Lungor och luftvägar

Höjdsjuka

Om du besöker platser som ligger på 2 500 meters höjd eller högre kan det ta tid innan kroppen anpassar sig till det lägre lufttrycket. Då kan du få symtom som med ett gemensamt namn kallas höjdsjuka. Symtomen kan vara allvarliga och bli livshotande.

Du kan minska risken för höjdsjuka genom att klättra eller bestiga höjderna långsammare så att kroppen hinner anpassa sig.

Symtom

Besvären varierar från person till person och beror inte på ålder eller fysisk kondition. Det är vanligt att få något eller några av följande symtom:

  • illamående och kräkningar
  • trötthet och orkeslöshet
  • huvudvärk
  • sömnsvårigheter.

Livshotande besvär kan till exempel vara dunkande huvudvärk, ostadig gång och torrhosta med andnöd. Då måste du genast förflyttas till lägre höjd.

När ska jag söka vård?

Sök genast vård om du har något eller några av ovanstående besvär och de inte går över trots att du tagit dig ner till lägre höjd. 

När du vill ringa 1177 från ett annat land

Ring +46 771-11 77 00 om du vill ha sjukvårdsrådgivning när du är utomlands. Då kan du få hjälp att bedöma symtom och få råd om vad du kan göra själv och om du bör söka vård.

Du kan läsa mer om vad som gäller om du behöver vård i texten Vård utomlands.

Vad beror höjdsjuka på?

Ju högre över havsnivån du kommer desto lägre är lufttrycket. Då innehåller inte luften lika mycket syre. Det gör att mindre syre kan tas upp i blodet och att kroppen får syrebrist.

Vad kan jag göra själv?

För att minska risken för höjdsjuka kan du klättra eller bestiga höjderna långsammare så att kroppen hinner anpassa sig. På orter som ligger mer än 3000 meter över havet rekommenderas högst 300–500 meter ytterligare ökad höjd per dygn för att minska risken för höjdsjuka.

Du kan behöva stanna två till tre dagar på samma höjd för att långsamt vänja dig. Om du inte blir av med symtomen eller om de blir värre måste du ta dig till lägre höjd och söka läkare.

Om du kommer direkt med flyg till en högt belägen stad är det bra att ta det lugnt medan kroppen anpassar sig. Du kan ibland ha hjälp av ett läkemedel för att förebygga eller lindra besvär. Läkemedlet innehåller det verksamma ämnet acetazolamid som stimulerar andningen och är receptbelagt.

Behandling

Extra syrgas och kortison hjälper tillfälligt men får aldrig användas som ett sätt att fortsätta på samma höjd.

 

 

Till toppen av sidan