BEHANDLINGAR VID PSYKISKA SJUKDOMAR OCH BESVÄR

Här kan du få hjälp mot alkoholproblem

Om du har bestämt dig för att förändra dina alkoholvanor kan du få hjälp. Det finns många olika möjligheter för dig som vill dricka mindre. Den här texten tar upp var du kan få olika behandlingar. Enligt patientlagen har du rätt att söka sjukvård var du vill i Sverige. Alla som arbetar inom sjukvården har tystnadsplikt.

Två personer som går och pratar i en korridor. Fotografi.

Den här texten riktar sig till dig som har problem med alkohol. Det kan ta tid att ändra alkoholvanor. Ofta går det att ändra vanor utan hjälp. Ibland går inte det och då kan du få behandling. Det går att komma till rätta med alkoholproblem om du har tålamod och vet hur du kan göra och var du kan få hjälp.

Vårdcentralen

Om du vill ändra dina alkoholvanor kan du få hjälp på en vårdcentral. Det kan vara olika vilka resurser och kompetenser som finns på olika vårdcentraler.

Vilken typ av behandling eller hjälp kan jag få på vårdcentralen?

På vårdcentralen kan du få träffa en läkare eller sjuksköterska. Ofta finns det också möjlighet att få träffa en psykolog eller kurator. Du kan få råd om hur du minskar ditt drickande. Du kan även få göra en hälsokontroll. På en del vårdcentraler kan du få hjälp med motiverande samtal eller kognitiv beteendeterapi, KBT. Du kan också få läkemedel. Om det behövs kan läkaren ge en remiss så att du får komma till en beroendemottagning eller liknande.

Företagshälsovården

Du kan oftast få hjälp via företagshälsovården om du har en anställning. Ibland behöver din arbetsgivare känna till behandlingen. Ibland kan du få kortare behandlingar utan att någon behöver veta. Det kan vara olika vad som gäller vid olika arbetsplatser. Personalen på företagshälsovården kan berätta mer vad som gäller.

Vilken typ av behandling eller hjälp kan jag få på företagshälsovården?

På företagshälsovården kan du oftast få ungefär samma hjälp som på en vårdcentral. Du kan få hjälp av läkare och göra en hälsokontroll. Du kan få hjälp med motivationshöjande behandling, KBT och läkemedel. Läkaren ge en remiss så att du får komma till en beroendemottagning eller liknande om det behövs.

Särskilda mottagningar inom landsting och regioner

I en del landsting och regioner kan du få hjälp på en alkoholmottagning. På en alkoholmottagning arbetar läkare och sjuksköterskor med specialistutbildning, psykologer, alkoholterapeuter och kuratorer. Du kan ringa dit direkt och boka en tid. En del mottagningar har akuttider och drop in-besök.

Det är olika inom olika landsting och regioner vilka mottagningar som finns.

Vilken typ av behandling eller hjälp kan jag få på en alkoholmottagning?

På en beroendemottagning kan du få hjälp med rådgivning och information, samtalsstöd, avgiftning och träning i att förebygga återfall.

Hjälp från socialtjänsten

Inom socialtjänsten finns ofta lång erfarenhet av att hjälpa människor med alkoholproblem. Hjälpen och stödet du får kan se ut på många olika sätt. Det beror på vilken kommun du bor i, vilka problem du har och vad du behöver. Du kan ringa växeln i din kommun och be att få bli kopplad till socialtjänsten, eller socialkontoret som det ibland kallas. Telefonnumret hittar du till exempel på kommunens hemsida.

De som jobbar på socialtjänsten är vana att träffa människor som behöver hjälp med många olika saker. De är utbildade för att hjälpa dig som har problem med alkohol. Du kan vara anonym.

Vilken typ av behandling eller hjälp kan jag få av socialtjänsten?

Inom socialtjänsten är det vanligast med tolvstegsbaserad behandling

Hjälplinjer

Alkoholhjälpen erbjuder ett behandlingsprogram på internet.

Alkohollinjen ger stöd per telefon till dig som vill ha hjälp att förändra dina alkoholvanor. Det kostar inget att ringa du kan vara anonym. Du når Alkohollinjen på telefon 020-84 44 48.

Drugsmart är en sajt med information om alkohol och andra droger. Här kan du ställa frågor anonymt. Du som har drogproblem i familjen kan få hjälp att hitta en stödgrupp.

Ideella organisationer

Det finns flera olika organisationer som hjälper dig som vill dricka mindre. De har ofta lång erfarenhet och använder beprövade metoder. Du kan träffa andra i samma situation och andra som har förändrat sina liv till det bättre. Ibland kan du vara anonym. En organisation som finns över hela landet är Anonyma alkoholister.

Det kan kännas bra att få träffa andra som är eller har varit i samma situation. En del organisationer har telefonrådgivning. 

Hitta vård

I tjänsten Hitta vård kan du hitta kontaktuppgifter till olika verksamheter i vården. Du kan jämföra hur lätt det är att komma i kontakt med och få läkartider på olika vårdcentraler och se olika kvalitetsomdömen från patienter.

Olika behandling i olika delar av landet

Det kan vara olika vilka möjligheter det finns till behandling där du bor. Enligt patientlagen har du rätt att välja öppenvård var som helst i Sverige. Öppenvård är all vård när du inte blir inlagd.

Du kan till exempel välja vårdcentral på ett annat ställe än där du bor. Du kan även välja att göra en undersökning eller behandling på en öppen specialistvårdsmottagning i ett annat landsting eller region än där du bor. Det kan vara köer till vissa behandlingar och en del mottagningar har inte möjlighet att ta emot alla intresserade patienter.

Du ska få vara med och bestämma

Enligt patientlagen ska du få vara med och bestämma över din vård. För att du ska kunna vara aktiv i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få informationen utskriven så att du kan läsa den i lugn och ro.

Du har rätt att få hjälp av en tolk om du inte talar svenska.

Du har också rätt att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Tystnadsplikt

När du kontaktar vården är det viktigt att du känner förtroende för den personal du möter. Förtroendet är viktigt för att du ska känna dig trygg och våga prata öppet om dina besvär. Därför omfattas alla som arbetar inom sjukvården av tystnadsplikt.

Du kan behöva kontakta flera

Det är inte säkert att det första stället du söker hjälp på passar bäst för dig. Olika personer behöver olika stöd. Då gäller det att inte ge upp, utan söka hjälp på något annat ställe.

Till toppen av sidan