INFEKTIONER PÅ HUDEN

Infektion med gula stafylokocker

Gula stafylokocker är vanliga bakterier som du kan bära på utan att ha några besvär. Gula stafylokocker kan ge upphov till infekterade sår och ibland allvarliga infektioner i blodet. De kan också orsaka matförgiftning. De flesta lindriga infektioner med stafylokocker läker av sig själva men ibland behövs behandling med antibiotika.

Vad är gula stafylokocker?

Gula stafylokocker är vanliga bakterier som många bär på utan att ha några besvär. Oftast finns stafylokockerna i näsan, i svalget eller på andra slemhinnor. Du kan också ha dem på huden, exempelvis i ljumskar och armhålor.

Gula stafylokocker kan ge upphov till infekterade sår. De kan också göra så att du blir matförgiftad. Bakterier från huden har då hamnat i maten när den har tillagats. Då bildas ett gift i maten som orsakar matförgiftning.

Det är ovanligt, men stafylokocker kan komma in i kroppen och orsaka en allvarlig infektion i blodet eller i exempelvis en led.

Symtom

Risken att få en infektion av stafylokockerna är större om du till exempel har ett sår eller någon allvarlig sjukdom.

Symtom vid hudinfektion

Du kan få bölder eller infektion i ett sår. Symtom på att ett sår är infekterat är rodnad, svullnad och att det gör ont. Du kan också få feber.

Symtom vid matförgiftning

Vid en matförgiftning är det vanligt att bli illamående, få magkramper eller kräkas. Du kan även få diarré. Du blir oftast sjuk en eller några timmar efter att du har ätit. Besvären brukar minska och gå över inom ett eller två dygn.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du har en mindre hudinfektion eller sår som är infekterat som inte läker på en vecka. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Kontakta genast en vårdcentral eller jouröppen mottagning om något av följande stämmer på dig: 

  • Du har en större hudinfektion eller sår som är infekterat.
  • Du har en hudinfektion eller ett infekterat sår och samtidigt har feber.

Om det är stängt kan du vänta tills den jouröppna mottagningen eller vårdcentralen öppnar.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Undersökning

Du kan få lämna ett prov om läkaren tror att du har en infektion med gula stafylokocker. Provet tas med en odlingspinne från till exempel ett infekterat sår eller en slemhinna.

Behandling

De flesta lindriga infektioner med stafylokocker läker av sig själv. Ibland kan du behöva behandling med antibiotika. Du kan även behöva behandling för själva såret eller bölden om du har en sådan.

Du som har en svår infektion kan behöva antibiotika direkt i blodet, en behandling som du i så fall får på sjukhus.

Matförgiftning går över av sig själv och behandlas inte med antibiotika. Det finns mycket som du kan göra själv för att lindra besvären.

Till toppen av sidan