INFEKTIONER I MAGE OCH TARMAR

Kolera

Kolera är en diarrésjukdom som orsakas av en bakterie. Kolera sprids bland annat med förorenat vatten eller mat. Sjukdomen finns oftast i länder med dåligt fungerande vatten och avloppsrening.

Det finns ett drickbart vaccin mot kolera, men du behöver vanligtvis bara vaccination om du ska vistas länge i områden där sjukdomen är vanlig.

När ska jag söka vård?

Sök vård direkt om du har något av följande symtom:

  • Vattentunna diarréer som gör att du är mycket trött och svag.
  • Hög feber och fryser.
  • Svåra magsmärtor eller återkommande kräkningar.

När du vill ringa 1177 från ett annat land

Ring +46 771-11 77 00 för att få sjukvårdsrådgivning när du är utomlands.

Symtom på kolera

Det tar oftast några dygn till en vecka från det att du blivit smittad till att du blir sjuk.
Du som har blivit smittad av kolera får vattentunna diarréer och du förlorar snabbt stora mängder vätska.

Så smittar kolera

Smittan sprids bland annat med förorenat vatten eller med mat som inte är ordentligt kokt eller stekt.

Behandling

Du som har förlorat stora mängder vätska måste snabbt ersätta vätskeförlusten för att inte bli uttorkad. Ofta räcker det med att du behandlas med vätskeersättning, som du dricker. Om du behöver söka vård och är mycket uttorkad får du vätska direkt i blodet genom dropp. Ibland kan du få behandling med antibiotika.

Till toppen av sidan