Vård om du kommer från ett annat land

Vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd för att vistas i Sverige

Innehållet gäller Västmanland

Om du söker asyl, är gömd eller tillståndslös har du speciella rättigheter när det gäller sjukvård och tandvård.

Dina rättigheter

Dina rättigheter kan skilja sig beroende på var i Sverige du bor. Men i alla regioner har du rätt att få vård om du blir akut sjuk eller behöver vård som inte kan vänta, till ett subventionerat pris. Du har också rätt att få vård vid graviditet och förlossning, vård vid smittfarliga sjukdomar, preventivmedelsrådgivning och rådgivning inför abort utan kostnad. Barn och ungdomar har rätt att få all vård gratis.

Vad gäller i Västmanland?

I Västmanland har du som är asylsökande, gömd eller tillståndslös och bor i Västmanlands län rätt till sjukvård, tand­vård, habilitering och hjälpmedel på samma villkor som personer som är folkbokförda i Västmanland. Det betyder att du som asylsökande, gömd eller tillståndslös får vård som inte kan vänta till subventionerat pris, men att du också kan söka vård för andra saker. Om du söker vård som kan vänta betalar du samma pris som alla andra västmanlänningar. Det innebär också att du som är barn eller ungdom har rätt att få gratis sjukvård fram tills du fyller 20 år, och gratis tandvård fram till sista december det år du fyller 21.

Du som är 85 år eller äldre betalar ingen avgift för besök på vårdcentraler eller sjukhus.

Var söker jag vård?

Du som är asylsökande, gömd eller tillståndslös kan söka vård på en vårdcentral i regionen.

Vårdcentraler i Västmanland

Bland det första som händer när du precis har kommit till Sverige och söker asyl är att du blir kallad till en gratis hälsoundersökning på Närvårdens hälsomottagning som ligger på Råby i Västerås. 

Om du inte har något tillstånd att vara i Sverige får du erbjudande om en hälsoundersökning om du söker vård.

På hälsoundersökningen får du träffa en sjuksköterska. Sjuksköter­skan undersöker din hälsa, tar prover för att se om du har smittfarliga sjuk­domar och informerar dig om hur vården fungerar. Det här görs för att du ska kunna få den vård och behandling som du behöver.

Sjukresor

När du reser till och från vården kan du få ersättning för en del av dina resekostnader. I första hand ska du välja att resa med buss, tåg eller privat bil. Om du av hälsoskäl har svårt att ta dig till ditt vårdbesök kan du ha rätt till sjukresa med taxi. Beställning av sjukresa gör du via:

Kollektivtrafikförvaltningens beställningscentral på telefonnummer 021-473 00 00.

Ring senast vardagen före ditt besök. Beställningsoperatören bedömer om du har rätt till en sjukresa och hänvisar dig till lämpligt färdsätt.

Här kan du läsa mer om de regler som gäller för sjukresor i Västmanland.

Sjukresor för dig som är asylsökande, gömd eller tillståndslös i Västmanland

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling. Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Du kan få en fast vårdkontakt

Har du kontakt med många olika personer inom vården kan du få en fast vårdkontakt. Det är en person som bland annat hjälper till med att samordna din vård.

Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga

Det finns ingen åldersgräns för när ett barn kan ha inflytande över sin vård. Barnets möjlighet att vara delaktig hänger ihop med barnets mognad.

Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. För att kunna vara aktiva i vården och ta beslut är det viktigt att du som vuxen och barnet förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Till toppen av sidan