Röst och tal

Röstproblem

Innehållet gäller Västmanland

Om du känner dig trött och ansträngd av att tala, du får ont i halsen och blir hes utan att vara förkyld eller om din röst har blivit svagare kan du få hjälp av en logoped.

När ska man söka vård?

Om du ofta känner dig trött och ansträngd av att tala och kanske får ont i halsen och blir hes utan att samtidigt vara förkyld kan du söka hjälp på Logopedmottagningen. Du kan också söka hjälp om rösten har blivit svagare och du har svårigheter att göra dig hörd. En orsak till röstproblem kan ibland vara stigande ålder. Om du varit hes i mer än tre veckor utan samtidig förkylning bör du söka läkare för att få dina stämband undersökta.

Undersökningar och utredningar

Logopeden gör tillsammans med dig en kartläggning av dina röstvanor och olika påverkande faktorer samt diskuterar fram lämpliga åtgärder. Dessutom görs en inspelning av din röst för dokumentation och analys inför eventuell röstbehandling. Innan besöket får du också fylla i självskattningsformulär. 

Åtgärden blir oftast röstterapi där du får lära dig bland annat ergonomiska röstvanor och andnings- och röstteknik. Vid behov kan hjälpmedel provas ut.

Logopedmottagningen samarbetar med öron-, näs- och halsläkare som undersöker och dokumenterar stämbandens utseende och rörelser. Oftast är det ÖNH-läkare som remitterar patienter till logoped efter stämbandsundersökning.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling. Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Du kan få en fast vårdkontakt

Har du kontakt med många olika personer inom vården kan du få en fast vårdkontakt. Det är en person som bland annat hjälper till med att samordna din vård.

Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga

Det finns ingen åldersgräns för när ett barn kan ha inflytande över sin vård. Barnets möjlighet att vara delaktig hänger ihop med barnets mognad.

Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. För att kunna vara aktiva i vården och ta beslut är det viktigt att du som vuxen och barnet förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Till toppen av sidan