OM DU ELLER NÅGON DU VARIT I NÄRA KONTAKT MED HAR BEKRÄFTAD COVID-19

Information om smittspårning vid covid-19 på skolor, arbetsplatser och i föreningslivet

Innehållet gäller Västmanland

Följande informationsbrev som beskriver rekommenderade aktiviteter och tillvägagångssätt kommer vid behov att skickas till skolor, arbetsplatser eller föreningar i de fall där covid-19 konstaterats.

Informationsbrev om smittspårning vid covid-19 till chefer, rektorer, lagledare i föreningslivet med flera

En person med konstaterad covid-19 har varit i din verksamhet under smittsam period.  Vi behöver din hjälp med att kontakta personer som kan ha utsatts för smittrisk med covid-19 i din verksamhet. Genom att personer som kan ha varit utsatta för smittrisk informeras om detta och får råd om att träffa så få personer som möjligt och om testning kan vidare smittspridning av covid-19 förhindras.

Tack för din hjälp!

Varför får jag denna information?

En person med konstaterad covid-19 har uppgett att hen varit i din verksamhet under smittsam period och där träffat andra personer. Du har en nyckelfunktion för att kunna informera de som varit utsatta för risk om detta.  Det är inte säkert att de blivit smittade eller kommer att bli sjuka, men de behöver informeras om att de varit i kontakt med eller i närheten av en person med covid-19.   

Vad behöver jag göra för att bidra till smittspårningen?

För att kunna göra nedanstående behöver du veta när personen som har covid-19 var i din verksamhet och vilka hen träffade. Den informationen får du direkt av den som är smittad, av Smittspårningsteam Covid-19 eller av Smittskydd Västmanland. Läs igenom hela denna information inklusive rubriken ”Ska jag informera dem jag kontaktar om vem det är som har covid-19?” innan du går vidare.

Vi vill be dig att kontakta dem som vistats i den angivna verksamheten den aktuella tidpunkten och informera dem om att de kan ha utsatts för en smittrisk, och att de behöver tänka på följande:

  • De bör träffa så få personer som möjligt till och med 14 dagar efter kontakten/smittotillfället och vara noggranna med att hålla avstånd till andra och noggranna med sin handhygien. Personen kan gå till förskola, skola och arbete så länge hen är helt frisk. Den som kan ha utsatts för smitta bör informera sin arbetsgivare. Om personen har möjlighet att arbeta hemifrån är det att föredra.
  • De ska vara observanta på eventuella symtom t.o.m. 14 dagar efter kontakten/smittotillfället. Se vilka om vilka symtom som är vanliga vid covid-19
  • Får de symtom ska de isolera sig och låta sig provtas. Läs mer om hur personen kan provta sig på sidorna om Provtagning för covid-19 i Västmanland. I väntan på provtagning och provsvar ska personen hålla sig fortsatt isolerad.


Om personen som ska kontaktas är under 18 år behöver du avgöra om det i stället är vårdnadshavaren som ska kontaktas.

Nedan följer ett förslag på sms/mejl-text du kan använda, som får anpassas efter aktuell verksamhet:

”Jag har fått information om att en person med covid-19 varit på [XXXXXX] under [smittsam period, datum, ev. tidsintervall]. Jag vill därför informera alla som var där samtidigt om att ni kan ha utsatts för en smittrisk.

Läs mer om vad du ska tänka på och behöver göra för att inte riskera att smitta andra om du blir sjuk på sidorna med Information till dig som haft nära kontakt med någon som har covid-19"

Bör jag informera hela arbetsplatsen, skolan, idrottsföreningen eller verksamheten om att en person som varit där har konstaterats ha covid-19?

Nej, som regel räcker det med att du informerar den enhet/klass/grupp som är direkt berörd, dvs de som vistats i den del av verksamheten vid aktuell tidpunkt som du fått information om.  

Ska jag informera dem jag kontaktar om vem det är som har covid-19?

Nej, även om du vet vem det är bör du som regel inte göra detta. Om du tycker att det skulle kunna finnas särskilda skäl att ändå göra det och du fått tillåtelse av den som har covid-19 att göra detta, kan du ringa till Smittskydd Västmanland på något av telefonnumren nedan först för att stämma av. Du ska aldrig informera andra om vem som har covid-19 om du inte har fått personens tillåtelse.

Vart vänder jag mig om jag undrar något?

Om du som chef, rektor eller annan verksamhetsansvarig har frågor kring smittspårningen kan du ringa Smittskydd Västmanland via växeln på telefonnummer 021-17 30 00

Till toppen av sidan