Rättspsykiatri Västmanland

Norrängsgatan 26, Sala

Telefonnummer:

0224-582 92

Telefontider:

  • Mån-Fre07:30 - 16:00

Öppettider:

  • Mån-Sön08:00 - 20:00 Föranmälda besök

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Norrängsgatan 26, Sala
Län, kommun:
Västmanlands län, Sala
Postadress:
Box 300, 733 25 Sala
  • Den rättspsykiatriska behandlingen börjar med en vistelse på en av våra avdelningar. Här kartlägger vi patientens behov av stöd och behandling.

    Den behandling som kan erbjudas innefattar medicinering, psykoterapi, missbruksbehandling, stödsamtal, omvårdnadarbete, miljöterapi samt samtal med pedagogiska inslag. Anhöriga ses som en resurs.

    Stor vikt läggs vid brottsbearbetning och riskbedömningar.

Rättspsykiatri Västmanland är en högspecialiserad verksamhet som har till uppgift att bedriva rättspsykiatrisk vård för personer som har överlämnats till rättspsykiatrisk vård av domstol, personer som är intagna på kriminalvårdsanstalt samt anhållna och häktade personer.

Knuten till verksamheten finns också ett rättspsykiatriskt öppenvårdsteam som arbetar med rättspsykiatriska patienter i öppenvård. Det finns även ett Pedagogiskt centrum där det bedrivs olika aktiviteter och kurser för patienterna.

Verksamheten omfattar fyra vårdavdelningar med totalt 53 vårdplatser.

När en person åtalas för ett brott och det finns anledning att misstänka att gärningsmannen lider av en psykisk störning, kan domstolen begära att den åtalade ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning (RPU).

Information till besökare

Besöksregler

Det är tillåtet att ha mobiltelefonen påslagen.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region