OVANLIGA INFEKTIONER

Toxic shock syndrome, TSS

Toxic shock syndrome, TSS, är en komplikation som kan uppstå vid vissa bakteriella infektioner. Bakterierna utsöndrar ett gift som gör att blodtrycket sjunker kraftigt och kroppens vävnader får inte tillräckligt med syre. TSS är mycket ovanligt men kan vara allvarligt och du måste därför få behandling snabbt.

TSS kallas ibland för tampongsjuka eftersom personer som använder tampong kan bli sjuka. De flesta fall av TSS har beror dock inte på tamponganvändning.

Symtom på TSS

Symtom på TSS är att du snabbt får hög feber och samtidigt något eller några av följande symtom:

  • kräkningar eller diarré
  • hudrodnad eller röda ögon
  • svullna handflator och fotsulor
  • ont i musklerna
  • ont i huvudet
  • yrsel och kallsvettning
  • illaluktande flytningar om du använder tampong.

När och var ska jag söka vård?

Sök vård direkt på en akutmottagning om du misstänker att du har TSS. 

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Hur uppkommer TSS?

TSS orsakas av ett gift som produceras av gula stafylokockbakterier. Bakterierna kan föröka sig om de kommer i kontakt med mensblod i en tampong eller blod i ett sår under en längre tid.

De flesta får sjukdomen i samband med en hudinfektion, till exempel en infektion i såret efter en operation.

Hur kan jag minska risken för TSS av tamponger?

Du kan förebygga TSS av tamponger:

  • Byt tampong minst var åttonde timme.
  • Tvätta händerna noga innan du byter tampong.

Risken att få TSS av att använda tamponger är väldigt liten om du följer de här råden. 

Undersökningar och utredningar

För en säker diagnos görs bakterieodlingar från ditt blod och från eventuella sår. Din behandling måste påbörjas innan du har fått en helt säker diagnos.

Behandling

Du behandlas på sjukhus, oftast med antibiotika direkt i blodet.

Det är viktigt att du kan förstå informationen

För att du ska kunna vara aktiv i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få informationen utskriven så att du kan läsa den i lugn och ro.

Du har rätt att få hjälp av en tolk om du inte talar svenska.

Du har också ha rätt att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Vad händer i kroppen?

Giftet som de gula stafylokockerna producerar gör att kroppen hamnar i ett så kallat chocktillstånd. Det innebär att blodtrycket sjunker väldigt mycket och att kroppens vävnader inte får det syre de behöver.

Ett sådant chocktillstånd måste intensivbehandlas med vätska och antibiotika så fort som möjligt för att du ska kunna bli frisk igen.

Till toppen av sidan