VÅRD VID RESA UTOMLANDS

Tandvård utomlands

Oavsett var i världen du befinner dig kan du få tandvård om du själv betalar kostnaden för de undersökningar och behandlingar du får.

Om du är i ett europeiskt land får du ofta ta del av det landets socialförsäkringssystem för att minska tandvårdskostnaderna. Det gäller särskilt om du behöver akut hjälp, alltså tandvård som inte kan vänta tills du kommer hem igen.

Vad du betalar i tandvårdskostnader utomlands beror på om du befinner dig tillfälligt i ett land, bor där under en längre tid, eller är utflyttad som pensionär eller studerande. Sådana livsvillkor påverkar i det flesta europeiska länder vilket socialförsäkringssystem du tillhör, det svenska eller landets som du bor eller vistas i.

Det kan vara bra att veta att tandvården för barn och ungdomar ofta kostar i andra länder.

Storbritannien

Storbritannien är inte längre medlem i EU. På Försäkringskassans webbplats finns information om vad som gäller just nu. 

Viktigt att ta med EU-kortet

EU:s medlemsländer har kommit överens om att alla som ingår i sitt hemlands socialförsäkringssystem ska få ett EU-kort.

Den som är socialförsäkrad i Sverige har rätt till ett europeiskt sjukförsäkringskort, som kallas EU-kort. Det visar att du ingår i det svenska socialförsäkringssystemet.

Kortet garanterar att du under en tillfällig vistelse inom EU, eller på Island, i Liechtenstein, Norge eller Schweiz får akut tandvård till samma pris som de som är försäkrade i det land du befinner dig i. EU-kortet beställer du från Försäkringskassan i god tid före avresan.

Om du till exempel under en semesterresa behöver akut tandvård kan du kontakta en tandläkare som ingår i landets sjukvårdssystem. Du måste kunna visa upp ditt EU-kort och en giltig ID-handling.

Har du glömt ditt EU-kort eller inte hunnit skaffa det, kan du visa upp ett provisoriskt intyg istället. Ett sådant intyg kan du beställa hos Försäkringskassan och detta kan faxas till din tandläkare eller ditt hotell.

Utan kort eller intyg betalar du

Om du varken har EU-kort eller ett provisoriskt intyg med dig betalar du själv hela vårdkostnaden. När du kommer hem igen kan du, mot kvitto söka ersättning hos Försäkringskassan. En obetald faktura godtas inte.

Studerar du inom EU har du rätt till akut tandvård i det landet du studerar på samma villkor som landets invånare. Även då ska du ha ditt EU-kort med dig till tandläkaren.

EU-kort behövs inte i Norden

Vid tillfällig vistelse i Norden har du rätt till akut tandvård till samma pris som den som är försäkrad i det land där vården ges, men då behövs inget EU-kort. Det räcker med att du kan visa ditt pass, ditt id-kort eller identifiera dig på något annat sätt. Du ska också tala om din bostadsadress.

I övriga världen får du betala vad tandvården kostar. Om du är på resa kan det vara bra att ha en reseförsäkring som även täcker tandvård.

Planerad tandvård ersätts oftast i efterhand

Om du väljer att söka tandvård utomlands kallas det för planerad tandvård och du har rätt att få ersättning för vården om den utförs inom EU och i EES-länderna Island, Liechtenstein eller Norge. Den ersättningen motsvarar det du skulle ha fått om tandvården utförts i Sverige. De egna kostnaderna för vården får du som vanligt räkna in i det så kallade högkostnadsskyddet för tandvård som finns i Sverige. Du kan också använda ditt svenska tandvårdsbidrag.

Du kan få ett så kallat förhandsbesked av Försäkringskassan. Då får du veta i förväg hur mycket ersättning du skulle kunna få för en viss behandling om den utförs vid en bestämd tidpunkt.

Till toppen av sidan