Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Sunda vanor

Frågor och svar om Västmanlands hälsosamtal för 50-åringar

Innehållet gäller Västmanland

Har du fler frågor om hälsosamtalet för dig som är 50 år? Här kan du få svar.

Två personer tittar på en mobil tillsammans

Jag har fått en kallelse till ett hälsosamtal. Måste jag gå?

Nej, det behöver du inte. Kallelsen till ett hälsosamtal är ett erbjudande. Alla i Västmanland som fyller 50 år får erbjudandet om ett hälsosamtal för att få möjligheten att se över sina levnadsvanor och kunna förebygga hjärt-  kärlsjukdomar och diabetes.

Om du inte vill gå är vi tacksamma om du avbokar ditt besök till provtagningen. Då kan tiden erbjudas någon annan och ingen påminnelse om tiden kommer att skickas ut till dig.

Kan jag boka om min tid?

Ja. Logga in på 1177.se för att boka om din tid. Du kan också ringa till din vårdcentral under telefontid.

Kostar det något?

Nej, erbjudandet är gratis för dig som fyller 50 år. Men om du bokar dig på en tid och sedan inte dyker upp på den tiden, kommer du debiteras en avgift för uteblivet besök. 

Du behöver om/avboka ditt besök senast klockan 08.30 samma dag för att undvika att bli debiterad. Kostnaden för uteblivet besök ser du i tabellen Patientavgifter i Västmanland.

Jag har ingen dator för att logga in och svara på hälsoenkäten. Kan jag inte delta då?

Du kan också svara på hälsoenkäten genom att logga in från en mobiltelefon eller en surfplatta.

Om alla digitala alternativ är uteslutna kan du kontakta din vårdcentral för att få hjälp att svara på enkäten.

Du kan ta dina prover även om du ännu inte har svarat på hälsoenkäten. Däremot behöver du ha svarat på hälsoenkäten innan ditt hälsosamtal.

Varför har jag fått ett förbokat besök till labb?

Vi vill erbjuda dig en personlig tid när du besöker din vårdcentral för provtagning. Det går bra att omboka eller avboka din tid genom att logga i e-tjänsterna. Du kan också ringa till din vårdcentral under telefontid.

Vilka prover kommer att tas?

Du får ta blodsockerprov och blodfettsprover. Du behöver vara fastande när du tar proverna. Det betyder att du inte får äta, dricka eller röka/snusa på 10 timmar innan provtagningen.
Hälso- och sjukvårdspersonalen mäter även din längd, vikt och midjemått och tar även ditt blodtryck.

Kan jag bara ta proverna och strunta i hälsosamtalet?

Nej, proverna är kopplade till hälsosamtalet.

Kan jag boka av tiden för provtagning och bara gå på hälsosamtalet?

Nej, provtagningen behövs för att kunna skapa din personliga hälsoprofil.

Hur lång tid tar provtagningen?

Provtagningen tar ungefär 10 minuter. Ibland kan det vara en viss väntetid på vårdcentralen till provtagningen.

I inbjudan har jag fått en tid till provtagning, men när ska jag gå på hälsosamtalet?

Du bokar din tid för hälsosamtalet i receptionen när du tar dina prover. Hälsosamtalet kan bokas tidigast en vecka efter provtagningen.

Hur långt är ett hälsosamtal?

Det är ungefär en timme långt.

Vem kommer jag att träffa på hälsosamtalet?

Du kommer att få träffa legitimerad hälso- och sjukvårdsvårdpersonal.

Hur hanterar ni uppgifter om mig som deltagare?

De som kommer i kontakt med dina provsvar och undersökningsresultat har tystnadsplikt. De svar du skriver in i enkäten är ett stöd för det hälsosamtal som du deltar i när du besöker vårdcentralen.

Med hjälp av dina provsvar och enkätsvar formas din personliga hälsoprofil under hälsosamtalet. Provsvaren och din hälsoprofil sparas i din journal, men dina enkätsvar görs anonyma efter hälsosamtalet.

Information om hur personuppgifter i Region Västmanland hanteras

Vad händer om det upptäcks vid hälsosamtalet att jag har en sjukdom?

Då kommer du få den vård du behöver och följas upp på din vårdcentral.

Vad gör jag om jag behöver ändra mina levnadsvanor?

Om du behöver stöd att förändra dina levnadsvanor kan hälso- och sjukvårdspersonalen hjälpa dig vidare. Det finns exempelvis möjligheter att få vidare hjälp av en fysioterapeut, dietist eller sjuksköterskor. Du kan också få stöd vid något av Västmanlands Hälsocenter.

Blir jag kallad till ett hälsosamtal om jag har skyddad identitet?

Om du fyller 50 år och har skyddad identitet kommer du inte att automatiskt få en kallelse till provtagning för hälsosamtal. Men, du kan själv kontakta din vårdcentral och meddela att du vill få tid för ett hälsosamtal för 50-åringar.

Vem ska jag kontakta om jag har frågor eller funderingar?

Om du har frågor om din tid, provtagningen eller andra frågor som handlar om vårdcentralen så kan du kontakta din vårdcentral.

Sök kontaktuppgifter till din vårdcentral i Region Västmanland

Om du har frågor om hälsoenkäten eller andra generella frågor om hälsosamtalet kan du kontakta förvaltningen för hälsosamtal inom Region Västmanland:

Epost: halsosamtal.forvaltning@regionvastmanland.se

Till toppen av sidan