Sunda vanor

Hälsosamtal för dig som är 50 år

Innehållet gäller Västmanland

När du fyller 50 år får du en inbjudan till ett hälsosamtal på din vårdcentral. Det är kostnadsfritt och till för att öka möjligheterna för dig att leva ett friskt och hälsosamt liv. Hälsosamtalet och provtagningen som ingår är kostnadsfria.

Jörgen gör hälsosamtalet vid Norbergs vårdcentral.

Varför blir jag kallad till ett hälsosamtal?

Hälsosamtalet är till för att öka dina förutsättningar för en god hälsa. Du får stöd i göra mer hälsosamma val i din vardag så att du kan minska risken för att få hjärt-kärlsjukdomar eller diabetes typ 2. 

Ett hälsosamtal ger dig möjlighet att se över din hälsa och levnadsvanor med hälso- och sjukvårdspersonal. Du får också ta prover och kolla dina värden.

Så här går det till

Det år du fyller 50 får du ett brev skickat hem till dig med en inbjudan till ett hälsosamtal på din vårdcentral. I brevet får du också en tid för att ta prover inför hälsosamtalet. 

Ett hälsosamtal består av flera delar:

1. Besök din vårdcentral för att ta prover

När du tar proverna behöver du vara fastande. Det betyder att du inte ska äta, dricka eller röka/snusa 10 timmar innan provtagningen. Du tar prover på ditt blodsocker och dina blodfettsnivåer. I samband med provtagningen får du en tid för hälsosamtalet. 

2. Logga in och besvara en enkät 

Innan du går på hälsosamtalet ska du också fylla i en enkät. Det gör du genom att logga in i e-tjänsterna. Under hälsosamtalet utgår ni sen från dina enkätsvar och resultatet från proverna. 

Logga in i e-tjänsterna

3. Besök för hälsosamtal

Hälsosamtalet kan du göra tidigast en vecka efter att du har tagit proverna. 

Under hälsosamtalet mäts ditt:

  • blodtryck
  • midjemått 
  • längd  
  • vikt 

Under hälsosamtalet formas en hälsoprofil på dig som bygger på provsvaren och svaren i din enkät. 

Du och hälso- och sjukvårdspersonalen ser sen tillsammans över dina levnadsvanor och kommer överens om vilka förändringar du kan göra för att förbättra din hälsa i framtiden.

Hur lång tid tar det?

Hälsosamtalet tar ungeför en timme. 

Vad kostar det?

Hälsosamtalet är kostnadsfritt. 

Vad händer efter hälsosamtalet?

Beroende på vad din hälsoprofil visar så kommer du efter hälsosamtalet att få den vägledning eller vård du behöver för att ta steg mot en bättre hälsa. Du kan exempelvis få tid hos en fysioterapeut, dietist eller en sjuksköterska. Du kan också få stöd och vägledning mot en mer hälsosam livsstil vid något av Västmanlands hälsocenter.

Hälsocenter i Västmanland

Kontakt

Har du fler frågor om hälsosamtalet? Då kan du kontakta: 

halsosamtal.forvaltning@regionvastmanland.se

Aktuella artiklar

Frågor och svar om Västmanlands hälsosamtal för 50-åringar

Har du fler frågor om hälsosamtalet för dig som är 50 år? Här kan du få svar.

Till toppen av sidan