Kungsörs Vårdcentral


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • 1. Boka tid direkt

 • 2. Av-/omboka tid direkt

 • Av/omboka tid

 • Beställa tid

 • BVC- återbud av bokad tid

 • Förnya hjälpmedel

 • Förnya recept

 • Kontakta mig

Telefonnummer och Öppettider

0221-266 40
Telefontid idag:
08–16
Öppet idag:
08–17

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 08–16
Öppettider:
Mån-fre 08–17

ADRESS

Besöksadress
Torsgatan 12A, Kungsör
Län, kommun
Västmanlands län, Kungsör
Postadress
Torsgatan 12A
736 30 Kungsör

Vårt utbud

På Kungsörs Vårdcentral möter du erfaren, kompetent personal med bred specialistkunskap. Hos oss är du som patient alltid i centrum och vårt mål är att vi ska vara lättillgängliga för dig både via telefon och med besökstider.

Du behöver boka en tid för besök hos oss. 

Information om vårdcentralen

Nedanstående information kommer från Vårdvalsenheten och är framtagen i syfte att ge medborgarna ett bra underlag för val av vårdcentral. Samtliga vårdcentraler i Västmanland har likvärdig information på sina sidor. Informationen ses över och uppdateras två gånger per år

På Kungsörs vårdcentral fanns, 1  oktober 2018, 7 323 st personer listade. Genomsnittet i Region Västmanland är 8 000 listade/vårdcentral.

Det finns 5,5 heltidstjänster bemannade av distriktssköterskor samt 2 heltidstjänster bemannade av familjeläkare (specialister i allmänmedicin). Därutöver finns även 1 st läkare knuten till vårdcentralen som är under utbildning för att bli specialister i allmänmedicin, sk ST-läkare.

På vårdcentralen finns även en läkare specialist inom internmedicin och kardiologi samt BVC-sköterska, barnmorska, mödra- och barnhälsovårdspsykolog, kurator, leg psykolog, leg psykoterapeut, arbetsterapeut, dietist och fysioterapeutt. Det finns också sjuksköterskor specialiserade inom astma/KOL, diabetes och inkontinens. 

Vårdcentralen kan erbjuda:

 • Livsstilsmottagning
 • Rökavvänjning
 • Artrosskola
 • Grupputbildning diabetes
 • Hälsocenter
 • Viktminskningsgrupp

Det finns gratis parkeringsplatser i direkt anslutning till vårdcentralen.

Verksamhetschef är Ortwin Herterich

Diabetesmottagning

Vi tar hand om dig som har diabetes och hjälper till och utvärderar samt anpassar eventuell insulinbehandling. Vi informerar om sjukdomen diabetes och ger dig råd om motion, kost och fotvård. Vi försöker också motivera och vara till stöd vid viktnedgång.

Diabetes är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som har olika orsaker. Gemensamt för alla former av diabetes är att den som får sjukdomen har för mycket socker, glukos, i blodet.

Man brukar få typ 1-diabetes tidigt i livet och därför kallas sjukdomen ibland för barn- eller ungdomsdiabetes. Läs mer om det här.

Typ 2-diabetes är vanligast och kommer oftast i vuxen ålder. Sjukdomen kan vara ärftlig, men kan också bero på vilka levnadsvanor man har. Läs mer om det här.

KOL-/Astmamottagning

KOL är en lungsjukdom som beror på att lungorna har skadats, bland annat så att luftrören blir trängre än normalt. Läs mer om det här.

Hos oss gör vi spirometrier, som är ett lungfunktionstest. Läs mer om det här.

Astma är en sjukdom i luftvägarna som gör att man ibland får svårt att andas. Orsaken till sjukdomen är att man har en inflammation i luftrören. Läs mer om det här.

Vi erbjuder också rökavvänjning.

Kurator

Vår kurator är utbildad socionom och beteendevetare, steg 1 terapeut i kognitiv psykoterapi beteende.

Anledningen till kuratorskontakt kan vara:

 • Kris
 • Stress, ångest och oro
 • Nedstämdhet, depression
 • Relationsproblem
 • Smärtproblematik
 • Långtidssjukskrivning

Vi erbjuder krissamtal, stödjande samtal samt terapeutiska samtal. Det kan ske individuellt eller tillsammans med familj eller andra närstående.

Provtagning

Inför din provtagning behöver du anmäla dig i receptionen. Tag med giltig legitimation som du visar vid provtagningstillfället. För att ditt provtagningsresultat ska bli så rättvisande som möjligt, får du sitta ner och vila 15 minuter före provtagningen.

För dig som ska ta fasteprover gäller följande (provet tas på morgonen mellan kl 08:00 – 09:30):

 • Du skall inte äta, dricka, röka eller snusa efter kl 22:00 kvällen före provtagning.
 • Eventuella mediciner kan du ta tillsammans med ett halvt glas vatten på morgonen.
 • Undvik att äta sötsaker eller dricka alkohol dagarna före provtagning eftersom detta kan påverka resultatet.  

För dig som ska lämna urinprov gäller följande:

 • Ta provet från morgonurinen (första urinen efter uppvaknandet). Kärlet du tar provet i kan du hämta på laboratoriet på vårdcentralen. Förvara provet i kyl. OBS! Endast avsedda provtagningskärl för urinprov är godkända. Använd INTE kärl hemifrån!

För dig som ska ta prov på läkemedelsanalys:

 • Provet måste tas före din morgondos.

För dig som ska ta prov på sköldkörtelhormon:

 • Provet måste tas innan du tar Levaxin.

 

Sjukgymnast

Vår legitimerade sjukgymnast och ergonom heter Pierre Ulin, du finner information om honom på hans hemsida http://www.pierreulin.se/

Om oss

Vi kan erbjuda dig ett professionellt omhändertagande och ett gott bemötande.

Hos oss träffar du distriktsläkare, distriktssköterskor, diabetessköterska, kurator och inkontinenssköterska.

Vi samarbetar med sjukgymnast på vårdcentralen samt med arbetsterapeuter och sjukgymnaster från Kungsörs kommun.

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Visa fler mottagningar inom

Driftsform:
Privat.

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Kungsörs Vårdcentral.

Generella patientomdömen

Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

72 %

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
72 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

68 %

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
68 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning hos patenter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

70 %

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
70 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd bland patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

67 %

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
67 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av respekt och bemötande hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

79 %

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
79 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

79 %

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
79 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning.

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

72 %

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
72 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information