Information om smittspårning till skolor, förskolor, föreningar och arbetsplatser

Smittspårning på arbetsplatser

Innehållet gäller Västmanland

Följande informationsbrev beskriver rekommenderade aktiviteter och tillvägagångssätt till arbetsplatser i de fall där covid-19 konstaterats.

Information om smittspårning till arbetsledare/chefer/verksamhetsansvariga

En person med covid-19 har varit på arbetsplatsen under smittsam period. Vi behöver din hjälp med att kontakta personer som kan ha utsatts för smitta. Genom att personer som kan ha varit utsatta för smitta informeras om detta kan vidare smittspridning av covid-19 förhindras.

Tack för din hjälp!

Varför får jag denna information?

En person med bekräftad covid-19 har varit på arbetsplatsen under smittsam fas. Personen har uppmanats att informera arbetsplatsen om detta som en del i smittspårningen. Du har en nyckelfunktion för att kunna informera de som varit i kontakt med personen med covid-19. De behöver få information om att det finns en risk att de kan ha blivit smittade.

Vad betyder det här för arbetsplatsen?

För att bryta smittkedjor är det nu extra viktigt att vara noga med att hålla avstånd. Beroende på vilken verksamhet som bedrivs på er arbetsplats kan detta vara olika svårt. Det är viktigt att tänka igenom alla moment för att se om det finns något ni kan göra ytterligare för att minska risken för smittspridning. Det kan tex handla om att sprida ut raster så att det är möjligt att ta rast och samtidigt hålla minst 2 meters avstånd till andra, eller undersöka om det är möjligt att förbättra ventilationen genom tex vädring. Om det är möjligt bör den som har utsatts för smitta arbeta hemifrån, men om arbetsuppgifterna inte medger detta får den som har utsatts för smitta arbeta så länge som den känner sig helt frisk och inte har fått provsvar som påvisar covid-19.


Ska alla på arbetsplatsen lämna prov för covid-19?

Alla som har eller får symtom ska boka tid för provtagning för covid-19 så snart som möjligt. Information om provtagning finns på sidan ”Egenprovtagning covid-19”.

De som inte har symtom, men som har varit nära den som var smittsam (ansikte-mot-ansikte inom 2 meter i mer än 15 minuter inomhus) ska uppmanas att boka tid för egenprovtagning för covid-19 omgående. Om provet inte påvisar covid-19 ska de som har utsatts för smitta boka ett nytt prov ca 5 dagar efter att smitta kan ha skett. De som har utsatts för smitta ska träffa så få personer som möjligt under 14 dagar efter det senaste tillfället smitta kan ha skett. Hänvisa till ”Information till dig som har haft nära kontakt med någon som har covid-19”.

Om många på arbetsplatsen insjuknar under kort tid kan det vara aktuellt med provtagning av en större grupp/hela arbetsplatsen efter samråd med smittskydd Västmanland (se nedan för kontaktuppgifter).

Ska jag informera kollegorna om vem det är som har covid-19?

Nej.

Vart vänder jag mig om jag undrar något?

Om du som chef har frågor kring smittspårningen kan du ringa Smittskydd Västmanland via växeln på telefonnummer 021-17 30 00 eller mejla smittskydd@regionvastmanland.se.

Till toppen av sidan