VÅRD OM DU KOMMER FRÅN ETT ANNAT LAND

Sjukresor i Västmanland för dig som är asylsökande, gömd eller tillståndslös

Innehållet gäller Västmanland

Så reser du med VL:s kuponger

Du som är asylsökande har samma rätt till att få ersättning för dina kostnader i samband med sjukresa, som övriga invånare i Västmanland. Det innebär bland annat att du har rätt att få ersättning för hela din kostnad när du reser med kollektivtrafiken, och delar av kostnaden när du reser med privat bil.

Om du själv har betalat din resa kan du ansöka om ersättning från Kollektivtrafikförvaltningen. Läs mer om hur du gör det här: Sjukresor i Västmanland. Detta alternativ kan vara lite krångligt för dig som är asylsökande, gömd eller tillståndslös, eftersom ersättningen endast kan betalas ut till en person med svensk legitimation.

Som asylsökande, gömd eller tillståndslös kan du därför ha rätt att få en kupong som du kan använda på bussen istället. Om du har rätt till att få en kupong avgörs av vården. Kupongen ska du sedan lämna till föraren när du kliver på bussen. Föraren ger istället dig en biljett. Tänk på att du måste behålla biljetten under hela resan, så att du kan visa upp den om du möter en kontrollant. Kupongerna gäller inte för resa med tåg.

Så får du din kupong

I vissa fall kan du få en kupong tillsammans med din kallelse till vårdbesöket. I annat fall kan du få den på plats hos din vårdmottagning. När du byter in din kupong mot en biljett så har den en övergångstid så du kan byta buss på samma biljett. När du sedan ska åka hem måste du ha en ny kupong.

För resor inom Västerås kommun

När du bor och reser inom Västerås kommun så används en värdekupong. Behöver du byta buss är övergångstiden en timme. Du lämnar värdekupongen till föraren och får en biljett tillbaka.

För resor i länet

Om du ska resa inom andra kommuner eller mellan flera kommuner i länet får du en förköpskupong för regionaltrafik. Övergångstiden är mellan två och tre timmar beroende på sträcka. Du lämnar förköpskupongen till föraren och får en biljett tillbaka.

Har du fått en förköpskupong?

I det fall du får en förköpskupong för regionaltrafik får endast vårdpersonalen fylla i uppgifterna. Du får inte fylla i eller stryka över något själv, då blir kupongen ogiltig.

Kupongen gäller endast för aktuell sträcka. Se därför till att lämna över rätt kupong för din tur- respektive returresa till föraren.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling. Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Du kan få en fast vårdkontakt

Har du kontakt med många olika personer inom vården kan du få en fast vårdkontakt. Det är en person som bland annat hjälper till med att samordna din vård.

Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga

Det finns ingen åldersgräns för när ett barn kan ha inflytande över sin vård. Barnets möjlighet att vara delaktig hänger ihop med barnets mognad.

Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. För att kunna vara aktiva i vården och ta beslut är det viktigt att du som vuxen och barnet förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Till toppen av sidan