Vård om du kommer från ett annat land

Sjukresor för dig som är asylsökande, gömd eller tillståndslös

Innehållet gäller Västmanland

Så reser du med VL:s kuponger

Du som är asylsökande har samma rätt till att få ersättning för dina kostnader i samband med sjukresa, som övriga invånare i Västmanland. Det innebär bland annat att du har rätt att få ersättning för hela din kostnad när du reser med kollektivtrafiken, och delar av kostnaden när du reser med privat bil.

Om du själv har betalat din resa kan du ansöka om ersättning från Kollektivtrafikförvaltningen. Läs mer om hur du gör det här: Sjukresor i Västmanland. Detta alternativ kan vara lite krångligt för dig som är asylsökande, gömd eller tillståndslös, eftersom ersättningen endast kan betalas ut till en person med svensk legitimation.

Som asylsökande, gömd eller tillståndslös kan du därför ha rätt att få en biljett som du kan använda på bussen istället. Vården avgör om du har rätt att få en bussbiljett. Biljetten aktiverar du på bussen. Tänk på att behålla biljetten under hela resan så att du kan visa upp den om du möter en kontrollant. Biljetterna gäller inte för resa med tåg. 

 

Så får du din biljett

I vissa fall kan du få en biljett tillsammans med din kallelse till vårdbesöket. I annat fall kan du få den på plats hos din vårdmottagning.

Reser du inom en kommun med en enkelbiljett är biljetten giltig i en timme från och med att den har aktiverats på bussen. Om du reser mellan kommuner med en enkelbiljett är biljetten giltig i tre timmar från och med att den har aktiverats på bussen. När du ska åka hem måste du ha en ny biljett.

Har du en 24-timmarsbiljett använder du samma biljett även för hemresan.

För resor inom Västerås kommun

När du bor och reser inom Västerås kommun så används en värdekupong. Behöver du byta buss är övergångstiden en timme. Du lämnar värdekupongen till föraren och får en biljett tillbaka.

För resor i länet

Om du ska resa inom andra kommuner eller mellan flera kommuner i länet får du en förköpskupong för regionaltrafik. Övergångstiden är mellan två och tre timmar beroende på sträcka. Du lämnar förköpskupongen till föraren och får en biljett tillbaka.

Har du fått en förköpskupong?

I det fall du får en förköpskupong för regionaltrafik får endast vårdpersonalen fylla i uppgifterna. Du får inte fylla i eller stryka över något själv, då blir kupongen ogiltig.

Kupongen gäller endast för aktuell sträcka. Se därför till att lämna över rätt kupong för din tur- respektive returresa till föraren.

Till toppen av sidan