Beröm, kritik eller förslag på förbättringar

Synpunkter efter samtal/chatt med 1177 i Region Västmanland

Innehållet gäller Västmanland

Du kan lämna dina synpunkter eller ditt klagomål på 1177 telefon/chatt i Region Västmanland på flera sätt:

Använd formulär

Lämna dina synpunkter i formulärtjänsten.

Så här gör du:

  • Klicka på gröna rutan där det står "Registrera nytt ärende".
  • Klicka på rutan där det står "Externa synpunkter och förbättringsförslag".
  • Fyll i uppgifterna och klicka på gröna knappen där det står "Skicka in".
  • Ange dina kontaktuppgifter om du vill ha återkoppling på ditt ärende.

Kontakta verksamhetschef

Du kan också välja att kontakta verksamhetschefen för 1177 telefon/chatt i Region Västmanland:

Maria Tiston
Verksamhetschef 1177 telefon/chatt
Region Västmanland
Telefonnummer: 021-17 32 36

Tänk på att du inte ska skicka konfidentiella uppgifter med e-post eftersom det är ett öppet nät. Konfidentiella uppgifter kan vara uppgifter om din hälsa, vård och personuppgifter. 

Patientnämnden kan hjälpa dig att föra fram ditt klagomål

Patientnämndens uppgift är att hjälpa dig som patient eller närstående att föra fram dina klagomål och synpunkter och se till att de blir besvarade. Om du är under 18 år, agerar patientnämnden med hänsyn till din ålder. Patientnämnden kan informera dig om vilka rättigheter du har i vården. Patientnämnden övertar inte ditt problem utan du är helt delaktig i ärendets utredning. Dina problem kan vara en vägvisare för att till exempel förbättra rutiner, organisation och liknande

Mer information om Patientnämnden

Till toppen av sidan