Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
1177.se

Information om forskningsstudier och utvärderingar på 1177.se

1177.se informerar inte om olika forskningsstudier. Det går inte heller att efterlysa deltagare till olika forskningsstudier. Ibland används 1177.se för att ge invånare möjlighet att utvärdera sina upplevelser av vården.

1177.se informerar inte om forskningsstudier

Det finns flera anledningar till att 1177.se inte publicerar information om forskningsstudier eller efterlyser deltagare till forskningsstudier:  

  • Ett huvudsyfte med 1177.se är att underlätta för den enskilda invånaren att få svar på sina frågor om hälsa och vård, utifrån de egna behoven. Där ingår inte att behöva ta ställning till att delta i forskningsstudier.
  • Innehållet på 1177.se ska vara relevant, trovärdigt och faktagranskat. Det ska också vara tillgängligt, både tekniskt och språkligt. 1177.se har inte resurser att kvalitetssäkra de texter eller studier som i så fall skulle marknadsföras.

Utvärdering av invånarnas upplevelser av vården

Ibland används 1177.se för att ge invånare möjlighet att utvärdera sina upplevelser av vården. Frågorna som ställs är då alltid kopplade till ett eller flera vårdbesök. Två exempel är den nationella patientenkäten och graviditetsenkäten. Båda dessa enkäter gör 1177.se på uppdrag av regionerna.  

Har du frågor?

Du kan kontakta redaktionen för 1177.se om du undrar något.

Till toppen av sidan