Region Västmanland ställer in alla planerade operationer vid sjukhusen i Västerås och Köping. Personal på sjukhusen informerar berörda patienter om återbud via telefon.

Har du frågor kring din planerade operation? Kontakta då din mottagning eller klinik. Du hittar kontaktinformationen på din kallelse.  

Se frågor och svar om inställda operationer i Västmanland

VÅRDEN I VÄSTMANLAND

Sjukresor i Västmanland

Innehållet gäller Västmanland

När du reser till och från hälso- och sjukvården eller tandvården kan du få ersättning för en del av dina resekostnader. I första hand ska du använda dig av kollektivtrafik men du kan också använda egen bil. Du ansöker om ersättningen i efterhand.

Om du är folkbokförd i Västmanland kan du få ersättning för resor från din folkbokföringsadress till hälso- och sjukvården och tandvården. Det kan handla om läkarvård, sjukvårdande behandling eller tandvård hos en giltig vårdgivare inom Västmanland. Du ska i första hand resa med kollektivtrafik, men du kan också resa med egen bil.

Om du har en remiss för specialistvård i ett annat län eller om du har en remiss för vårdgaranti kan du få ersättning för resor utanför Västmanland. 

Resa med kollektivtrafik eller egen bil

När du åker med kollektivtrafik får du ersättning för hela kostnaden av biljetten. Åker du i egen bil kan du få ersättning för en del av resekostnaden.

Resor med egen bil ersätts med 1,70 kr per km för den del av enkelresan som överstiger 40 km. Vid en resa tur och retur får du ersättning med 1,70 kr per km för den del av resan som överstiger 80 kilometer. Du kan inte få ersättning för eventuella parkeringsavgifter. 

Kostnaden för sjukresor med egen bil och kollektivtrafik räknas inte in i ditt högkostnadsskydd.

Boka en sjukresa av hälsoskäl

Om du av hälsoskäl inte kan resa med kollektivtrafik eller bil kan du ha rätt till en bokad sjukresa med taxi eller speciellt anpassat fordon. Ring beställningscentralen på telefon 020-21 21 21 senast dagen före planerat besök.

Personalen på beställningscentralen kommer att ställa frågor om ditt hälsotillstånd för att kunna avgöra vilket färdmedel du bör resa med.

Resa med taxi eller speciellt anpassat fordon

När du reser med taxi eller speciellt anpassat fordon kan du få resa tillsammans med andra personer. Din kostnad för en enkelresa är 100 kr.

Ingen ersättning för bokade sjukresor 

Du kan inte få ersättning för bokade sjukresor med taxi och speciellt anpassat fordon. Men kostnaden ingår i ditt högkostnadsskydd.

Högkostnadsskydd för bokade sjukresor 

Du har ett högkostnadsskydd för dina bokade sjukresor. Det innebär att du får betala max 1800 kronor för dina bokade sjukresor under en tolvmånadersperiod räknat från första resan. Du får ett brev skickat hem till dig när du har kommit upp till beloppet för högkostnadsskyddet. 

Ansök om ersättning när du har rest med egen bil

När du har rest med egen bil ansöker du om sjukreseersättning efter ditt besök i hälso- och sjukvården. Du ansöker enklast genom att logga in i e-tjänsten.

Logga in och ansök om sjukreseersättning

Om du av någon anledning inte kan använda e-tjänsten kan du ansöka via en blankett. Den kan du skriva ut själv eller hämta i någon av receptionerna på Västmanlands sjukhus eller på din vårdcentral. 

Ansökan om sjukreseersättning.pdf

Fyll i ansökan och posta den i ett kuvert. Bifoga:

  • kvitto från ditt besök i hälso- och sjukvården eller ett vårdintyg

Skicka ansökan till
Kollektivtrafikförvaltningen
Att: Sjukresor
Ängsgärdsgatan 12
721 30 Västerås

Ansök om ersättning när du har rest med kollektivtrafik

Om du har rest med kollektivtrafik skickar du in en ansökan om sjukreseersättning med post.  

Ansökan om sjukreseersättning.pdf

Fyll i ansökan och posta den i ett kuvert. Bifoga:

  • biljetterna i original
  • kvitto från ditt besök i hälso- och sjukvården alternativt ett vårdintyg

Skicka ansökan till
Kollektivtrafikförvaltningen
Att: Sjukresor
Ängsgärdsgatan 12
721 30 Västerås

Om du är på besök i Sverige

Är du turist på besök i Sverige kan du inte få ersättning för sjukresor med buss, tåg eller egen bil. Kommer du från ett EU-land har du däremot rätt till bokade sjukresor. Vill du veta vad som gäller för dig som kommer från ett annat land, kontakta gärna beställningscentralen på telefon 020-21 21 21.

Har du frågor?

Om sjukresor och vilken ersättning du kan få?

Om du har frågor om sjukresor eller vilken ersättning du kan få kan du kontakta Kollektivtrafikmyndigheten inom Region Västmanland

Telefon 021-17 53 30

Epost: kollektivtrafikmyndigheten@regionvastmanland.se
Skriv Sjukresor i ämnesraden. 

Om övrig buss- och tågtrafik?

Om du har frågor om bussar eller tågrafik kan du gå till
VL webbplats eller kontakta VL på telefon 0771-22 40 00.

Du kan också söka efter svaret själv i artikeln
Frågor och svar om sjukresor 

Till toppen av sidan