Smittspårning på skolor, förskolor, föreningar och arbetsplatser

Smittspårning på arbetsplatser

Innehållet gäller Västmanland

Följande informationsbrev beskriver rekommenderade aktiviteter och tillvägagångssätt till arbetsplatser i de fall där covid-19 konstaterats.

Varför får jag denna information?

En person med bekräftad covid-19 har varit på arbetsplatsen under smittsam fas. Personen har uppmanats att informera arbetsplatsen om detta som en del i smittspårningen. Du har en nyckelfunktion för att kunna informera de som varit i kontakt med personen med covid-19. De behöver få information om att det finns en risk att de kan ha blivit smittade.

 

Vad betyder det här för arbetsplatsen?

För att bryta smittkedjor är det nu extra viktigt att vara noga med att hålla avstånd. Beroende på vilken verksamhet som bedrivs på er arbetsplats kan detta vara olika svårt. Det är viktigt att tänka igenom alla moment för att se om det finns något ni kan göra ytterligare för att minska risken för smittspridning. Det kan till exempel handla om att sprida ut raster så att det är möjligt att ta rast och samtidigt hålla minst 2 meters avstånd till andra, eller undersöka om det är möjligt att förbättra ventilationen genom till exempel vädring. Om det är möjligt bör den som har utsatts för smitta arbeta hemifrån, men om arbetsuppgifterna inte medger detta får den som har utsatts för smitta arbeta så länge som den känner sig helt frisk och inte har fått provsvar som påvisar covid-19.

 

Ska alla på arbetsplatsen lämna prov för covid-19?

Uppmana ovaccinerade medarbetare som har haft nära kontakt med den som var smittsam att ta del av Information till dig som haft nära kontakt med någon som har covid-19 och omgående boka tid för provtagning, även om de inte har symtom. Om provet inte påvisar covid-19 ska ett nytt prov lämnas cirka fem dagar efter att de blev utsatta för smitta.

Uppmana vaccinerade medarbetare som har haft nära kontakt med den som var smittsam att ta del av Information till dig som haft nära kontakt med någon som har covid-19 och omgående boka tid för provtagning vid symtom. Detta gäller i 14 dagar från att medarbetaren träffade den som testat positivt.

Om många på arbetsplatsen insjuknar under kort tid kan det vara aktuellt med provtagning av en större grupp/hela arbetsplatsen efter samråd med smittskydd Västmanland (se nedan för kontaktuppgifter).

 

Ska jag informera kollegorna om vem det är som har covid-19?

Nej.


Vart vänder jag mig om jag undrar något?

Om du som chef har frågor kring smittspårningen kan du ringa Smittskydd Västmanland via växeln på telefonnummer 021-17 30 00 eller mejla smittskydd@regionvastmanland.se.

Till toppen av sidan