ARMAR OCH HÄNDER

Fingrar och tår som inte är separerade - syndaktyli

Fingrar som inte är separerade hör till de vanligaste missbildningarna i handen. Barn som föds med syndaktyli av fingrar behöver opereras eftersom det påverkar fingrarnas och händernas funktion och tillväxt.

Det kan också hända att barn föds med tår som inte separerats. Tårnas och fötternas funktion försämras inte och en operation kan snarare leda till komplikationer.

Fingrar som inte är separerade

Två eller flera fingrar kan sitta ihop i huden. De kan sitta ihop en liten bit eller ända ut till fingertopparna.

Undersökningar

Läkaren röntgar handen. Hen kan då se om det finns ben som sitter ihop i fingrarna.

Behandling

Behandlingen innebär en operation då förbindelsen mellan fingrarna delas. En del barn opereras under det första halvåret efter födseln, medan det för andra är bättre att vänta tills barnet är lite större.  Det är oftast bättre att vänta med operationen tills barnet är tre till fyra år om fingrarna inte sitter ihop så mycket.

Operationen är tekniskt krävande och utförs av en specialist i handkirurgi. I regel krävs det att hud transplanteras till det nyskapade fingervecket. Huden tas ofta från ljumsken. Ibland behöver barnet opereras flera gånger för att få bästa resultat.

Tår som inte är separerade

Det är ganska vanligt att barn föds med tår som inte separerats från varandra. Det kan vara att ett par tår sitter ihop eller att alla tår sitter ihop.

Tårnas funktion påverkas inte av att de sitter ihop. Barn med tår som sitter ihop kan gå, springa, hoppa och leka som andra barn och hålla på med vilken idrott som helst.

En operation medför risk för att tårna växer snett och att operationsområdet blir känsligt under hela livet. Det kan leda till ökad risk för eksem och svampinfektioner.

Ingreppet är tekniskt ganska besvärligt och kan ge besvärande ärr.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Även barn ska vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Till toppen av sidan