Kostnader och ersättningar inom tandvård

Tandvård när du är över 23 år - statligt tandvårdsstöd

Fram till och med det år du fyller 23 år är din tandvård avgiftsfri. 1 januari det år du fyller 24 år börjar du betala för din tandvård. Om du är folkbokförd i Sverige får du då börja ta del av det statliga tandvårdsstödet.

Du kan oftast fortsätta att få kallelser till undersökningar på den mottagning du gått tidigare. Annars kan du själv beställa tid hos en tandläkare eller tandhygienist.

Att välja tandläkare och tandhygienist

Du kan välja vilken tandläkare eller tandhygienist du vill, på vilken ort du vill. Du kan välja att få din tandvård hos Folktandvården eller hos en privat mottagning.

För att du ska kunna få tandvårdsstöd måste tandvårdsmottagningen vara ansluten till Försäkringskassan. Det är de flesta tandvårdsmottagningar. För att få veta om din mottagning är ansluten kan du fråga när du bokar tid.

Sök din tandläkare genom att besöka besöka webbplatsen hos Folktandvården eller Privattandläkarna.

Ekonomiskt stöd för tandvård

Det ekonomiska bidraget i tandvårdsstödet består av dessa delar:

 • Ett allmänt tandvårdsbidrag, ATB, på 300 eller 600 kronor per år beroende på hur gammal du är.
 • Ett särskilt tandvårdsbidrag, STB, på 600 kronor per halvår till vissa patienter som har en specifik sjukdom eller funktionsnedsättning.
 • Ett högkostnadsskydd, som ger avdrag på priset när en behandling i tandvården kostar mer än 3 000 kronor under en ersättningsperiod. En ersättningsperiod gäller under ett år från att behandlingen börjar.

Bidraget dras av direkt när du ska betala för ditt tandvårdsbesök.

Det allmänna tandvårdsbidraget gäller för undersökningar och behandlingar som ingår i tandvårdsstödet. Det finns behandlingar då du inte kan använda tandvårdsbidraget. Det är bland andra sådana som görs enbart för att ge ett förändrat utseende, till exempel tandblekning eller tandfasader.

Särskilt tandvårdsbidrag kan du få enbart för undersökning och förebyggande tandvård.

Referenspriser

För all tandvård finns så kallade referenspriser som är det pris som ligger till grund för högkostnadsskyddet. Om tandvårdsmottagningens pris för en åtgärd är högre än referenspriset är det bara referenspriset som får ingå i högkostnadsskyddet.

Fråga alltid vad det kommer att kosta

Tandläkare och tandhygienister får själva bestämma vilket pris de tar för de olika undersökningarna och behandlingarna. Priserna kan skilja sig åt mellan olika tandvårdsmottagningar och reglerna som styr högkostnadsskyddet är detaljerade. Du bör därför be om en prisuppgift innan behandlingen påbörjas. Helst ska den vara skriftlig och ditt tandvårdsstöd ska framgå. 

Din behandling kan bestå av flera steg eller så kan du behöva behandlas flera gånger. Du har rätt att få ett skriftligt behandlingsförslag på vad det kommer att kosta och om det ingår i högkostnadsskyddet. Om det är svårt att ange ett exakt pris har du ändå rätt att få ett ungefärligt pris eller en uppskattning av vad det kan komma att kosta.

Tandvårdsmottagningarna ska tillhandahålla prislistor med uppgifter om vårdgivarens priser samt referenspriser för de tandvårdsåtgärder som vårdgivaren utför. En del mottagningar har prislistor på sina webbplatser.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets har en webbplats som heter Tandpriskollen. Där kan du jämföra vad olika behandlingar kan kosta på olika tandvårdsmottagningar över hela Sverige. De flesta mottagningar finns representerade här.

Allmänt tandvårdsbidrag

Från 1 januari det år du fyller 24 år har du rätt till ett årligt tandvårdsbidrag. Det heter allmänt tandvårdsbidrag, ATB:

 • Från och med det år du fyller 24 år och till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
 • Från och med det år du fyller 30 år och till och med det år du fyller 64 år är bidraget 300 kronor per år.
 • Från och med det år du fyller 65 år är bidraget 600 kronor per år.

Du får ett nytt tandvårdsbidrag den första juli varje år. Bidraget brukar oftast dras av när du ska betala, men det kan vara bra att själv säga till om du vill använda det.

Tandvårdsbidraget kan sparas från ett år till ett annat

Du kan spara bidraget från ett år till nästa. Med två bidrag kan du ta ut hela beloppet på en gång eller dela upp det på två olika behandlingar.

Du kan inte spara bidraget mer än ett år. Du kan till exempel spara ett bidrag på 600 kronor ett år och ta ut båda bidragen året därpå, det vill säga 1 200 kronor.

Är du osäker på om du har använt ditt tandvårdsbidrag kan du fråga din tandläkaren eller tandhygienist.

Vill du spara ditt bidrag behöver du tala om det för tandläkaren eller tandhygienisten.

Det allmänna tandvårdsbidraget kan också användas som betalning för så kallad abonnemangstandvård. Det är ett avtal som varar under flera år. Betalningen delas upp på flera gånger. Abonnemangsavtal kan du ha med Folktandvården och med vissa privata tandvårdsmottagningar. Fråga din tandläkare eller tandhygienist vad som gäller i just din region eller på din mottagning.

Högkostnadsskydd för tandvård

För att tandvården inte ska kosta för mycket finns ett högkostnadsskydd. Då betalar staten en del av dina kostnader. Högkostnadsskyddet i tandvården skiljer sig från högkostnadsskyddet i sjukvården.  

Du kan använda dig av högkostnadsskyddet från och med 1 januari det år du fyller 24 år.

Referenspris

Högkostnadsskyddet i tandvården fungerar så att du betalar hela kostnaden för en tandvårdsbehandling upp till 3 000 kronor. För högre summor får du tandvårdsersättning från staten. Den dras av direkt när du betalar.

Tandvårdsersättningen beräknas utifrån det som kallas för ett referenspris. Det är ett pris som räknas fram av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

Läs mer om referenspriser här.

Mer ekonomiskt stöd för dyrare behandling

En stor behandling ger mer ekonomiskt stöd än en mindre behandling.

Kostnaderna för varje behandling baseras på referenspriset eller på tandläkarens pris om det är lägre än referenspriset.

Du får själv betala mellanskillnaden mellan tandläkarens pris och referenspriset om tandläkaren har högre priser än referenspriserna. För den mellanskillnaden får du inget tandvårdsstöd.

I tabellen nedan visas hur stor andel som du måste betala och vad staten ersätter. Informationen om hur mycket du får i tandvårdsstöd kan du få av tandläkaren innan behandlingen startar.

Tandvårdskostnad enligt referenspris Vem betalar?
Upp till 3 000 kronor Du betalar hela kostnaden
Mellan 3 001 och 15 000 kronor Du betalar 50 procent - Försäkringskassan betalar 50 procent
Över 15 000 kronor Du betalar 15 procent - Försäkringskassan betalar 85 procent

Tolvmånadersperioder

Tolv månader är den period då du kan lägga ihop dina tandvårdskostnader och få tandvårdsstöd. Efter tolv månader startar en ny period och högkostnadsskyddet nollställs tills du kommer upp i kostnader över 3 000 kronor.

Hinner du inte bli färdigbehandlad inom en tolvmånadersperiod får du börja om med en ny period. Tandvårdpersonalen kan berätta hur du ligger till inom högkostnadsskyddet, men det är bra att också själv hålla reda på slutdatumet.

Du kan välja att avsluta och starta en ny period tidigare än efter tolv månader. Det kan löna sig om du till exempel redan har påbörjat en period och mot slutet av den behöver en dyr behandling som kommer att pågå över periodens slutdatum. Du kan inte ändra startdatum i efterhand.

Högkostnadsskyddet är kopplat till dig

Din tandvårdsmottagning får uppgifter från Försäkringskassan om hur mycket av den tandvård som du har fått som kan räknas in i högkostnadsskyddet.

Om du byter mottagning kan den nya mottagningen se var i högkostnadsskyddet du befinner dig. Dina tandvårdskostnader på den nya mottagningen räknas ihop med det som gjorts tidigare om det är under samma ersättningsperiod.

Alla behandlingar ingår inte i högkostnadsskyddet

Det finns regler för vilka undersökningar, behandlingar och material som täcks av högkostnadsskyddet. Det bestäms av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, men det är tandläkaren eller tandhygienisten som ska informera om vad som täcks av högkostnadsskyddet.

Väljer du en behandling som inte alls ingår i högkostnadsskyddet får du betala hela kostnaden själv. Ibland ger bara delar av behandlingen rätt till ekonomiskt stöd. Det kan vara om vissa behandlingar av rent estetisk eller kosmetisk karaktär ska utföras. Det gäller till exempel tandblekning och de flesta tandfasader. Dessa behandlingar ingår inte i tandvårdsstödet och du betalar hela kostnaden för just den behandlingen.

Vilka undersökningar och behandlingar ingår?

Alla undersökningar och de flesta behandlingar ger rätt till tandvårdsstöd. Kosmetisk behandling som enbart görs för att förbättra utseendet på tänderna ingår inte i stödet.

Här är exempel på behandlingar som ingår i tandvårdsstödet:

 • Nästan all behandling av värk och sjukdom. Till exempel ingår ett hål som behöver lagas var i munnen det än är.
 • Avtagbara proteser.
 • Kronor ersätts för alla tänder utom visdomständerna om tanden har en omfattande skada.
 • Vid tandutdragning ingår också bedövning, blodstillning och eventuella stygn som behöver sys. Även kontroll och efterbehandling ingår, till exempel att ta bort stygnen.
 • Bedövning ingår alltid oavsett vilken behandling du ska göra.

Det finns många regler för bryggor och implantat som styr vilka tänder som ingår i högkostnadsskyddet och vilka typer av material som då kan användas.

Du kan alltid fråga tandläkaren eller tandhygienisten om vad som gäller för din behandling.

Ibland kan det bli dyrare än beräknat

Om du behöver mycket behandling kan det vara svårt för tandläkaren att veta exakt hur mycket tandvård som kan behövas och vad det kan komma att kosta.

Det prisförslag som du har fått kan komma att förändras om det behövs fler behandlingar än vad tandläkaren först trodde. Det kan till exempel inträffa komplikationer eller att läkningen tar längre tid.

Om behandlingen blir dyrare än beräknat har du rätt att få veta det av tandläkaren eller tandhygienisten så fort som möjligt.

Tandvårdspriser varierar

Prissättningen på tandvård är fri. Alla tandläkare och tandhygienister får sätta sina egna priser.  Det pris tandläkaren eller tandhygienisten tar är inte alltid samma pris som du får räkna in i högkostnadsskyddet. Det är referenspriserna som styr hur stort ditt tandvårdsstöd blir när du ska betala.

Referenspriset är ett av staten bestämt pris för vad som får räknas in i högkostnadsskyddet. Det är inte ett genomsnittspris eller rekommenderat pris som tandläkaren eller tandhygienisten måste ta. Referenspriserna räknas om och aktualiseras den 15 januari varje år.

Alltid det lägre priset som räknas in i högkostnadsskyddet

Du får bara tandvårdsstöd utifrån referenspriset även när du får tandvård på en mottagning som tar ut ett högre pris än referenspriset. Mellanskillnaden får du betala själv.

När tandläkaren eller tandhygienisten tar ett annat pris än referenspriset är det alltid det lägre priset som ligger till grund för högkostnadsskyddet.

Akut tandvård kan bli dyrare

Ibland kan du behöva akut tandvård, det vill säga omedelbar undersökning och behandling. Det är oftast dyrare på kvällar och helger om det är jourtid. Ofta är det bara det mest akuta som undersöks och behandlas. Behöver du ytterligare behandling senare för att allt ska bli klart får du även betala för det.

Det finns även tandvårdsmottagningar som alltid har öppet kvällar och helger och som inte tar något extra betalt för det.

Många tandvårdsmottagningar tar ut ett högre pris för tandvård på jourtid, men referenspriserna förändras inte för att det är jourtandvård.

Läs mer på 1177.se

Rättigheter inom tandvård

Du ska bli informerad och kunna påverka din behandling när du besöker tandvården. Du ska också få veta ungefär vad behandlingen kommer att kosta.

Särskilt tandvårdsbidrag

Du kan få förebyggande tandvård om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar tänderna. Då kan du ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag.

Stöd om du inte har råd med tandvård

Ibland kan du behöva tandvård fast du inte har råd att betala för den. I så fall kan det finnas olika lösningar som ändå gör att du kan få den tandvård du behöver.

Till toppen av sidan