SKADOR PÅ HUVUD OCH ÖGON

Hjärnskakning

Du kan få hjärnskakning om du slår i huvudet så att hjärnan kommer i rörelse. Du kan då förlora medvetandet eller tappa minnet en kort stund. Det är viktigt att du inte anstränger hjärnan för mycket efter en hjärnskakning så att den kan återhämta sig.

Det är vanligt att barn slår i huvudet och för det mesta är det inte någon fara. Men ofta är det en hjärnskakning om barnet förlorar medvetandet.

Symtom

Du kan förlora medvetandet vid en hjärnskakning. Det här är några andra vanliga symtom som ibland kommer först efter flera timmar:

  • huvudvärk
  • yrsel
  • illamående
  • kräkningar
  • minnesförlust
  • förvirring
  • onaturlig trötthet.

När och var ska jag söka vård?

Det kan vara svårt att själv bedöma om du behöver söka vård. Ring telefonnummer 1177 för att få sjukvårdsrådgivning om du misstänker att du eller ett barn har fått en hjärnskakning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.  

Om det är bråttom

Ring genast 112 om något av följande stämmer:

  • Någon har slagit i huvudet och är avsvimmad längre än en minut.
  • Den som har slagit i huvudet har kramper.
  • Det tar lång tid för personen att återhämta sig, och svimningen följs av yrsel, förvirring eller sömnighet.

Undersökningar och utredningar

Du blir undersökt av en läkare om du har fått en hjärnskakning. Du kan också få lämna blodprov som visar om du har fått en skada på hjärnan.

Ibland undersöks du med datortomografi för att läkaren ska kunna se om du har några allvarliga skador. Det kan uppstå blödningar, hjärnan kan svullna och du kan få skador på skallbenet om du får ett hårt slag mot huvudet.

Du har rätt att förstå

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få information utskriven så att du kan läsa den i lugn och ro. Om du inte talar svenska eller har en hörselnedsättning kan du ha rätt att få hjälp av en tolk.

Vad kan jag göra själv?

Det finns ingen särskild behandling efter en hjärnskakning utom att vila så att hjärnan kan återhämta sig. Du bör inte träna eller dricka alkohol förrän du känner dig helt bra igen. Undvik sådant som kräver mycket koncentration. Det gäller till exempel att titta på tv, spela dataspel och annat som kan ge huvudvärk och illamående.

 

Till toppen av sidan