Vården i Västmanland

Sjukhus i Region Västmanland

Innehållet gäller Västmanland

På våra sjukhus finns mottagningar och avdelningar inom flera medicinska områden. Utbudet varierar beroende på sjukhus.

Vård på sjukhusen

Vården som ges på sjukhusen kan vara både planerade och akuta besök. Det kan också innebära att du blir inlagd på en vårdavdelning.

Västmanland har fyra sjukhus. Här finns både akutsjukhus och närsjukhus med olika typer av vård och specialiteter.

I Västerås finns länets största sjukhus med den mest specialiserade vården. Här ges både planerad och akut vård. Det finns akutmottagning för vuxna, barn och ungdomar samt psykiatrisk akutmottagning, förlossning, mottagningar och vårdavdelningar. Både akuta och planerade operationer utförs.

I Köping finns viss akutsjukvård, mottagningar och vårdavdelningar. Här görs vissa planerade operationer. En del planerade operationer sker även på sjukhuset i Sala där det finns mottagningar och vårdavdelningar. I Fagersta finns mottagningar vårdavdelning.

På sjukhusens informationssidor finns kontaktuppgifter och praktisk information inför ditt sjukhusbesök:

Akutmottagning

Ibland behöver du snabbt få vård. Om tillståndet inte är livshotande ska du i första hand vända dig till din vårdcentral eller kontakta 1177 via telefon eller chatt för rådgivning. När det är livshotande ska du ringa 112.

Du kan söka vård direkt på akutmottagningarna om du har akuta skador eller sjukdomstillstånd. Akutmottagningarna i Västmanland:

Jourmottagning

Om du blir sjuk eller skadar dig under kvällar och helger när vårdcentralen inte är öppen kan du vända dig till Jourmottagningen med besvär som inte kan vänta till nästa vardag.

Mottagningar och vårdavdelningar

Sjukhusen har många mottagningar som du oftast behöver en remiss för att få besöka. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Du kan kontakta en mottagning eller avdelning direkt om du har frågor om vård, medicinering eller behandling som du påbörjat på ett sjukhus. På mottagningarnas och avdelningarnas informationssidor finns mer information och kontaktuppgifter. Här kan du söka efter en mottagning eller avdelning

 

Ombyggnationer på Västmanlands sjukhus Västerås

På sjukhusområdet i Västerås byggs ett nytt akutsjukhus. Bygget påverkar framkomligheten när du besöker oss. Det finns alternativa vägar till alla ingångar på sjukhuset antingen utomhus eller inomhus. Ta gärna extra tid på dig inför ditt besök och följ hänvisningsskyltarna. Du kan även söka upp din mottagning här på 1177.se och se om mottagningen påverkas av byggnationen.

regionvastmanland.se finns information om aktuella händelser och kommande planer för ombyggnationen. 

Till toppen av sidan