Infektioner i hjärna och nerver

TBE - fästingburen hjärninflammation

TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar. De flesta som smittas får lindriga besvär och blir friska efter några dagar, men upp till en tredjedel får en inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Det finns vaccin mot TBE.

Här kan du läsa mer om fästingbett. En annan sjukdom som sprids via fästingar är borrelia.

Symtom

Det tar oftast mellan fyra och tio dagar från smittotillfället till att du blir sjuk, men det kan ta ända upp till en månad. Först är det vanligt att få något eller några av följande symtom:

De första symtomen varar i ett par dagar till en vecka. Sedan blir de flesta friska.

En del blir allvarligt sjuka

Hos ungefär en tredjedel sprids viruset vidare till hjärnan eller hjärnhinnorna, ibland både och. Där orsakar viruset en inflammation. Symtomen kommer då ungefär en vecka efter att de tidigare symtomen har försvunnit, och är till exempel följande:

 • hög feber
 • svår huvudvärk
 • kräkningar
 • ljuskänslighet och ljudkänslighet
 • förvirring
 • koncentrationssvårigheter.

En del blir mycket stela i nacken. Nacken är då så stel att det kan vara svårt att röra huvudet mot bröstet.

Ungefär var tionde person som smittas får olika symtom på förlamning.

TBE hos barn

Barn som smittas av TBE blir oftast lindrigt sjuka, men ett fåtal får allvarligare symtom.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du tror att du har TBE. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du tror att du har TBE och känner dig mycket sjuk. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då får du hjälp att bedöma dina symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Var finns TBE?

De senaste åren har spridningen av TBE ökat både i Sverige och i övriga Europa.

I Sverige finns TBE framför allt i södra och mellersta Sverige. Allra vanligast är viruset i Stockholms, Södermanlands och Uppsala läns kusttrakter och runt Mälaren.

Folkhälsomyndighetens webbplats kan du se i vilka regioner och kommuner risken är som störst att smittas av TBE. Här finns också statistik som visar hur många som har blivit smittade av TBE på olika ställen i landet.

I andra länder

Utomlands finns smittrisk i stora delar av Centraleuropa, i de baltiska länderna, i Ryssland och på Åland.

Västmanland

TBE i Västmanland

De senaste åren har antalet personer som har smittats av TBE i Västmanland ökat. De flesta som har smittats har bott i områden nära Mälaren främst i Kungsörs och Västerås kommuner. Några personer har också bott i Sala och Norbergs kommuner.

Hela Västmanland betraktas som riskområde för TBE. Om du vistas mycket i naturen eller andra grönområden där det kan finnas fästingar rekommenderas du att vaccinera dig. För barn 3-19 år är det avgiftsfritt att vaccinera sig. Erbjudandet gäller inte på vaccinationsbussar. Boka tid här och vaccinera dig på din vårdcentral. 

Sjukdomsfall av TBE i Västmanland

År

Antal

2009-2014 2-7
2015 18
2016 16
2017 14
2018 23
2019 23
2020 20
2021 33
2022 28
2023 33

Hur kan jag skydda mig mot TBE?

Det finns vaccin mot TBE. Du bör vaccinera dig om du bor eller vistas mycket i ett riskområde. Vaccinet ger ett bra skydd och har få biverkningar.

Du kan vaccinera dig på vaccinationsmottagningar, en del vårdcentraler, och vissa apotek. Barn kan vaccineras mot TBE från ett års ålder.

Skydda dig mot fästingbett

Du kan till viss del skydda dig mot fästingbett. Här är exempel på vad du kan göra:

 • Ha på dig stövlar, långbyxor och långärmade tröjor i områden där fästingar finns.
 • Ha mörkt färgade kläder på dig. De drar till sig färre fästingar än ljusa kläder. Däremot kan fästingarna vara lättare att upptäcka på ljusa kläder.

Då är risken för att smittas som störst

Fästingarna är aktiva när temperaturen stiger över fyra till fem grader. Säsongen för fästingar varar oftast från mars till november, men det finns risk för att smittas året om. Flest personer blir smittade under perioden från augusti till oktober.

Undersökningar och utredningar

Ett blodprov visar om kroppen har börjat tillverka antikroppar mot TBE.

Om läkaren misstänker att du har en inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna får du lämna ett ryggvätskeprov.

Behandling

Det finns ingen behandling för själva sjukdomen, utan infektionen läker ut av sig själv. Du kan däremot få vård för de olika symtomen.

Du kan behöva vårdas på sjukhus om du har fått en hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation.

Hur smittar TBE?

TBE betyder fästingburen hjärninflammation och orsakas av ett virus som sprids av fästingar.

Du smittas om du blir biten av en fästing som bär på viruset. Fästingar behöver blod för att utvecklas, och de får blod genom att bita sig fast på fåglar och däggdjur. Genom blodet kan fästingarna infekteras med olika smittämnen och föra dem vidare.

Viruset finns i fästingens spottkörtlar och kan snabbt överföras av ett bett. Därför kan du smittas av TBE även om du snabbt tar bort fästingen.

Risken att smittas är liten

Även i riskområdena är det högst två av hundra fästingar som är bärare av viruset. Därför är det liten risk att smittas efter enstaka fästingbett. I Sverige blir drygt 300 personer sjuka i TBE varje år.

Du är immun för resten av livet om du en gång har haft TBE.

TBE under graviditeten

Det finns inget som tyder på att TBE påverkar graviditeten eller fostret.

Komplikationer och följdsjukdomar

Det kan ta flera månader att bli frisk om viruset har spridits till hjärnan eller hjärnhinnorna. Då kan det centrala nervsystemet påverkas och du kan få till exempel följande besvär:

 • gångsvårigheter
 • talrubbningar
 • koncentrationsstörningar
 • minnesstörningar
 • förlamningar.

Besvären kan finnas kvar under en lång tid. Ibland kan de bli bestående.

Någon enstaka person avlider av TBE, men det är mycket ovanligt.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård. 

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga 

Barn ska få vara delaktiga i sin vård. Det finns ingen åldersgräns för detta. Barnets möjlighet att ha inflytande över vården beror på hens ålder och mognad.

Ditt samtycke är viktigt

När du har fått information om vilka alternativ och möjligheter till vård du har kan du ge ditt samtycke eller på något annat sätt uttrycka ett ja. Det gäller även dig som inte är myndig

Du kan välja att inte ge ditt samtycke till den vård som du erbjuds. Du får också när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

Aktuella artiklar

Borrelia

Borrelia är en bakteriesjukdom som sprids av fästingar. De flesta får lindriga besvär och blir friska efter att ha behandlats med antibiotika. Ibland sprider sig sjukdomen till nervsystemet och lederna, och då kan det ta längre tid att bli frisk.

Vaccination mot TBE

Virussjukdomen TBE sprids med fästingar. Vaccinera dig om du ska vistas där TBE-viruset finns. Du behöver flera doser av vaccinet.

Fästingbett

Fästingar är små spindeldjur som framför allt finns i skog och i högt gräs. De biter sig fast i huden för att suga blod. Ett fästingbett ger oftast inga besvär, men ibland kan fästingar sprida sjukdomar som borrelia och TBE.

Till toppen av sidan