläkaren kan också vid behov skriva remiss till uroterapeut, kvinnoklinik eller urolog. Du kan också tala med kommunens sjuksköterska om du bor på servicehus, ålderdomshem eller har hemsjukvård.

  Med urininkontinens menas ett läckage av sådan omfattning att det utgör ett problem för den som är drabbad. Ungefär var fjärde kvinna och var tionde man har problem.

  Läs om att få inkontinenshjälpmedel

 • Hjälpmedelscentrum erbjuder privatpersoner att hyra hjälpmedel. Det kan gälla dig som inte uppfyller regionens kriterier för att få ett hjälpmedel förskrivet, eller om du av annan anledning behöver ett hjälpmedel under en period.

  De hjälpmedel vi hyr ut är produkter som finns i vårt ordinarie sortiment och i ett begränsat extrasortiment och som finns tillgängliga på vårt huvudlager. Hjälpmedel som inte hyrs ut på detta sätt är till exempel elrullstolar, behandlingshjälpmedel, datorer, cyklar och olika tillbehör.

  Val av hjälpmedel
  Du står själv för valet av hjälpmedel och ansvarar själv för din förmåga att använda det på rätt sätt. Hjälpmedelscentrums personal ger endast generella råd.

  Leverantörens bruksanvisning och skötselråd medföljer alltid hjälpmedlet. Hyrda hjälpmedel hämtas och återlämnas på Hjälpmedelscentrum. För tunga och skrymmande hjälpmedel ingår transport.

  Kostnad
  Minsta hyrespris är en månadshyra. En startavgift på 100 kronor per huvudhjälpmedel debiteras vid utlämningstillfället. Därefter debiteras du en månadshyra via faktura så länge du hyr hjälpmedlet. Efter två-sex månader justeras hyran, fråga vad som gäller i ditt fall.

  Service
  Service och reparationer ingår i hyran och ges på Hjälpmedelscentrum. Stora eller tunga hjälpmedel kan vid behov servas i hemmet.

  Återlämning
  Hyrt hjälpmedel ska återlämnas väl rengjort och i gott skick till Hjälpmedelscentrum. Du kan debiteras för Hjälpmedelscentrums kostnader för rengöring eller återställande av hjälpmedlet.

  Kontakta Hjälpmedelscentrums kundtjänst om du vill hyra hjälpmedel, telefon 021-17 30 48, eller använd vår e-tjänst ovan "Uthyrning av hjälpmedel".

 • I utställningen kan du i lugn och ro se och få information om olika hjälpmedel och bostadsanpassningar. Här finns legitimerad personal som informerar om hjälpmedel och som kan svara på frågor. Hjälpmedlens funktion visas i olika hemlika miljöer. 

  I utställningen visar leverantörer hjälpmedel, både sådant som finns i Hjälpmedelscentrums sortiment och nyheter. Utbudet kan variera. 

  I en hemlik miljö visas kognitiva hjälpmedel och kognitivt stöd. Hjälpmedlen används för att underlätta för personer som på olika sätt har svårigheter med  "tänket" och minnet. Hit kan du komma själv eller med närstående och få information av personal i utställningen. Rummet kan vara bokat för utprovning.

  I direkt anslutning till utställningen finns två konferensrum som hyrs ut efter önskemål. Kontakta Hjälpmedelscentrums kundtjänst på telefon 021-17 30 48 eller e-post: hjalpmedelscentrum@regionvastmanland.se.

 • Vi erbjuder studiebesök under våra öppettider. I studiebesöket ingår en presentation av Hjälpmedelcentrums verksamhet samt en rundvandring i Hjälpmedelscentrums utställning.

  Kostnaden för studiebesök är 450 kr exklusive moms per handledare och timme. Ett normalt studiebesök på 1,5 timmar med en handledare kostar 675 kr exklusive moms. För en stor grupp krävs i regel två handledare och kostnaden blir 1125 kr exklusive moms. Studiebesök för intresse - och pensionärorganisationer samt för personal inom kommun och region är kostnadsfria.

  Om du har särskilda önskemål, till exempel visning av den kognitiva visningsmiljön (lägenheten) bokar du det via vår kundtjänst.

  För bokning kontakta vår kundtjänst på telefon 021-17 30 48 eller e-post: hjalpmedelscentrum@regionvastmanland.se

  Vi har även tagit fram ett bildspel som i vissa fall kan ersätta ett fysiskt studiebesök på Hjälpmedelscentrum, länk till youtube

 • I Hjälpmedelshandboken finns riktlinjer och anvisningar som hjälpmedelsnämnden fastställt.

  Hjälpmedel provas ut och förskrivs av bland annat arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, distriktssköterskor och logopeder. Handboken innehåller information om samhällets hjälpmedelsservice samt rutiner och regler som gäller vid förskrivning av hjälpmedel i Västmanland.

  Handboken är stöd till förskrivare så att bedömningar av hjälpmedelsbehov görs utifrån samma kriterier och underlättar arbetet genom tydliga riktlinjer. Innehållet i handboken baseras på lagstiftning samt de politiska beslut som fattats i Västmanland angående hjälpmedel. Innehållet uppdateras när nya beslut tas.

  Länk till Hjälpmedelshandboken

Till toppen av sidan