Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Vården i Västmanland

Sjukhus i Region Västmanland

Innehållet gäller Västmanland

På sjukhus finns både specialistläkarmottagningar och akutmottagningar. Det finns även speciella kliniker och sjukhus för äldresjukvård, så kallade geriatriska kliniker. Sjukhusvård kan innebära vårdbesök, dagvård eller inläggning på sjukhus.

Öppenvård och slutenvård

En stor del av de behandlingar och undersökningar som görs på sjukhusen sker inom den öppna vården. Det betyder att du kommer till mottagningen för undersökning eller behandling och får gå hem igen när den är avslutad. Om du läggs in och får stanna på sjukhuset för att exempelvis opereras eller genomgå en behandling vårdas du i den slutna vården.

Sjukhus i länet

I Västmanland finns fyra sjukhus:

Kontaktuppgifter hittar du genom att söka efter en mottagning. Du kan också kontakta en mottagning genom att logga in

Ombyggnationer på Västmanlands sjukhus Västerås

På sjukhusområdet i Västerås byggs ett nytt akutsjukhus och därför pågår vägarbeten som påverkar framkomligheten när du besöker oss. Det finns alternativa vägar till alla ingångar på sjukhuset antingen utomhus eller inomhus. Ta gärna extra tid på dig inför ditt besök och följ hänvisningsskyltarna. På din kallelse står det vilken ingång du ska till. Du kan även söka upp din mottagning här på 1177.se och se om mottagningen påverkas av byggnationen.

Nytt akutsjukhus i Västerås

Är du intresserad av att läsa mer om arbetet med nya akutsjukhuset? Då gör du det på regionvastmanland.se. Där finns information om aktuella händelser och kommande planer. 

Hitta på sjukhusområdet

Du hittar kartor till alla mottagningar på våra sjukhus genom att söka efter mottagningen du vill besöka.

Behöver jag remiss?

För att få specialistvård behöver du en remiss från till exempel din familjeläkare eller en egen vårdbegäran som du skriver själv. 

Du behöver ingen remiss för att besöka en akutmottagning. Dit ska du vända dig direkt vid allvarliga akuta tillstånd, till exempel svår akut huvudvärk, bröstsmärtor, andningsbesvär, skallskador, medvetslöshet, benbrott, djupa sårskador och större blödningar. Akutmottagningarna har öppet dygnet runt.

När du besöker eller vårdas på sjukhus

En del avdelningar har särskilda besökstider då dina närstående kan komma och hälsa på. Personalen på avdelningen kan berätta vilka tider som gäller. 

När du är inlagd på sjukhus är det bra om du berättar för personalen om de får tala om för dina anhöriga att du är inlagd. De har tystnadsplikt och får inte berätta något om dig om du inte ger ditt tillstånd.

Vi vill ha en doftfri miljö på våra sjukhus. Parfym, rakvatten och andra starka dofter kan vara besvärligt för en del. Undvik därför detta när du besöker våra sjukhus.

På vissa avdelningar kan du inte ta med till exempel nötter eller citrusfrukter på grund av allergier.

Patientmåltider på sjukhusen i Region Västmanland.

Avgifter

Om du undersöks eller behandlas inom den öppna vården, betalar du en avgift för varje besök. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet.

Läggs du in på en vårdavdelning betalar du en avgift för varje dygn du tillbringar på sjukhuset. Du får en räkning skickad hem. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet.

Till toppen av sidan