VÅRDEN I VÄSTMANLAND

Hälsocentrum i Västmanland

Innehållet gäller Västmanland

I Västmanland finns det fyra Hälsocenter som kan ge dig stöd om du behöver ändra dina levnadsvanor när det gäller kost, motion, stress, sömn eller tobak.

Hälsocentrum i Västmanland

Klicka på orten för att se utbudet på det Hälsocenter som finns närmast dig. 

Om du känner dig ensam i en jobbig situation kan du få stöd och hjälp av andra via en självhjälpsgrupp. Det finns grupper i hela länet.

Mer information finns på Självhjälpscentrum Västmanland

Till toppen av sidan