INFLAMMATION OCH INFEKTION I HJÄRTAT

Hjärtsäcksinflammation

Om du har fått en hjärtsäcksinflammation har den dubbla hinnan som finns kring hjärtat blivit inflammerad. I sällsynta fall kan vätska samlas mellan hinnorna. Då får hjärtat svårare att pumpa blodet och blodcirkulationen blir sämre. Med behandling kan inflammationen gå över snabbt, men ibland tar det flera månader eller år.

Hjärtsäcksinflammation orsakas ofta av en virusinfektion. I länder där tuberkulos är vanligt är det den vanligaste orsaken. Hjärtsäcksinflammation kan också bero på någon sjukdom som till exempel ledgångsreumatism eller hjärtinfarkt. Du har oftast även en hjärtmuskelinflammation samtidigt.

Du kan få en hjärtsäcksinflammation efter en hjärtoperation, kateteringrepp i hjärtat eller olika typer av infektioner. Risken kan även öka om du fått ett kraftigt slag mot bröstkorgen, men det är ovanligt. Hjärtsäcksinflammation brukar också kallas perikardit.

Symtom

Om du har hjärtsäcksinflammation är det vanligt med ett eller flera av följande besvär:

  • Du får en skärande smärta till vänster eller mitt i bröstet.
  • Det gör mer ont när du ligger ner än när du sitter upp.
  • Det gör mer ont när du andas djupt eller rör på dig
  • Du blir andfådd.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta genast en vårdcentral  eller jouröppen mottagning  om du har symtom som du tror kan bero på hjärtsäcksinflammation. Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Behandling

Den vanligaste formen av hjärtsäcksinflammation orsakas av virus och läker av sig själv. Andra former av hjärtsäcksinflammation behandlas med smärtlindrande och inflammationshämmande läkemedel. Det är vanligt att du får ligga på sjukhus ungefär ett dygn så att läkaren kan observera din hjärtrytm. Hjärtat brukar undersökas med hjälp av ultraljud och ibland måste vätska tappas ur hjärtsäcken. Du kan också behöva behandling för det som har orsakat inflammationen om det beror på en annan sjukdom.

Med behandling kan inflammationen gå över på ett par dagar eller veckor, men det kan ibland ta flera månader eller år. Du bör undvika idrott och tyngre kroppsarbete tills inflammationen läkt, men i övrigt kan du leva som vanligt.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Du kan få en fast vårdkontakt

Har du kontakt med många olika personer inom vården kan du få en fast vårdkontakt. Det är en person som bland annat hjälper till med att samordna din vård.

Till toppen av sidan