Sjukresor och färdtjänst

Frågor och svar om sjukresor

Innehållet gäller Västmanland

Vad är en sjukresa?

När du reser till och från vården för bland annat läkarbesök eller sjukvårdande behandling kan du få ersättning för en del av dina resekostnader. I första hand ska sjukresan ske med kollektivtrafik, du kan även använda egen bil.

Vad är en bokad sjukresa?

Kan du av hälsoskäl inte resa med kollektivtrafik eller bil kan du ha rätt till en bokad sjukresa med taxi eller speciellt anpassat fordon.

Vad behöver jag för att få ersättning för resa till vård utanför Västmanland?

För resor utanför länet kan du få ersättning om du har en specialistvårdsremiss eller remiss avseende vårdgaranti.

Vad är sjukreseersättning?

När du reser till och från vården för bland annat läkarbesök eller sjukvårdande behandling kan du få ersättning för en del av dina resekostnader. Det kallas för sjukreseersättning.

Vem har rätt till sjukreseersättning?

Du som är folkbokförd i Västmanlands län kan få ersättning för resor från din folkbokföringsadress till läkarvård, sjukvårdande behandling eller tandvård inom länet, om besöket sker hos en giltig vårdgivare.

Kan jag få ersättning för alla typer av resor?

Du kan få ersättning för resor med kollektivtrafik eller egen bil.

Vad är ersättningen för egen bil?

Resor med egen bil ersätts med 90% av Skatteverkets gällande belopp för egen bil, för den del av enkelresan som överstiger 40 kilometer. Vid tur och retur får du ersättning för den del av resan som överstiger 80 kilometer. 

Vad är ersättningen vid resa med kollektivtrafik?

Reser du med kollektivtrafik till och från vården kan du få ersättning för hela biljettkostnaden. 

Hur ansöker jag om ersättning för min sjukresa?

Det gör du efter ditt besök antingen genom att logga in i e-tjänsten eller via en blankett. Läs om hur du ska göra i artikeln
Sjukresor i Västmanland

Kan jag ansöka om sjukreseersättning via en blankett?

Ja det kan du.

Var hittar jag blanketten?

Antingen skriver du ut den själv från artiklen
Sjukresor i Västmanland eller så kan du hämta den i någon av sjukhusentréernas receptioner på sjukhuset eller på din vårdcentral. 

Vart skickar jag min ansökan om sjukreseersättning, kvitton och biljetter?

Den skickar du med post till den här adressen.

 

Region Västmanland
Kollektivtrafikförvaltningen Sjukresor
721 89 Västerås

Hur långt tillbaka i tiden kan jag göra en ansökan?

Ansökan om ersättning måste göras inom ett år från besöksdatumet, kostnader för sjukresor äldre än ett år ersätts inte.

Kan jag ansöka åt någon annan i e-tjänsten?

Ja du kan hjälpa någon annan att göra en ansökan. Om ersättningen ska betalas ut till annan person än patienten behöver den som hjälper till med ansökan logga in med sitt BankID.

Vad behöver jag skicka med när jag ansöker om ersättning för sjukresa?

Om du ansöker via pappersblankett ska du skicka med kvitto från ditt besök i hälso- och sjukvården eller ett vårdgivarintyg. På kvittot ska ditt personnummer, besöksdatum och var du haft ditt vårdbesök framgå. Har du rest med kollektivtrafik ska du även skicka med biljetterna. Har du "blippat" ditt betalkort på bussen hittar du information om hur du får ditt kvitto här nedan. 

Res med betalkort VL

Måste jag köpa en enkelbiljett för att få ersättning?

Nej, det behöver du inte. Det går bra med alla typer av produkter men du måste skicka med biljetterna.

Har du köpt en biljett i VL-appen gör du så här.

  1. Gå in på biljetten.
  2. Tryck på ”i” upp i det högra hörnet.
  3. Skriv in din e-postadress i fältet ”epost för kvitto”.
  4. Tryck på ”Skicka kvitto”.
  5. Du får nu ditt kvitto till din epost.
  6. Skriv ut det och skicka med din ansökan.

Vad ska jag skicka in för kvitto om jag har åkt med resekort?

Har du åkt med resekort skickar du med kvittot från när du laddade på kortet med resor.

Behöver jag skicka med remissen för specialistvård eller remissen för vårdgaranti när jag har besökt vård utanför Västmanland?

Nej, det behövs inte.

Hur betalas ersättningen ut?

Utbetalning sker via Swedbanks utbetalningssystem. För utbetalning till ditt bankkonto behöver du ha anmält dig till Swedbanks kontoregister. Kontot kan du ha i vilken svensk bank som helst, du behöver alltså inte vara kund hos Swedbank. Om du inte har anmält ett konto får du en utbetalningsavi. Har du frågor kontaktar du Swedbank eller din bank.

När kommer pengarna in på mitt konto?

Handläggningstiden kan vara upp till fyra veckor.

Hur ansöker jag om jag har ett LMA-nummer eller skyddad identitet?

Då ska du ansöka via blanketten.

Jag behöver hjälp med min ansökan, vart vänder jag mig?

Till Kollektivtrafikförvaltningen på telefonnummer 021-17 53 30.

Till toppen av sidan