FÖRKYLNING OCH INFLUENSA

Fågelinfluensa

Fågelinfluensa är en sjukdom som framför allt sprids mellan fåglar. Sjukdomen orsakas av flera olika varianter av fågelinfluensavirus. Vissa typer av viruset kan smitta människor, men det är mycket ovanligt. Ingen människa har hittills blivit smittad i Sverige.

Fågelinfluensa som kan smitta människor finns framför allt i Asien och Nordafrika.

Sedan 2015 har fågelinfluensa av varianten H5N8 hittats flera gånger hos fåglar i Sverige. Samma variant har funnits hos fåglar i Europa sedan 2014. Denna typ av fågelinfluensavirus har inte orsakat sjukdom bland människor.  

Hur smittar fågelinfluensa?

Det finns flera olika typer av fågelinfluensavirus. De olika varianterna smittar lätt mellan fåglar, men det är bara vissa typer av virus som gör att fåglarna blir sjuka. Oftast är det andfåglar och tamfåglar, som höns och kalkoner, som blir sjuka.

Vissa fågelinfluensavirus kan smitta oss människor så att vi blir sjuka. Två typer av viruset som har orsakat sjukdom bland människor är H5N1 och H7N9. Det är mycket ovanligt att smittas av fågelinfluensa, även i de länder där det pågår ett utbrott.

Det krävs mycket nära kontakt för att bli smittad

För att du ska bli smittad krävs att du har mycket nära kontakt med smittade fåglar eller deras avföring. Fåglarna måste vara smittade av en variant av viruset som kan spridas till människor.

Smitta kan spridas på fågelmarknader. När människor i övrigt har blivit smittade har de ofta haft tamfåglar i hushållet eller arbetat med tamfåglar.

Symtom

Symtomen hos människor som har blivit sjuka i fågelinfluensa varierar. Bland annat beror besvären på vilken typ av fågelinfluensavirus som är orsaken.

Den som är sjuk kan få lättare besvär, som en ögoninfektion eller influensa.

Infektionen kan också påverka luftvägarna och orsaka en allvarlig lunginflammation med feber, hosta och andfåddhet. 

Det dröjer oftast mellan 3 och 5 dagar efter smittotillfället innan sjukdomen ger symtom. 

När ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du får influensaliknande besvär och det finns risk för att du har smittats av fågelinfluensa. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp att bedöma symtom.

Behandling vid fågelinfluensa

Fågelinfluensa kan behandlas med virushämmande läkemedel som kan minska symtomen. Effekten blir bättre ju tidigare behandlingen startas. 

Hur kan jag minska risken för att smittas?

Det här ska du tänka på om du är i ett land där det pågår ett utbrott av fågelinfluensa som kan smitta människor:

  • Undvik att ta i fåglar och fågelavföring.
  • Undvik att besöka fågelmarknader.
  • Undvik att äta fågelkött och ägg som inte har tillagats till minst 70 graders värme. Djupfrysning av fågelkött påverkar inte viruset.

Hos Folkhälsomyndigheten finns det mer information om utbrott av fågelinfluensa bland människor.

För dig som arbetar med fåglar eller har till exempel tamhöns gäller särskilda regler. Du kan läsa mer hos Jordbruksverket.

Till toppen av sidan