Smittspårning på skolor, förskolor, föreningar och arbetsplatser

Självprovtagning på skolor och arbetsplatser

Innehållet gäller Västmanland

Som en åtgärd att spåra covid-smitta i skolor och på arbetsplatser finns det så kallade självprovtagnings-kit. Dessa delas ut på plats vid en så kallad utökad smittspårning. Provtagningen sker antingen i hemmet eller på arbetsplatsen/gymnasieskolan.

Under 2021 har allt fler av de som främst riskerar att bli svårare sjuka av covid-19 (det vill säga äldre och särskilda riskgrupper) skyddats genom att de vaccinerat sig. Samtidigt har nackdelarna för barn och ungdomar av att missa undervisning på plats i skolan blivit tydligare. Samhällets inriktning är inför hösten 2021 att en större återgång till närundervisning bör ske.

För att bromsa smittspridning av covid-19 är testning en viktig insats. Därför kompletteras tidigare former för test med införande av ”sjävprovtagnings-kit” som delas ut till eleverna som är aktuella i en utökad smittspårning. Även på arbetsplatser används självprovtagnings-kiten vid utökad smittspårning.

Observera att elever som har haft en fastställd covid-19-infektion under de senaste sex månaderna, och elever som är fullvaccinerade sedan minst två veckor, behöver inte provtas om de inte har/får symtom.

Film: Så utför du självprovtagningen på ett barn

Filmen visar hur du steg för steg utför självprovtagningen.

Till toppen av sidan